Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-od-podstaw-intensywny-warsztat-praktyczny-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-55064-id47187

Informacje o szkoleniu

 • Prawo pracy od podstaw– intensywny warsztat praktyczny z uwzględnieniem najnowszych zmian.


  ID szkolenia: 55064
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Gdańsk
  Gdańsk
  Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni (16 godz.)
 • Organizator szkolenia:

  Abilit Szkolenia i Doradztwo
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:
- Wyposażyć pracowników z praktyczne umiejętności z obszaru prawa pracy
- Przekazać wiedzę o planowanych zmianach w przepisać Kodeksu Pracy w zakresie czasu prac
- Uświadomić uczestnikom zakres odpowiedzialności za poprawne rozliczanie czasu pracy i zarzadzanie sprawami karowymi
- Usystematyzować aktualnie posiadaną przez Uczestników wiedzę
- Znaleźć odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania Uczestników

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:
- Szansę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy z obszaru prawa pracy oraz uzupełnienia jej o zakres planowanych zmian i nowości
- Odpowiedzi na wszystkie problemy i trudności w interpretacji przepisów kodeksu pracy oraz jego aktów wykonawczych
- Szereg ćwiczeń, wskazówek i praktycznych rozwiązań pozwalających na ugruntowanie zdobytej wiedzy
- Nieocenioną szansę skorzystania z wiedzy i wieloletniego doświadczenia eksperta prowadzącego oraz wymiany opinii z pozostałymi Uczestnikami warsztatów

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
Pracownicy działów personalnych
Pracownicy działów kadr
Właściciele przedsiębiorstw
Kadra kierownicza, menedżerowie i liderzy zespołów zajmujący się zagadnieniami kadrowymi
Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
Wszyscy zainteresowani omawianą tematyką

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Dzień I

Moduł 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
Przedstawienie uczestników i trenera.
Zapoznanie z zagadnieniami objętymi szkoleniem.

Moduł 2. Podstawowe zasady Prawa Pracy.
Zagadnienia ogólne.
Wprowadzenie do najnowszych zmian.

Moduł 3. Prawa i obowiązki w obrębie Prawa Pracy dotyczące:
pracownika
pracodawcy

Moduł 4. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników:
Rodzaje umów o pracę,
Zawieranie umów, ich treść i forma,
Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika,
Formy rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy,
Zmiana warunków umowy o pracę
Terminy, skrócone okresy,
Zwolnienia od pracy,
Odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

Moduł 5. Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne.

Moduł 6. Czas pracy, w tym:
Pojęcie czasu pracy.
Normy czasu pracy.
Okresy rozliczeniowe czasu pracy,
Obliczanie norm czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
Ujęcie czasu pracy w podróży służbowej i w czasie szkolenia.
Nowe systemy i rozkłady czasu pracy
Godziny nadliczbowe – zasady ich ustalania i rozliczania z podziałem na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Dodatkowe dni wolne od pracy.
Okresy odpoczynku.
Dyżur pracowniczy.
Ewidencjonowanie czasu pracy.
Omówienie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących czasu pracy.

Dzień II

Moduł 7. Urlopy pracownicze oraz zwolnienia od pracy:
Rodzaje w tym: wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, dla pracowników niepełnosprawnych, płatne i bezpłatne.
Prawo do pierwszego urlopu w życiu.
Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wypoczynkowego, zasady wyliczania.
Udzielenie urlopu wypoczynkowego.
Zasada proporcjonalnego udzielania urlopu wypoczynkowego.
Przerywanie urlopu wypoczynkowego.
Urlop na żądanie.
Zasady naliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Moduł 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, w tym :
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych,
Ochrona wynagrodzenia za pracę,
Wynagrodzenie za czas choroby,
Wynagrodzenie za czas urlopu,
Wynagrodzenie za czas przestoju.

Moduł 9. Bieżące orzecznictwo związane z prawem pracy.

Moduł 10. Dokumentacja kadrowa:
Podstawowa dokumentacja pracownicza
Zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
Dokumenty związane z ZUS i US,
Ewidencja czasu pracy,
Inne ewidencje obowiązkowe i pomocnicze,
Dokumentacja kadrowa w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych,
Archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji,
Odpowiedzialność pracodawcy za brak lub niezgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

Moduł 11. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.
Podsumowanie najistotniejszych zagadnień poruszanych w toku szkolenia
Pytania i wątpliwości Uczestników.

Wręczenie certyfikatów.


Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Metody szkoleniowe dopasowujemy do tematu, zagadnień, treści i celu zajęć ujętych w programie, ponieważ dobór tych odpowiednich w znacznej mierze wpływa na sukces projektu szkoleniowego. Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych wzbogaconych o liczne ćwiczenia i analizy, pracę indywidualną i w małych grupach, studium przypadków, symulacje i miniwykłady. Wybrane przez nas metody pozwalają zaangażować uczestników i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia. Uczestnicy są dla nas aktywnymi partnerami w procesie realizowania programu szkolenia, uwzględniamy wiedzę i doświadczenia jakie wnoszą, angażujemy ich całkowicie w proces edukacji.

Ekspert prowadzący:
Trenerka szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, kadr, wynagrodzeń, zagadnień związanych z ZUS.
Magister ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów „Business coaching”.
Od kilkunastu lat na stanowisku głównej księgowej i specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Współpracuje z firmami działającymi w branży produkcyjnej, handlowej i usługowej oferując im zarówno bieżące wsparcie jak również audyty związane z prawem pracy. Uczestniczy w procesach rekrutacyjnych. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zagadnień szeroko związanych z finansami, księgowością i prawem pracy, umiejętnie dostosowując zakres materiału do potrzeb grupy.

Koszt szkolenia:

1200.00 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia:
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę,
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwaw szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Abilit Szkolenia i Doradztwo
tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651

www.abilit.pl
www.szkoleniaidoradztwo.pl

mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia

Informacje o prelegentach:

Trenerka szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, kadr, wynagrodzeń, zagadnień związanych z ZUS.
Magister ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów „Business coaching”.
Od kilkunastu lat na stanowisku głównej księgowej i specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Współpracuje z firmami działającymi w branży produkcyjnej, handlowej i usługowej oferując im zarówno bieżące wsparcie jak również audyty związane z prawem pracy. Uczestniczy w procesach rekrutacyjnych. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zagadnień szeroko związanych z finansami, księgowością i prawem pracy, umiejętnie dostosowując zakres materiału do potrzeb grupy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Dostępne zniżki:

 • 10 Przy zgłoszeniu od 2 do 5 uczestników otrzymują Państwo 10% zniżkę dla każdego Uczestnika.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwaw szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Wydarzenie: Prawo pracy od podstaw– intensywny warsztat praktyczny z uwzględnieniem najnowszych zmian.