Prawo pracy dla menedżera w orzecznictwie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników, przedstawicieli kadry menedżerskiej, z najbardziej aktualnym orzecznictwem sądów powszechnych oraz stanowiskami administracji publicznej dotyczących najczęściej spotykanych kwestii, które nie zostały wystarczająco precyzyjnie uregulowane w przepisach prawa, tak aby rozwiać wątpliwości uczestników co do prawidłowego postępowania w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Szkolenie ma formułę warsztatową, opartą o analizę stanów faktycznych które doprowadziły do omawianych rozstrzygnięć wraz z omówieniem innych możliwych rozwiązań.

Szkolenie online podczas którego uczestnicy rozmawiają z trenerem bezpośrednio oraz przy pomocy czatu.

Niezbędne jest stałe łącze internetowe, mikrofon, opcjonalnie kamera.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • dział HR
 • kadry
 • kadra kierownicza

Program szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT. CZASU PRACY:

 1. Jakie skutki grożą pracodawcy w razie nieudzielenia pracownikowi odpoczynku dobowego?
 2. Jakie skutki grożą pracodawcy w razie nieudzielenia pracownikowi odpoczynku tygodniowego?
 3. Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych definicji niedziel i pory nocnej dla różnych grup pracowników?
 4. Czy można cofnąć zgodę na łączenie przerw na karmienie?
 5. Jak należy traktować przestoje w pracy?
 6. Czy czas wolny za nadgodziny może być wliczany do odpoczynku tygodniowego?
 7. Co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?
 8. Spory o ustalanie liczby przepracowanych godzin w zadaniowym systemie czasu pracy
 9. Prawidłowe stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy
 10. Kiedy jest możliwe wynagrodzenie za nadgodziny kadry kierowniczej?
 11. Czy czas dyżuru „pod telefonem” może być uznany za czas pracy?
 12. Kiedy występują godziny nadliczbowe pracownika mobilnego?
 13. Co prócz diety przysługuje pracownikowi w podróży krajowej?
 14. Jakie są zasady zliczania czasu pracy w podróży służbowej?
 15. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za nadgodziny w niedzielę i po 24 godzinnej zmianie?
 16. Czy praca poza normalnymi godzinami pracy to zawsze będą godziny nadliczbowe?
 17. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 18. Jak należy obliczać nadgodziny, gdy dobowa norma czasu pracy jest inna niż 8 godzin?
 19. Jak ustalić kiedy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze mają godziny nadliczbowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT. URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH ORAZ INNYCH ABSENCJI:

 1. Od jakiego momentu pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym?
 2. Czy istnieje obowiązek udzielenia urlopu na żądanie?
 3. Co jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na urlop na żądanie?
 4. Kiedy urlop na żądanie jest bezpodstawny?
 5. Jak prawidłowo usprawiedliwiać nieobecności?
 6. Jak prawidłowo odwoływać pracownika z urlopu?
 7. Czy można odwołać pracownika z wolnego za nadgodziny?

ROZWIĄZYWANIE UMÓW

 1. Czy pracownica w ciąży może cofnąć wypowiedzenie złożone przez siebie?
 2. Prawidłowe formułowanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
 3. Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron – czy zawsze odbywa się bez problemów?
 4. Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
 5. Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
 6. Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
 7. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym
 8. Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?
 9. Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
 10. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Materialna i porządkowa PRACOWNIKÓW

 1. Zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 2. Odpowiedzialność pracownika w razie umyślnego naruszenia jego obowiązków
 3. Odpowiedzialność cywilna organizatora nielegalnego strajku
 4. Możliwość zawarcia ugody pozasądowej z pracownikiem który wyrządził szkodę
 5. Przedawnienie roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych pracodawcy

Czas trwania

10:00 - 14:30

Prelegenci

 Trener Gamma Sp. z o.o. Sp. k.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!