Szkolenie: Prawo pracy w pierwszej połowie 2013 roku-Najnowsze interpretacje, proponowane zmiany, zwolnienia pracowników w dobie kryzysu

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-w-pierwszej-polowie-2013-roku-najnowsze-interpretacje-proponowane-zmiany-zwolnienia-pracownikow-w-dobie-kryzysu-50170-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami stosowania przepisów z prawa pracy

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownicy Działów Kadr, Pracownicy działów kadrowo-płacowych, księgowości

Program szkolenia:

1. Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
2 października 2012.
2. Święto w dniu wolnym z pięciodniowego tygodnia pracy a obowiązek oddania innego dnia wolnego.
3. Od kiedy należy stosować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w czasie trwania okresu rozliczeniowego.
5. Nowe zapisy w regulaminie pracy w związku z wejściem w życie TK.
6. Nieprawidłowości w zakresie zapisów o czasie pracy w wewnętrznych przepisach obowiązujących
u pracodawcy i skutki prawne w przypadku sporu sądowego.
7. Wyjście prywatne a czas pracy.
8. Pięcioletnie umowy na czas określony, według najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, z października 2012 roku.
9. Nieprzedstawienie przez związek zawodowy informacji o liczbie członków, a czynności podjęte przez pracodawcę bez współdziałania z organizacją związkową – wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r
10. Współczynnik urlopowy w 2013 roku.
11. Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku.
12. Nowe zasady kontroli służbowych komputerów pracowników w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
13. Udzielanie informacji na temat pracownika drogą telefoniczną.
14. Wydawanie świadectw pracy po 21 marca 2013 roku.
15. Nowe obowiązki pracodawcy związane z potrącaniem z wynagrodzenia za pracę
w przypadku zajęć komorniczych, obowiązujące od 3 maja 2012 roku.
16. Dokumenty, które pracodawca jest zobowiązany przekazać komornikowi.
17. Obowiązki informacyjne w zakresie zajęć komorniczych w stosunku do przyszłego
i poprzedniego pracodawcy.
18. Zajęcie wynagrodzenia i zajęcie wierzytelności.
19. Dopuszczalność potrącania alimentów bez postępowania egzekucyjnego.
20. Różnice w uwzględnianiu zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia za urlop i w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
21. Brak podstaw w regulaminie wynagradzania wypłaty określonego świadczenia,
a konsekwencje skarbowe w zakresie braku możliwości uwzględniania go w kosztach pracodawcy.
22. Skutki prawne wprowadzenia przepisów kodeksu pracy do regulaminu wynagradzania.
23. Kontrola PIP wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy.
24. Badania lekarskie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, pakiety medyczne, dofinansowanie okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym, telefony i samochody służbowe, w aspekcie konieczności odprowadzania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.
25. Dokumenty, jakich może żądać pracodawca od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
26. Stanowiska GIODO w zakresie związanym z zatrudnieniem pracowników.
27. Czy kierownicy mają prawo wglądu do pasków wynagrodzeń podległych pracowników?
28. Świadek wręczania wypowiedzenia a ochrona danych osobowych.
29. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i osób współpracujących.
30. Czy można zbierać i przechowywać CV, listy motywacyjne i inne dokumenty przesyłane w procesie rekrutacyjnym.
31. Czy należy zapewnić badania lekarskie i szkolenia BHP osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych?
32. Modyfikacja kodeksowej ochrony przedemerytalnej w nowej ustawie emerytalnej.
33. Proponowane zmiany w prawie pracy w zakresie czasu pracy (wydłużone okresy rozliczeniowe, bank czasu pracy), ruchomy czas pracy, likwidacja doby pracownicze

Informacje o prelegentach:

• Przemysław Pogłódek – inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Prawo pracy w pierwszej połowie 2013 roku-Najnowsze interpretacje, proponowane zmiany, zwolnienia pracowników w dobie kryzysu