Szkolenie: Prawo pracy w 2012 r. ze szczególnym omówieniem czasu pracy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-w-2012-r-ze-szczegolnym-omowieniem-czasu-pracy-38062-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z prawem pracy
• Omówienie najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz najnowsze stanowiska GIP i MPiPS.
• Omówienie zmian w prawie pracy na rok 2012

Korzyści dla uczestników

• Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w tym w szczególności z najnowszymi zmianami z zakresu prawa pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza,
• Pracownicy działów kadr,
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1. Bieżące zmiany w prawie pracy:
• Udzielanie zaległego urlopu w 2012 r. w wyjaśnieniach PIP
• Nowe uprawnienia kontrolne inspektorów pracy
• Umowy terminowe po 21.08.2011 r. i po 31.12.2012 r.
• Zmiany w zasadach dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych w 2011 r.
• Dodatkowy urlop macierzyński i urlop ojcowski na przełomie roku
• Nowe zasady wydawania świadectw pracy
• Nowe zasady poddawania pracowników badaniom lekarskim
• Prawidłowe określenie miejsca wykonywania pracy w orzecznictwie SN i wyjaśnieniach PIP
• Stanowisko MPiPS dot. sposobu ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop w przypadku pracowników tymczasowych
• Konsekwencje podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Premia uznaniowa a nagroda w orzecznictwie SN


2. Badania lekarskie pracownika:
• obowiązek skierowania na badania
• zwolnienia na czas badań lekarskich a czas pracy
• dopuszczalność i konsekwencje uznawania zaświadczeń od lekarzy z innych miejsc pracy

3. Czas pracy:
• Odpracowywanie wyjść prywatnych w wyjaśnieniach PIP
• rozliczanie podróży służbowych,
• szkolenia a czas pracy

4. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy:
• Sposób obliczania
• Rekompensowanie pracownikowi skróconego odpoczynku dobowego i tygodniowego zgodnie z najnowszym orzecznictwem SN

5. Pojęcie doby i tygodnia w rozumieniu przepisów o czasie pracy
• Doba w Kodeksie pracy

6. Wymiar i norma czasu pracy – optymalizowanie harmonogramów czasu pracy
• Wymiar czasu pracy niepełnoetatowców
• Przykładowe obliczenia
• Różna liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach a wynagrodzenie

7. Ewidencja czasu pracy
• Elementy obowiązkowe ewidencji czasu pracy
• Pracodawca a pozew o nadgodziny

8. Godziny nadliczbowe
• Godziny nadliczbowe średniotygodniowe i dobowe - wyliczenia
• Granice zlecania pracy w godzinach nadliczbowych w ujęciu rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dobowym
• Prawo pracownika do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych, konsekwencje odmowy
• Godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
• Wynagrodzenie za czas wolny udzielany za prace w godzinach nadliczbowych w najnowszym orzecznictwie SN

9. Rozliczanie pracy w piątym dniu tygodnia, niedziele i święta

10. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

11. Czas pracy kadry kierowniczej średniego szczebla, pracowników zarządzających w mieniu pracodawcy zakładem pracy (tzw. „nienormowany czas pracy”).

12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne najnowszy wyrok SN z 2011 oraz stanowiska PIP i MPiPS z 2012

Informacje o prelegentach:

prawnik, doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu prawa pracy, pracownik PIP Katowice.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

m

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Prawo pracy w 2012 r. ze szczególnym omówieniem czasu pracy