PRAWO PRACY W 2013R. ZMIANY, ORZECZNICTWO SĄDOWE, INTERPRETACJA PRZEPISÓW

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.07.2013 r.
UWAGA! Istnieje możliwość rezerwacji miejsca dla osoby towarzyszącej (215,00 zł /doba - pełny pakiet: śniadanie, obiad, kolacja).

Cel szkolenia
przekazanie niezbędnej wiedzy o prawidłowym stosowaniu instrumentów zarządzania pracą pracowników,
zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w tym w szczególności z najnowszymi zmianami z zakresu prawa pracy,
doskonalenie umiejętności w praktycznym zastosowaniu przepisów prawnych wdziałalności przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?
kadry kierowniczej, specjalistów działów kadr, właścicieli firm oraz wszystkich, którym w pracy zawodowej niezbędna jest wiedza z zakresu prawa pracy.


Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program szkolenia

I. Czas pracy 2013:

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 02.X.2012 roku K 27/11 - konsekwencje dla obliczania wymiaru czasu pracy w 2013 roku,
propozycje zmian w zakresie czasu pracy: wydłużenie okresów rozliczeniowych, likwidacja doby pracowniczej i wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

II. Obowiązki pracodawców wobec PIP - zmiany w 2013 r.

III. Uchwała SN III PZP 7/12 z 20 grudnia 2012 r.: ,,Jaki skutek wywołuje nieprzekazanie przez organizację związkową w terminie określonym art. 25(1) ust. 2
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej
organizacji?

IV. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy:

zwiększenie ilości kontroli,
zasada ,,pierwszego razu",
czym jest ,,polecenie inspektorskie"?

V. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 36, poz. 18) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z
2011 r. nr 251, poz. 1509):

zmiana art. 97 Kodeksu Pracy - obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia - termin 24 m-cy od zawarcia umowy o pracę,
omówienie zasad prawidłowego i terminowego wydawania świadectwa pracy - praca na kazusach,
zmiana art. 229 Kodeksu Pracy - badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy udanego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko otakich samych warunkach prac - jak liczyć 30 dni,
zasady prawidłowego i terminowego kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne - konsekwencje zaniedbań w zakresie odpowiedzialności pracodawcy,
badania osób kierujących pojazdami służbowymi.

VI. Zmiany 2012/2013 r. w zakresie wynagrodzeń i świadczeń z tytułu podróży służbowych:

nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje dla naliczania innych składników wynagrodzenia: np. kwota wolna od potrąceń, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych itp.
zmiana wysokości diet z tytułu podróży służbowych - nowe rozporządzenie w sprawie delegacji.

VII. Wydłużenie i zrównanie wieku emerytalnego - konsekwencje dla pracodawcy:

kogo obejmuje reforma emerytalna,
nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn - wydłużenie okresu pracy do 67 lat,
jak prawidłowo obliczyć okres ochrony przedemerytalnej - dla której grupy pracowniczej wydłużenie ochrony?

VIII. Urlopy macierzyńskie i wychowawcze - w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu Pracy - zmiany w 2012/2013 r.:

urlop obligatoryjny i urlop dodatkowy,
urlop macierzyński wykorzystywany przez pracownika - ojca dziecka - urlop ojcowski,
rezygnacja i przerwanie urlopu macierzyńskiego - zasady korzystania zprawa,
powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
praca i wykonywanie innych zajęć zarobkowych w czasie korzystania zurlopu macierzyńskiego,
zasady korzystania przez dwoje rodziców z uprawnień rodzicielskich,
zmiana zasad ochrony pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
omówienie projektowanych zmian.

IX. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych:

pojęcie danych osobowych: zwykłe i sensytywne,
przetwarzanie danych osobowych,
administrator danych osobowych oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
informacje, których pracodawca może domagać się od kandydata do pracy oraz od pracownika (proces rekrutacji, zatrudnienie, korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz radą pracowniczą aochrona danych osobowych,
monitorowanie pracowników w miejscu pracy,
zasady udostępnianie danych osobowych pracowników (np. urzędy, policja, komornicy, banki, zakładu opieki zdrowotnej).

X. Umowa o pracę -praktyczne aspekty:

umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - konsekwencje zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umowy o pracę,
rodzaje umów o pracę,
ograniczenie ilości umów terminowych,
zasady zatrudniania pracowników tymczasowych,
omówienie propozycji zmian (długość umów terminowych, dopuszczalna ilość umów terminowych).

XI. Prawo doboru najlepszych pracowników, czyli jak rozwiązać umowę prawidłowo i skutecznie - ROZWIĄZYWANIE KAZUSÓW:

1. Rozwiązanie umowy o pracę

porozumienie stron,
wypowiedzenie - właściwe uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę,
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (z winy pracownika, z winy pracodawcy),
pracownicy podlegający ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
obowiązek konsultacji związkowej.

2. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

przesłanki stosowania ustawy,
przyczyny zwolnień,
tryb „zwolnień grupowych",
tzw. zwolnienia indywidualne.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Ekspert z dziedziny HR/kadr, certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk, od ponad 15 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką praktykę w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Król Kazimierz****

24-120 Kazimierz Dolny

Pulawska 86

woj. lubelskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 890
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: Pobyt: od 25.08.2013 r. (kolacja) do 28.08.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!