Szkolenie

Prawo pracy dla kadry zarządzającej – ostatnie nowelizacje, najważniejsze interpretacje, wzory dokumentów

O szkoleniu

2014.02.13 - 2014.02.14 Warszawa (SOM 14156)

2014.03.24 - 2014.03.25 Warszawa (SOM 14157)

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych sposobów stosowania prawa pracy w świetle aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądowego. Omówione zostaną projektowane zmiany i konsekwencje ich zastosowań.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty adresowane są do dyrektorów, kierowników, menedżerów działów HR, członków zarządu, oraz właścicieli firm.

Program szkolenia

1. Prezentacja ostatnich nowelizacja Kodeksu pracy mających istotne znaczenie dla pracodawców i pracowników wraz z praktycznym omówieniem i przykładami.

2. Jak efektywnie dla pracodawcy i zgodnie z przepisami prawa pracy zatrudnić pracowników?

• Wybieramy rodzaj i zapisy umowy o pracę.
• Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.inn.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania, możliwość zastosowania w konkretnych przypadkach (WZORY DOKUMENTÓW).
• Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych (WZORY DOKUMENTÓW).
• Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy – kiedy zastosować i w stosunku do których pracowników, jak zabezpieczyć pracodawcę, jak zdefiniować działalność konkurencyjną, co zrobić, gdy już nie chcemy płacić wynagrodzenia na rzecz byłego pracownika. (WZORY DOKUMENTÓW).

3. Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika:

• Czy można prowadzić monitoring komputerów?
• Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
• Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko procesu? (case study)
• Jak należy kształtować w Spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?

4. Obowiązki pracownika, co zrobić gdy:

• Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
• Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu…
• Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych (case study).
• Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study).
• Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study).

5. Odpowiedzialność pracownika:

• Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study). (WZORY DOKUMENTÓW).
• Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienie i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study).
• Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study).
Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
• Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study).
• Upomnienie czy nagana? (case study). (WZORY DOKUMENTÓW).

6. Rozstanie z pracownikiem:

• Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę? (WZORY DOKUMENTÓW).
• Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study).
• Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
• Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie… Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i inn. sytuacje. (case study). Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study).
• Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study).

7. Co zrobić, gdy po rozwiązaniu umowy o pracę:

• Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study).
• Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study).
• Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study).
• Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study).

8. Czas pracy (case study), w tym m.in:

• Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy.
• Ruchomy czas pracy i inne systemy.
• Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych ale bez wyraźnego polecenia…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
• Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
• Podróże służbowe. m.inn: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem.

9. Urlopy (case study), w tym m.in:

• Nowe uprawnienia rodzicielskie oraz urlopy pracownicze 2013/2014

10. Pracodawca przed Sądem Pracy (case study):

• Zabezpieczamy materiał dowodowy.
• Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
• Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.
• Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.
• Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych
• Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
• Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.
• Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
• Terminy, koszty, przebieg postępowania.

11. Indywidualne konsultacje.

Czas trwania

9:30 – 16:30 (2 dni 14 godzin)

Prelegenci

Cytat
Monika Drab-Grotowska - radca prawny, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie, „Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu, „Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu a także zarządzając, jako Prezes Zarządu, spółką inwestycyjną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w postępowaniach przed Sądami i innymi organami takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, czy Krajowa Izba Odwoławcza. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach. Jest także współautorką książki „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe". Uczestniczyła kompleksowo w restrukturyzacji pracowniczej grup kapitałowych, jak również ZOZ. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła, bardzo wysoko oceniane przez Uczestników, szkolenia dla paruset podmiotów, dla takich firm jak: ING, DRESDNER BANK, BGŻ, PKO BP, CENTERTEL, BRE Bank, KULCZYK TRADEX, PKN ORLEN, TELEKOMUNIKACJA POLSKA, COMPUTERLAND, SĄDY POWSZECHNE, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, KPMG, DELOITTE, PRICEWATERHAUSE COOPERS i wielu innych. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 marca 2014
Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 14 lutego 2014
Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 14 lutego 2014
Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1790 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 1690 zł +23% VAT.
1790 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!