Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-w-praktyce-zmiany-w-2012-roku-35936-id1169

Informacje o szkoleniu

 • Prawo pracy w praktyce. Zmiany w 2012 roku


  ID szkolenia: 35936
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Centrum
  Kilińskiego 59/63
  Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Advance
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty omawiające najważniejsze zmiany
w 2012 roku (8 godzin lekcyjnych)

Szkolenie skierowane jest do:

pracownicy kadr, płac, HR, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

Program szkolenia:
1. Zmiany dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz prawa do urlopu ojcowskiego od 1 stycznia 2012 roku. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
2. Urlopy wypoczynkowe w 2012 roku. Kontrowersje związane z urlopem na żądanie wg stanowiska GIP, zagadnienia związane z wykorzystaniem zaległego urlopu wypoczynkowego. Limit godzin nadliczbowych wg stanowisk GIP i MPiPS.
3. Czas pracy - aspekty związane z pracą w niedziele
i święta, prawidłowe rozliczenie czasu pracy w kończących się okresach rozliczeniowych.
4. Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców, obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku.
Nowe zasady określania pory nocnej dla kierowców i wiążąca się z tym konieczność zmiany regulaminów pracy od 1 stycznia 2012 roku. Dopuszczalność likwidacji doby pracowniczej u kierowców od 1 stycznia 2012 roku. Nowe zasady rozliczania równoważnego systemu czasu pracy u kierowców.
5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, uprawnienia pracownika-osoby niepełnosprawnej, obowiązki i korzyści pracodawcy wiążące się z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Zmiany w zasadach zatrudniania osób niepełnosprawnych, obowiązujące od 1 kwietnia 2011 roku oraz zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych, obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku
6. Koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej. Powrót do doby pracowniczej po zakończeniu ustawy antykryzysowej.

7. Zmiany w zasadach wypłaty należności z tytułu podróży służbowych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 roku.
8. Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy po 24 miesięcznym okresie zatrudnienia.

Informacje o prelegentach:

Prowadzący zajęcia:
Dr Agata Drabek – specjalista
ds. prawa pracy, trener, doktor. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie prawa pracy. Liczne publikacje dot. prawa pracy, polityki zatrudnienia, prawa gospodarczego i handlowego. Prowadzi także szkolenia dla członków zarządów spółek, dla kadry zarządzającej, dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Liczne wystąpienia podczas konferencji naukowych, udział
w panelach dyskusyjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 300 złotych / brutto brutto

Cena zawiera:

Cena obejmuje: - udział w zajęciach ¬- autorskie materiały szkoleniowe - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - lunch - serwis kawowy¬ - konsultacje z trenerem - materiały szkoleniowe (notatnik, długopis)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Podstawą wzięcia udziału
w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionego formularza zgłoszenia faxem:
44 737 04 38
lub e-mailem: biuro@csadvance.pl

Wydarzenie: Prawo pracy w praktyce. Zmiany w 2012 roku