Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-dla-zarzadzajacych-pracownikami-75609-id5854

Informacje o szkoleniu

 • Prawo pracy dla zarządzających pracownikami


  ID szkolenia: 75609
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie Prawo
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  9:00 – 10:30 Zajęcia
  10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
  10:45 – 12:15 Zajęcia
  12:15– 12:30 Sesja Pytań i odpowiedzi / Przerwa
  12:30 – 14:00 Zajęcia
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
  ul. Kozielska 137d
  44-100 Gliwice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dowiedz się:

- jak rozliczać pracownika z pracy zdalnej, jak kontrolować postępy pracy?

- jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?

- kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się od pracy?

- kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć pracownikowi inną pracę niż umówiona?

- jak prawidłowo rozliczać czas pracy, ustalać grafiki i harmonogramy, godziny nadliczbowe?

- kiedy wolno zmienić harmonogram pracy?

- kiedy informować pracowników o zmianach grafików?

- w jaki sposób zmiany systemów i rozkładów czasu pracy wpływają na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do przerw, zwolnień?

- jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać pracownika z urlopu?

- czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu zaległego i bieżącego?

- czy można, na gruncie nowych przepisów, udzielić urlopu bez zgody pracownika? Na jakich zasadach?

- jak planować pracę i czas odpoczynku?

- kiedy pracodawca może jednostronne udzielić urlopu pracownikowi?

- jakie są konsekwencje pracy pracownika na urlopie, kwarantannie, zwolnieniu  lekarskim, dyżurze?

- czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

- czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?

- jakie błędy popełniają najczęściej kierownicy przy wypowiedzeniu umowy o pracę?

- czego się wystrzegać w zarządzaniu pracownikami – za co kierownik ponosi odpowiedzialność?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Program szkolenia:

 • jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki  (harmonogramy) w okresach niedoboru pracy, absencji pracowników, przy obniżonym wymiarze czasu pracy, w tym po odwołaniu stanu epidemii?
 • kiedy wolno zmienić harmonogram pracy?
 • jakimi regułami rządzi się grafik?
 • jakie są zasady prawidłowego zrównoważenia uszczuplonego odpoczynku dobowego, gdzie i  jak dokonać  adnotacji?
 • kiedy możesz skrócić odpoczynek dobowy na gruncie KP i nowych przepisów?
 • czy należy rozliczyć brak odpoczynku tygodniowego?
 • jak prawidłowo planować pracę w równoważnym systemie czasu pracy dla zapełnienia ciągłości funkcjonowania zakładu?
 • w jaki sposób i w jakim terminie   informować pracowników o zmianach grafików? 
 • w jaki sposób zmiany systemów i rozkładów czasu pracy wpływają na uprawnienia pracownicze, w tym do przerw, zwolnień?
 • jakie niedopuszczalne praktyki grożą roszczeniami pracowników o nadgodziny?
 • jak rozliczać czas pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym?
 • jak prawidłowo rozliczać pracę w nadgodzinach, wolne dni – szósty dzień pracy, niedzielę i święta?
 • czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika? jak traktować przekazywanie zmian, udział w zebraniach przed rozpoczęciem pracy, obecność kierownika  do momentu opuszczenia zakładu pracy przez ostatniego pracownika?
 • o jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, zgadzając się na wyjścia, zwalniając pracownika od pracy?
 • jaki jest wpływ badań profilaktycznych na wykonywanie pracy?
 • kiedy wnioskować o  skierowanie na badania profilaktyczne przed terminem badań?
 • kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć inna pracę niż umówiona?
 • jakie polecenia możesz wydać pracownikowi w ramach zajmowanego stanowiska?
 • czy możesz sporządzać notatki służbowe, gdzie je przechowywać oraz jaka może być ich treść?
 • jak postępować w sytuacji koniecznych szkoleń utrzymujących uprawnienia pracownicze niezbędne do wykonania pracy?
 • jak potwierdzać gotowość do pracy przy pracy zdalnej? jak rozliczać pracownika z pracy zdalnej?
 • w jaki sposób  obniżenie wymiaru czasu pracy wpływa  na świadczenia pracownicze, w  tym prawo do urlopu wypoczynkowego, przerw w pracy, polecenie pracy ponad obniżony wymiar itp.?
 • w jaki sposób zorganizować i kontrolować pracę zdalną?
 • jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
  – jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
  – czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu zaległego i bieżącego?
  – czy można i na jakich zasadach na gruncie nowych przepisów udzielić urlopu bez zgody pracownika?
  – kiedy sobą odpowiedzialna popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego?
  – czy okres pozostawania bez pracy uprawnia do urlopu wypoczynkowego? 
  – jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
 • jakie błędy formalne i merytoryczne popełnia najczęściej pracodawca przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 • jakie są konsekwencje pracy pracownika na urlopie, kwarantannie, zwolnieniu  lekarskim, dyżurze?
 • kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się o wykonywania  pracy?
 • za co kierownik może ponieść odpowiedzialność?

Informacje o prelegentach:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Wydarzenie: Prawo pracy dla zarządzających pracownikami