PRAWO PRACY W 2014 ROKU z uwzględnieniem ostatnich zmian

O szkoleniu

PRAWO PRACY W 2014 ROKU z uwzględnieniem ostatnich zmian

8 kwietnia 2014 r., Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
szkolenie otwarte

Program szkolenia

W PROGRAMIE:

1. Zasady udzielania "Urlopów wychowawczych" po zmianach - w 2014 roku

a. nowy wymiar urlopu wychowawczego
b. przyznanie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka wyłącznego prawa do jednego miesiąca takiego urlopu
c. wydłużenie okresu jednoczesnego wykorzystania urlopu wychowawczego
d. zmiany dotyczące podziału urlopu wychowawczego na części
e. liczenie wymiaru urlopu wychowawczego po zmianach - w przypadku podziału na części
f. rezygnacja z przepisu stanowiącego podstawę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego
g. zawieszenie przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy na czas korzystania z urlopu wychowawczego
h. aktualne stanowisko MPiPS w sprawie stosowania nowych przepisów dla osób już korzystających z urlopu bądź korzystających z kolejnej jego części

2. Nowe regulacje dotyczące "Ustalania podstawy wymiaru składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych"

a. ustalenie minimalnej podstawy składek emerytalno-rentowych
b. ustalenie maksymalnej podstawy składek emerytalno rentowych
c. aktualne stanowisko ZUS dotyczące nowych przepisów

3. Rozliczanie czasu pracy po zmianach - w 2014 roku

a. dopuszczalne okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy
b. możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych w poszczególnych systemach czasu pracy
c. na jaki okres i z jakim wyprzedzeniem pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi jego harmonogram czasu pracy na dany okres rozliczeniowy
d. w jakich sytuacjach pracodawca będzie zwolniony ze sporządzenia harmonogramów czasu pracy
e. gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
f. przerywany system czasu pracy dla wszystkich pracodawców
g. ruchomy czas pracy a naruszenie przepisów o dobie pracowniczej
h. zasady wprowadzania w życie nowych przepisów
i. obowiązki pracodawcy względem Państwowej Inspekcji Pracy po zmianach w przepisach
j. odpracowywanie prywatnych wyjść pracownika a praca w godzinach nadliczbowych

4. Projekt zmian do ustawy Kodeks pracy rozszerzający katalog prac dopuszczalnych w niedzielę i święta

5. Zasady udzielania "Urlopów macierzyńskich" po zmianach - w 2014 roku

a. zmiany w zakresie podstawowego urlopu macierzyńskiego - przed i po porodzie
b. podwyższenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego
c. prawo do skorzystania z "dodatkowego urlopu macierzyńskiego" dla obojga rodziców (podział urlopu na części)
d. zmiany dotyczące wykonywania pracy u dotychczasowego pracodawcy
e. zmiany w zakresie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
f. wprowadzenie nowego uprawnienia tj. urlopu rodzicielskiego
g. podział urlopu rodzicielskiego na części dla obojga rodziców
h. korzystanie z urlopów na jednorazowy wniosek pracownicy
i. zmiany dotyczące terminów składania wniosków o wykorzystanie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego" mające wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego
j. urodzenie kolejnego dziecka na urlopie wychowawczym a prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu oraz urlopu rodzicielskiego.

6. Dowody stanowiące przyznanie i wypłatę zasiłków macierzyńskich po zmianach - w 2014 roku

a. przyznanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
b. dowody stanowiące przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego podzielonego na części

7. Rozliczanie "Podróży służbowych" po zmianach - w 2014 roku w kontekście rozliczania czasu pracy oraz rozliczanie poniesionych kosztów

a. wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
b. zwrot kosztów w związku z odbytą podróżą
c. środki transportu właściwe do odbycia podróży
d. zwrot innych udokumentowanych wydatków

8. Podróż krajowa i zagraniczna

a. zwrot kosztów związanych z podróżą służbową
b. wysokość przysługującej diety
c. zasady pomniejszania diety o zapewniony posiłek
d. zwrot faktycznie poniesionych kosztów wyżywienia a przychód ze stosunku pracy
e. czas pobytu pracownika poza granicami kraju
f. łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu) - aktualne stanowiska PIP oraz MPiPS.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Dział Szkoleń Otwartych
tel: 22 825 00 88 w. 130
fax: 22 825 00 88 w. 121
szkolenia@mostwanted.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Most wanted

Warszawa

Rogalińska 1

woj. mazowieckie

Sala Konferencyjna Most Wanted

Warszawa

Rogalińska 1

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto
390
Cena zawiera:
  • koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Most Wanted!
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 1/48
woj. mazowieckie
MOST WANTED! jest firmą doradczo – szkoleniową, rozwijającą się dynamicznie na rynku polskim od 1998 roku. Zdobyte przez ten czas doświadczenie i znajomość rynku pracy czynią nas godnym zaufania Partnerem w zakresie szeroko rozumianego doradztw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Most Wanted!
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 1/48
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!