Prawo pracy w 2022 roku - nowe przepisy, nadchodzące zmiany od lipca-sierpnia 2022

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, na którym zostaną poruszone takie tematy jak praca zdalna w świetle nowych przepisów, nowe regulacje wynikające z konieczności wdrożenia dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem ochrony tzw. sygnalisty.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadr
 • działów HR
 • wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia

Program szkolenia

1) Praca zdalna – nowe przepisy KP (na co się przygotować ?)  

 • zmiana definicji pracy zdalnej,
 • nowe wymogi dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy (treść porozumienia lub regulaminu),
 • uzgodnienie jako podstawa świadczenia pracy zdalnej,
 • rozszerzenie okoliczności polecania przez pracodawcę pracy zdalnej,   
 • oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych (ich zmiana w trakcie świadczenia pracy zdalnej – nowe rozwiązania),
 • wycofanie polecenia pracy zdalnej – bardziej sformalizowane,
 • pracownicy uprawnieni do złożenia wiążącego wniosku o wykonywanie pracy zdalnej (jak go rozpatrzyć ?),
 • wykonywanie pracy zdalnej w przypadku braku zakładowego porozumienia lub regulaminu,
 • obowiązek przekazania pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia,
 • możliwość wiążącego wycofania się stron z wykonywania pracy zdalnej,
 • zakaz wypowiadania umowy o pracę oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną,
 • obowiązki pracodawcy, m.in. dostarczenie sprzętu do pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną (np. energii elektrycznej i Internetu) oraz innych kosztów zawartych w aktach zakładowych pracodawcy,
 • obowiązek wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie prywatnego sprzętu przez pracownika,
 • możliwość zastąpienia pokrycia kosztów lub wypłaty ekwiwalentu – wypłatą ryczałtu (sposób ich ustalania),
 • ustawowe wyłączenie opodatkowania kosztów pracy zdalnej,
 • zasady przetwarzania danych osobowych w pracy zdalnej,
 • zasady przeprowadzania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną (czy będzie możliwa kontrola zdalna ?),
 • nowe zasady postępowania w przypadku stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli pracownika (np. dotyczących bhp),
 • obowiązek zapewnienia dostępu do zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników,
 • nowe regulacje dotyczące bhp w pracy zdalnej (współdziałanie pracownika z pracodawcą i odpowiednie stosowanie przepisów KP),
 • ocena ryzyka zawodowego oraz informacja dla pracownika umożlwiająca przystosowanie stanowiska pracy do zasad bhp,
 • możliwość składania wszystkich wniosków pracownika pracującego zdalnie w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • okazjonalna praca zdalna (odrębna forma pracy zdalnej, limit i zasady jej stosowania),
 • co z telepracą ? Przepisy przejściowe umożliwiające stosowanie telepracy przez określony czas,
 • kiedy planowane wejście w życie nowych przepisów ?

2) Nowe regulacje wynikające z konieczności wdrożenia dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE, dotyczące:  

 • umów o pracę na okres próbny,
 • uzależnienia czasu trwania umowy na okres próbny od przewidywanego okresu umowy na czas określony,
 • zrównania umów o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony;
 • nowej treści umowy o pracę,
 • nowej treści i formy informacji, którą pracownik otrzymuje w terminie 7 dni od dopuszczenia go do pracy,
 • wniosku o przejście do innych form zatrudnienia (z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy),
 • zakazu dyskryminacji pracownika z tytułu jednoczesnego wykonywania innej pracy,
 • ochrony pracownika z uwagi na skorzystanie z nowych praw,
 • szkoleń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku,
 • sankcji za naruszenie nowych obowiązków.

3) Obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem ochrony tzw. sygnalisty – nowy projekt ustawy:

 • status prawny tzw. sygnalisty (warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia),
 • podmiot, który będzie mógł być tzw. sygnalistą (kto poza pracownikiem ?),
 • definicja naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu,
 • zakaz działań odwetowych oraz środki ochrony sygnalistów wykonujących pracę na różnych podstawach prawnych,
 • obowiązek podmiotu prawnego utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych (których pracodawców będzie to dotyczyć ?),
 • wymogi jakie będzie musiała spełnić procedura zgłoszeń wewnętrznych,
 • obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń,
 • kiedy będzie możliwe dokonanie zgłoszenia zewnętrznego ?
 • organy uprawnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
 • ujawnienie publiczne (na czym polega i kiedy będzie możliwe ?),
 • przepisy karne za naruszenie ustawy,
 • przepisy przejściowe dotyczące nowych obowiązków,
 • data wdrożenia dyrektywy o tzw. sygnalistach a data wejścia w życie ustawy.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Specjalista ds. legislacji w MRiPS. W ramach pracy wykonywanej w resorcie - specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy, udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych związanych z tworzeniem nowych przepisów prawa pracy. Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów kadr oraz pracodawców.

Gdzie i kiedy

Online 24 maj 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapisy do 17.05
355
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
395
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!