PRAWO PRACY DLA PRAKTYKÓW NAJNOWSZE ZMIANY, INTERPRETACJA PRZEPISÓW, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE

O szkoleniu

Cele szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi i teoretycznymi aspektami stosowania przepisów z zakresu prawa pracy wraz z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk MPiPS i GIP.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych stosowaniem w praktyce przepisów prawa pracy także pragnących zaznajomić się z tematem lub pogłębić swoją wiedzę: do pracowników działów kadr i płac, pracowników działów personalnych, kadry kierowniczej.

Program szkolenia

I. Formy zatrudnienia
1. Umowa o pracę:
a) rodzaje umów o pracę:
- umowy terminowe: umowa na okres próbny, umowa na czas zastępstwa, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy
- umowa na czas nieokreślony.
b) umowa przedwstępna a list intencyjny.
c) forma i treść umowy o pracę.
d) obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika – w zależności od ilości zatrudnianych pracowników.
e) zatrudnienie pracownika w wyniku przejęcia zakładu pracy lub jego części.
2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
a) podstawa prawna uregulowań dotyczących umów cywilnoprawnych.
b) w jakim przypadku zawrzeć umowę zlecenia a w jakim umowę o dzieło?
c) kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem i jakie są tego skutki?
d) porównanie umowy o pracę z umowami cywilnoprawnymi.

II. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
1. Rekrutacja a ochrona danych osobowych
- jakich danych można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
- jak długo przechowywać dane zgromadzone w procesie rekrutacji.
2. Ochrona danych osobowych w czasie trwania zatrudnienia:
- przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych – podstawa prawna, definicja, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zakres udostępnianych danych, podmioty upoważnione do żądania danych osobowych o pracownikach, zakres danych osobowych przy współpracy ze związkami zawodowymi.
3. Ochrona danych osobowych po ustaniu zatrudnienia.

III. Obowiązki pracodawcy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu (zakaz dyskryminacji) oraz zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy (tworzenie procedur antymobbingowych).

IV. Akty prawa wewnętrznego – w jaki sposób kształtować przepisy prawa pracy na poziomie zakładu pracy:
1. Regulamin pracy.
2. Regulamin wynagrodzeń.
3. Układ zbiorowy pracy.
4. Regulamin funduszu świadczeń socjalnych.
5. Inne uregulowania wewnętrzne.

V. Urlopy pracownicze:
1. Urlopy wypoczynkowe:
a) prawo do pierwszego urlopu,
b) wymiar urlopu.
c) urlop proporcjonalny.
2. Urlopy dodatkowe.
3. Urlop macierzyński i ojcowski.
4. Urlop wychowawczy.

VI. Wynagrodzenie za pracę:
1. Prawo do wynagrodzenia.
2. Ochrona wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzenia (nowe uprawnienia komorników).
3. Wynagrodzenie minimalne.

VII. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy:
1. Omówienie podstawowych pojęć:
a) pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.
b) doba pracownicza i tydzień pracowniczy.
c) odpoczynek dobowy i tygodniowy.
d) okres rozliczeniowy.
2. Norma i wymiar czasu pracy.
3. Charakterystyka systemów czasu pracy.
4. Czym jest rozkład czasu pracy?
5. Praca w godzinach nadliczbowych.

VIII. Zmiany w stosunku pracy:
1. Wypowiedzenie zmieniające.
2. Porozumienie zmieniające.

IX. Rozwiązanie stosunku pracy:
1. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem: przez pracodawcę i pracownika.
2. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: przez pracodawcę i pracownika.
3. Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy.
4. Jak liczyć terminy wypowiedzeń.
5. Zasady wydawania świadectw pracy.

X. Omówienie ostatnich zmian w prawie pracy.

Czas trwania

14 godzin

Prelegenci

Certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk, od ponad 15 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką praktykę w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną – ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

20-016 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa"***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
990
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

- Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
- Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę tylko wstępnej rezerwacji
- Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!