Prawo Pracy 2023 z uwzględnieniem RODO, w tym: dokumentacja pracownicza, czas pracy, ZFŚS

O szkoleniu

Wiedza

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej
 • uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów o czasie pracy, kontroli trzeźwości i kontroli narkotycznej oraz prowadzenia ZFŚS z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, w tym RODO

Umiejętności

 • prawidłowe prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracownika w tym akt osobowych
  pozyskanie umiejętności planowania czasu pracy (w tym tworzenie / sprawdzanie grafików)
  i rozliczanie czasu pracy oraz dodatków za nadgodziny, za pracę w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy itp.) oraz ewidencjonowanie czasu pracy
 • organizowania i dokumentowanie pracy, prowadzenie kontroli trzeźwości i kontroli na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu
 • prowadzenie ZFŚS zgodnie z RODO
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy kadrowi

Menadżerowie

Właściciele firm

 

Program szkolenia

Dokumentacja pracownicza oraz najnowsze zmiany dot. kontroli trzeźwości oraz kontroli narkotycznej pracowników w świetle RODO

I. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej

1. Akta osobowe – źródła prawa w 2023 r.

3. Kwestionariusze osobowe: kandydata do pracy oraz pracownika, czy należy wciąż stosować?

4. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

5. Katalog danych osobowych i dokumentów dot. członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne w świetle RODO

6. okresy przechowywania akt osobowych po zakończeniu zatrudnienia

7. Dokumenty przechowywane poza aktami osobowymi:

 • dokumentacja urlopowa
 • dokumentacja płacowa pracownika
 • pozostałe dokumenty wymienione w rozporządzeniu wykonawczym

II. Omówienie wybranych dokumentów pracowniczych

1. Umowa o pracę.

2. Oświadczenia: o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

3. Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia

4. Uprawnienia pracownika do pozyskania dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia i po zakończeniu stosunku pracy

5. Dokumentowanie stosowania monitoringu oraz informowanie pracowników o stosowaniu monitoring wizyjnego oraz e-poczty (w świetle kodeksu pracy i RODO)

III. Planowane zmiany w 2023 r. – kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola dot. innych środków działających jak alkohol (narkotyki, dopalacze)

1. Nowe podstawy prawne w zakresie kontroli trzeźwości u pracodawcy

2. Kontrola dot. stosowania środków odurzających innych niż alkohol (tzw. kontrola narkotyczna) – nowość w prawie pracy

3. W jakich okoliczność pracodawca będzie mógł dokonywać ww. kontroli we własnym zakresie świetle najnowszych przepisów, a kiedy należy ją zlecić odpowiednim instytucjom publicznym

4. Prawa i obowiązki pracownika w związku z kontrolą pracodawcy dot. trzeźwości lub tzw. kontrolą narkotyczną , w tym tryb postępowania w przypadku, gdy pracownik odmówi poddania się kontroli

5. Konieczne zmiany w wewnętrznych przepisach prawa pracy (regulamin pracy, ZUZP) u pracodawców w związku ze nowymi przepisami ustawowymi dot. kontroli trzeźwości i tzw. kontroli narkotycznej (w tym wymogi proceduralne, wymogi co do sprzętu, obowiązkowe zapisy)

6. Dokumentowanie kontroli trzeźwości i kontroli narkotycznej: zakres przedmiotowy, rodzaje danych osobowych zawartych w ww. dokumentach, przechowywanie ww. dokumentacji zgodnie z prawem pracy oraz RODO

7. Zakres odpowiedzialności porządkowej pracownika po wprowadzeniu zmian w kodeksie pracy dot. kontroli trzeźwości oraz kontroli narkotycznej

Czas Pracy po zmianach w 2023 oraz ZFŚS w świetle RODO

I. Czas pracy 2023. Planowanie rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy

1. Źródła prawa

 • Kodeks pracy  oraz rozporządzenie obowiązujące zasady prowadzenia  dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
 • Regulamin pracy lub obwieszczenie o systemach czasu pracy

2. Wymiar czasu pracy w 2023 r., w tym:

 • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • Urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

3. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia dla pracowników wynikające z różnych systemów czasu pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Praca w pozostałych systemach i rozkładach czasu pracy

4. Normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy i okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w b.r.

 • Doba robocza, a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji
 • Ruchomy czas pracy w praktyce
 • Praca na zmiany w praktyce

5. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy

 • Minimalny obowiązkowy odpoczynek pracownika: 11-godzinny dobowy i 35-godzinny tygodniowy
 • Dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku
 • System, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?

6. Praca w porze nocnej, w tym należne dodatki

7. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Dodatki 50% oraz dodatki 100% za godziny nadliczbowe
 • Udzielania czasu wolnego za nadgodziny

8. Praca w dniu wolnym, niedziele i święta – różne zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych

9. Dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w 2023 r.

 • Czemu służy i co powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy
 • Lista obecności oraz elektroniczna ewidencja pobytu na terenie zakładu pracy
 • Tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
 • Wnioski pracownika: o ruchomy czas pracy, o indywidualny rozkład czasu pracy, o wolne dla załatwienia spraw prywatnych
 • Wnioskowanie o wolne na podst. art.188 kp
 • Dokumentacja związana z pracą w nadgodzinach
 • Podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN

10. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • Kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć

II. ZFŚS w 2023 r. w świetle RODO

1. Wysokość i sposób naliczania odpisów na ZFŚS w 2023 r.

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

3. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS – co to jest kryterium socjalne?

4. Oświadczenia o dochodach oraz inne dokumenty w działalności socjalnej, a RODO

5. Zadania, uprawnienia, powoływanie Komisji Socjalnej

6. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS

7. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu

8. Kontrola prawidłowości przyznawania świadczeń z ZFŚS

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Prawnik

Były Wykładowca:

 • Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” – współorganizator: Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Studium Menadżerskie Mini MBA – Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1987 roku, m. in. pracując w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy (11 lat)
  • inspektor pracy
  • podinspektor
  • starszy inspektor pracy
  • pracownik ds. porad prawnych
 • Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie produkcyjnym zatrudniającym kilka tysięcy pracowników

Szkolenia prowadzi od 1999 roku.

 • Certyfikat Praktycznego Zarządzania Personelem (Akademia PARP)
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie kształcenia osób dorosłych (Centrum Kształcenia Kadr)
 • szkolenie z zakresu prawa pracy – Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu (2001-2003)

Autorka książek „Związki zawodowe w firmie” i „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej” oraz artykułów do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer: “Kadry i Płace” oraz “Prawo w działalności związkowej” zamieszczanych regularnie od 2006 do chwili obecnej.

Wybrane publikacje

Najnowsze publikacje książkowe autorki we współpracy z ODDK sp. z o.o. sp. k.:

 • “Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. ” – zawiera omówienie zmian z przykładami i nowymi wzorami dokumentów (czerwiec 2013)
 • “Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy” (lipiec 2013)

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Bel-Ami***

34-500 Zakopane

Seweryna Goszczyńskiego 24

woj. małopolskie

Best Western Plus Old Town***

31-046 Kraków

Świętej Gertrudy 6

woj. małopolskie

Hotel Europeum***

50-077 Wrocław

Kazimierza Wielkiego 27A

woj. dolnośląskie

Dom Muzyka***

80-743 Gdańsk

Łąkowa 1/2

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa Al. Jana Pawła II 38/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!