Szkolenie: Prawo pracy w 2013r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - w szczególności wprowadzonych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-w-2013r-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian---w-szczegolnosci-wprowadzonych-orzeczeniem-trybunalu-konstytucyjnego-z-2-pazdziernika-2012-r-48378-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy.
• Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje.
Korzyści dla uczestników:
• Poznanie uregulowań prawnych i doniosłego orzecznictwa SN w tym zakresie oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych pozwoli uczestnikom szkolenia na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz na dobór odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie prawidłowego zatrudniania pracowników.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr, HR oraz wszystkich osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia:

1. Powstanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki pracodawcy
 podstawy prawne świadczenia pracy,
 podstawy nawiązania stosunku pracy,
 umowa o pracę i jej rodzaje,
 umowy na czas określony wg. ustawy antykryzysowej oraz po 1 stycznia 2012r.,
 zwolnienia od pracy (wyjścia prywatne pracownika i możliwość ich odpracowania),
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, wg znowelizowanych przepisów kodeksu pracy,
 najnowsze badania lekarskie na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku,
 obowiązkowe badania lekarskie pracowników używających samochodów do celów służbowych.
2. Rozwiązanie stosunku pracy.
 tryby rozwiązywania stosunku pracy,
 nowe zasady wydawania świadectw pracy, na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku oraz zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy,
 przykłady praktyczne dot. świadectw pracy,
3. Czas pracy - istota orzeczenie TK i jego konsekwencja na rozliczanie czasu pracy w nadchodzącym roku.
 Plan pracy i jego wykonanie czyli ewidencja czasu pracy,
 prawidłowe techniki konstruowania harmonogramów czasu pracy zależne od systemu oraz organizacji czasu pracy – różne rodzaje dni wolnych od pracy, które muszą być ujęte w grafiku
 informowanie pracowników o obowiązującym w zakładzie grafiku czasu pracy na dany okres rozliczeniowy, zmiana harmonogramu a godziny nadliczbowe,
 jak długo i czy w ogóle należy archiwizować harmonogramy, listy obecności, ewidencje czasu pracy ?
 Systemy, rozkłady, okresy rozliczeniowe i wymiary w 2013 r.,
 przypomnienie istoty art. 130 k.p., najnowsze interpretacje związane z przestrzeganiem ww. przepisu - rozwiązania praktyczne,
 liczenie wymiarów czasu pracy w „trudnych miesiącach” w roku 2013,
 obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy – wpływ świąt na wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
 przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
 ciągłe problemy z definicją doby pracowniczej – proponowane zmiany w tym zakresie,
 „długie weekendy” w 2013r. ? – czy po orzeczeniu TK nadchodzą nowe możliwości ?
4. Godziny nadliczbowe, przypadki szczególne czy normalny tok pracy firmy:
 sytuacje polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, możliwe metody ich wyliczenia?
 jak powinna wyglądać forma wydania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych i kto może je wydać?
 czy zwykły pracownik może odmówić polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?
 Ogólnie o rekompensowaniu pracy w godzinach nadliczbowych,
 opłacalne dla pracownika lub dla pracodawcy sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych,
 kiedy czas wolny 1/1, kiedy 1/1,5, wreszcie kiedy „dzień wolny od pracy” – istotne rozróżnienie
5. Pracownik w podróży służbowej ?
 czy podróż służbowa to czas pracy? czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny?
 czy podróż służbowa związana z wyjazdem na szkolenie to czas pracy pracownika ?
 diety, delegacje zwrot kosztów podróży, obowiązek czy możliwość pracodawcy ?
 czy pracownik w podróży służbowej powinien mieć zapewnione ustawowe okresy
 odpoczynku dobowego i tygodniowego?
6. Urlopy pracownicze
 urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 urlop w równoważnym systemie czasu pracy,
 zasada proporcjonalności,
 urlop w wymiarze godzinowym,
 urlop na żądanie według najnowszego stanowiska PIP.
 urlop macierzyński,
 dodatkowy urlop macierzyński w roku 2012,
 urlop ojcowski w roku 2012,
 urlop wychowawczy,
 urlop bezpłatny
 urlop osoby niepełnosprawnej,
 zmiany dotyczące przepisów urlopowych po 1 stycznia 2012r.,
7. Dyskusja i konsultacje indywidualne.

Informacje o prelegentach:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Prawo pracy w 2013r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - w szczególności wprowadzonych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r.