Szkolenie

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

O szkoleniu

Dowiedz się:

- jak rozliczać pracownika z pracy zdalnej, jak kontrolować postępy pracy?

- jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?

- kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się od pracy?

- kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć pracownikowi inną pracę niż umówiona?

- jak prawidłowo rozliczać czas pracy, ustalać grafiki i harmonogramy, godziny nadliczbowe?

- kiedy wolno zmienić harmonogram pracy?

- kiedy informować pracowników o zmianach grafików?

- w jaki sposób zmiany systemów i rozkładów czasu pracy wpływają na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do przerw, zwolnień?

- jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać pracownika z urlopu?

- czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu zaległego i bieżącego?

- czy można, na gruncie nowych przepisów, udzielić urlopu bez zgody pracownika? Na jakich zasadach?

- jak planować pracę i czas odpoczynku?

- kiedy pracodawca może jednostronne udzielić urlopu pracownikowi?

- jakie są konsekwencje pracy pracownika na urlopie, kwarantannie, zwolnieniu  lekarskim, dyżurze?

- czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

- czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?

- jakie błędy popełniają najczęściej kierownicy przy wypowiedzeniu umowy o pracę?

- czego się wystrzegać w zarządzaniu pracownikami – za co kierownik ponosi odpowiedzialność?
Kto powinien wziąć udział?
 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Program szkolenia

 • jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki  (harmonogramy) w okresach niedoboru pracy, absencji pracowników, przy obniżonym wymiarze czasu pracy, w tym po odwołaniu stanu epidemii?
 • kiedy wolno zmienić harmonogram pracy?
 • jakimi regułami rządzi się grafik?
 • jakie są zasady prawidłowego zrównoważenia uszczuplonego odpoczynku dobowego, gdzie i  jak dokonać  adnotacji?
 • kiedy możesz skrócić odpoczynek dobowy na gruncie KP i nowych przepisów?
 • czy należy rozliczyć brak odpoczynku tygodniowego?
 • jak prawidłowo planować pracę w równoważnym systemie czasu pracy dla zapełnienia ciągłości funkcjonowania zakładu?
 • w jaki sposób i w jakim terminie   informować pracowników o zmianach grafików? 
 • w jaki sposób zmiany systemów i rozkładów czasu pracy wpływają na uprawnienia pracownicze, w tym do przerw, zwolnień?
 • jakie niedopuszczalne praktyki grożą roszczeniami pracowników o nadgodziny?
 • jak rozliczać czas pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym?
 • jak prawidłowo rozliczać pracę w nadgodzinach, wolne dni – szósty dzień pracy, niedzielę i święta?
 • czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika? jak traktować przekazywanie zmian, udział w zebraniach przed rozpoczęciem pracy, obecność kierownika  do momentu opuszczenia zakładu pracy przez ostatniego pracownika?
 • o jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, zgadzając się na wyjścia, zwalniając pracownika od pracy?
 • jaki jest wpływ badań profilaktycznych na wykonywanie pracy?
 • kiedy wnioskować o  skierowanie na badania profilaktyczne przed terminem badań?
 • kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć inna pracę niż umówiona?
 • jakie polecenia możesz wydać pracownikowi w ramach zajmowanego stanowiska?
 • czy możesz sporządzać notatki służbowe, gdzie je przechowywać oraz jaka może być ich treść?
 • jak postępować w sytuacji koniecznych szkoleń utrzymujących uprawnienia pracownicze niezbędne do wykonania pracy?
 • jak potwierdzać gotowość do pracy przy pracy zdalnej? jak rozliczać pracownika z pracy zdalnej?
 • w jaki sposób  obniżenie wymiaru czasu pracy wpływa  na świadczenia pracownicze, w  tym prawo do urlopu wypoczynkowego, przerw w pracy, polecenie pracy ponad obniżony wymiar itp.?
 • w jaki sposób zorganizować i kontrolować pracę zdalną?
 • jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
  – jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
  – czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu zaległego i bieżącego?
  – czy można i na jakich zasadach na gruncie nowych przepisów udzielić urlopu bez zgody pracownika?
  – kiedy sobą odpowiedzialna popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego?
  – czy okres pozostawania bez pracy uprawnia do urlopu wypoczynkowego? 
  – jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
 • jakie błędy formalne i merytoryczne popełnia najczęściej pracodawca przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 • jakie są konsekwencje pracy pracownika na urlopie, kwarantannie, zwolnieniu  lekarskim, dyżurze?
 • kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się o wykonywania  pracy?
 • za co kierownik może ponieść odpowiedzialność?

Czas trwania

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15– 12:30 Sesja Pytań i odpowiedzi / Przerwa
12:30 – 14:00 Zajęcia

Prelegenci

Cytat

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Gdzie i kiedy

Online 19 listopada 2020

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
450 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!