Prawo prasowe i autorskie dla dziennikarzy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie dotyczącym styku prawa autorskiego, prasowego i dostępu do informacji publicznej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób, które zajmują się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywanie materiałów prasowych, do których zastosowanie znajdzie prawo prasowe, jak też prowadzących działalność publicystyczną lub osób, które w ramach obowiązków zawodowych pozostają w kontakcie z przedstawicielami prasy lub mediów (np. rzecznicy prasowi, przedstawiciele działów PR).

Program szkolenia

 1. Prawo prasowe:
  • udzielanie informacji prasie - zakres obowiązków, forma odpowiedzi, relacje pomiędzy prawem prasowym a dostępem do informacji publicznej;
  • dobra osobiste a wolność słowa - ochrona dóbr osobistych, pomówienie, zniesławienie,
  • sprostowanie -wymogi formalne (prawidłowa redakcja)/merytoryczne, podstawy żądania sprostowania, odmowa publikacji sprostowania;
  • autoryzacja - zakres zastosowania autoryzacji, terminy, obowiązkowa autoryzacja, odmowa autoryzacji i uprawnienia stron, praktyczne skutki nowelizacji prawa prasowego,
  • problematyka prawa autorskie w kontekście nowych technologii (e-prasa)
 2. Wizerunek:
  • pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku,
 3. Dostęp do informacji publicznej:
  • wprowadzenie zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, organy obowiązane do udzielenia odpowiedzi;
  • podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej - osoby fizyczne, osoby prawne, inne podmioty; informacja publiczna a uprawienia dziennikarzy – prawo prasowe a dostęp do informacji publicznej,
  • pojęcie informacji publicznej a wiadomości niebędące informacją publiczną zakres dostępu do informacji publicznej - wytyczne ustawowe, w tym aktualne orzecznictwo m.in. informacje o pracownikach urzędów; kwalifikacje, nabory; sprawy pracownicze; wynagrodzenie, nagrody; utwory a prawo autorskie; akta postępowań sądowych i administracyjnych; notatki służbowe; umowy cywilnoprawne; telefony, billingi; maile – korespondencja; opinie prawne i inne; problematyka „dysponowania” informacją publiczną;
  • podstawy żądania dostępu do informacji publicznej - brak obowiązku wskazania podstawy prawnej a informacja przetworzona; forma zapytań (telefony, maile, pytania ustne); problematyka identyfikacji osoby zwracającej się z zapytaniem;
  • przetwarzanie informacji publicznej - wykazanie interesu; czynności techniczne (analizy, wykazy, statystyki); opłaty;
  • udzielanie informacji publicznej – forma, terminy, odmowa (informacja a wydanie postanowienia), podstawy prawne odmowy, inne ustawy (m.in. tajemnice prawnie chronione, interes przedsiębiorcy); sposoby udzielania informacji (wyłożenie, BIP, odpowiedź ustna i pisemna); wniosek o ponowne rozpoznanie - skarga do sądu administracyjnego, powództwo do sądu powszechnego;
  • powtórne wykorzystanie informacji publicznej – zakres, zasady, opłaty, tryb, kolizja z innymi ustawami (np. prawo autorskie), polityka dostępu do informacji przetworzonej.
 4. Prawo autorskie:
  • wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia - źródła prawa, zakres obowiązywania utwór (m.in. zdjęcia, prezentacje, teksty, logo, materiały promocyjne, ochrona pomysłów); twórca (utwory pracownicze, zlecenie, umowy o dzieło, dzieła osierocone), prosta informacja prasowa a współpraca z agencjami prasowymi, autorskie prawa majątkowe i osobiste (m.in. prawo do autorstwa, prawo do nienaruszalności formy i treści tekstu lub zdjęcia); pojęcie autorskich praw majątkowych i osobistych, okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie), zasady obliczania terminów, nabycie autorskich praw majątkowych, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne, pola eksploatacji, istota autorskich praw osobistych, podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie), zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta), autorskie prawa osobiste a twórczość zależna,
  • wykorzystanie i przetwarzanie informacji: prosta informacja prasowa, rozpowszechnianie aktualnych artykułów, sprawozdania z wydarzeń, wyciągi ze sprawozdań i artykułów, przeglądy publikacji i materiałów prasowych, mowy i publiczne wystąpienia (cytaty), fotografia reporterska, tłumaczenia materiałów tekstowych a twórczość zależna, dozwolony użytek utworów chronionych a Internet, umowa o stworzenie materiałów prasowych (zdjęcie, notatka, artykuł, sprawozdanie), prawo cytatu;
  • podstawy prawne wykorzystania utworów: wykorzystanie utworów graficznych, słownych, muzycznych i innych; umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe;; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, pola eksploatacji),problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania), umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji),

 

Czas trwania

9.00 - 14.30

Prelegenci

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (OZZ ZPAF), absolwent prawa (UMCS), kulturoznawstwa (UMCS) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), ekspert z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, autor licznych publikacji (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita), autor monografii "Sztuka a prawo autorskie" (LexisNexis, 2014) oraz "Prawo autorskie w muzeum" (WoltersKluwer, 2018), wykładowca i szkoleniowiec".

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 17 marzec 2021

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 marca
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 marca
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!