Szkolenie

Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów

O szkoleniu

Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dostarcza wiedzy o aktualnym stanie regulacji prawnych dotyczących organizacji transportu krajowego i międzynarodowego.

Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. "Krwioobiegiem" łańcucha dostaw jest transport. Żadna firma nie może egzystować bez "krwioobiegu" jakim jest ten system. Ze względu na elementy organizacyjne i kosztowe większość organizacji zrezygnowało z własnego transportu.

Kto obecnie zarządza transportem? To szereg pracowników działu spedycji którzy muszą skoordynować potrzeby Klienta i Przewoźnika i to w taki sposób, aby sieć tętnic i żył była zawsze pełna. Ale zabezpieczona przed ryzykiem (ubezpieczona). Dzięki temu budowana jest przewaga konkurencyjna Klienta, ale co najważniejsze z zachowaniem efektywności i rentowności firmy transportowej i przewoźników.

Obecne systemy to nie tylko transport, ale również procesy dodatkowe i nie mówimy o przewoźniku, ale o części działań operatora logistycznego 3PL czy wręcz 4PL. W transporcie również trzeba uwzględniać prawo międzynarodowe jak: Konwekcja CMR, zasady Incoterms 2020. Elementy te powinny być koordynowane właściwymi umowami opartymi o przepisy i regulacje prawa transportowego.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Dowiesz się i określisz jakie jest miejsce i rola transportu w systemach logistycznych, szczególnie w logistycznym łańcuchu dostaw.
 • Poznasz regulacje prawne związane z organizacją i realizacją transportu - Prawo Przewozowe i Polskie Ogólne Warunki Spedycyjne (OPWS 2010).
 • Zdobędziesz wiedzę na temat przepisów międzynarodowych regulujących transport - CMR i Incoterms 2020.
 • Nauczysz się optymalizować ryzyko przy pomocy ubezpieczeń transportowych.
 • Zapoznasz się z najlepszymi praktykami (best practices) w zawieraniu i realizowaniu umów transportowych.
Kto powinien wziąć udział?

Od ponad 19 lat skutecznie wpieramy rozwój managerów i specjalistów ds. logistyki i transportu. Kierując się naszym doświadczeniem szkolenie z prawa transportowego rekomendujemy przede wszystkim:

 • Managerom i specjalistom odpowiedzialnym organizację transportu w przedsiębiorstwach.
 • Managerom i specjalistom ds. logistyki.
 • Managerom i spedytorom firm transportowych i operatorów logistycznych.

Program szkolenia

1. LOGISTYKA W ORGANIZACJI

 • Organizacja a potrzeby transportowe - model biznesowy operacji transportowych w firmach rola transportu i Klienta
 • Symbioza przepływów produktu, informacji i finansów w organizacji elementem umów logistycznych
 • Kontrola i controlling transportu w łańcuchu logistycznym - metodą do zdefiniowania potrzeb

2. REGULACJE PRAWNE W UMOWACH LOGISTYCZNYCH

2.1 PRAWO PRZEWOZOWE I POLSKIE OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE (OPWS 2010) JAKO PODSTAWOWE ELEMENTY W PRZEWOZACH KRAJOWYCH

 • Zakres stosowania
 • Pojęcie osoby uprawnionej
 • Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną (załadowca)
 • Niezbędna dokumentacja przy usłudze przewozowej

2.2 PODSTAWOWE PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE REGULUJĄCE TRANSPORT DROGOWY

 • Konwencja CMR - zakres zastosowania, odpowiedzialność
 • Incoterms 2020 (podział kosztów, odpowiedzialności i ryzyka, błędne stosowanie i błędne interpretacje Incoterms)

2.3 PRAWO A REALIZACJA UZGODNIEŃ - SPEDYTOR, KIEROWCA

 • Obowiązki sprzedającego usługę transportu i kupującego tę usługę
 • Odpowiedzialność przewoźnika, spedycji załadowcy a przewoźnika
 • Obowiązek kierowcy (przewoźnika) - załadunki, rozładunki zabezpieczenie produktu (pasy, sztaple, nacisk na oś)
 • Zobowiązania umowne a czas pracy kierowcy

3. UBEZPIECZENIE JAKO OPTYMALIZACJA RYZYKA W UMOWACH LOGISTYCZNYCH

 • Proces reklamacji w Umowie przewozu i umowie spedycji - podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron
 • Ustawa Prawo przewozowe - transport krajowy zakres stosowania reklamacji
 • Konwencja CMR w transporcie międzynarodowym zakres stosowania w zakresie reklamacji
 • Zasady Incoterms 2020 a odpowiedzialność za powstałe szkody
 • Przesłanki odpowiedzialności i zwalniania przewoźnika z odpowiedzialności za szkody przy realizacji transportu towarów
 • Odpowiedzialność przewoźnika w obsłudze około przewozowej - dokumentacja, zwrot palet itp.
 • Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów
 • Ubezpieczenia: OC Przewoźnika i CARGO - jak je rozumieć i prawidłowo egzekwować odszkodowania od zakładów ubezpieczeń

3.1. UBEZPIECZENIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Wartość ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia
 • Franszyza integralna
 • Franszyza redukcyjna
 • Udział własny

4. CZY NALEŻY BAĆ SIĘ ZMIAN? - OCENA WSPÓŁPRACY I NAJLEPSZE PRAKTYKI

 • Praktyczna weryfikacja współpracy Przewoźnika z Klientem
 • Najczęściej popełniane błędy w transporcie po stronie przewoźnika i załadowcy
 • Kiedy umowa jest niekorzystna dla którejś ze stron?
  Nienależyte wykonanie umowy najczęściej konsekwencja postępowania obu kontrahentów - kontroling współpracy
 • Decyzja o rozwiązaniu umowy i zasady jej wygaszania
 • Rozwiązania alternatywne - dywersyfikacja działań

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

KRZYSZTOF WIAK

Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyższego szczebla z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się również w wykorzystaniu narzędzi project managementu, lean managementu do optymalizacji i zwiększania efektywności działań managerskich i biznesowych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku od stanowiska koordynatora biura handlowego w polsko-szwedzkiej firmie dystrybucyjnej działającej na rynku FMCG. W latach 1992 - 2006 związany zawodowo z ZT "Kruszwica" S.A. (część koncernu Bunge) zajmował stanowiska kierownicze związane z marketingiem i sprzedażą. Od 2000 roku Kierownik działu obsługi klienta zarządzał logistyka dystrybucji i logistyka magazynową (wolumen 50 tys. palet), odpowiadała za całość zagadnień współpracy z operatorami logistycznymi, wdrażanie systemu komunikacji wewnętrznej i inne.

W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Kierownika ds. Logistyki w OKT Polska , a następnie Dyrektora ds. Rozwoju w firmie EUROPAL. W OKT było to min. kompleksowa zarządzanie magazynem wysokiego składowania z procesami magazynowania, kompletacji i dystrybucji. W Europalu zajmował się gospodarką paletową w oparciu o sieć franczyzową .

Od 2009 roku związany Laboratoriami Natury Sp. z o.o liderze produkcji suplementów (obecnie część koncernu Maabarot) diety. Na początku jako Manager Klienta Kontraktowego a następnie Export Manager. Realizował projekty związane z kontraktacją złożoną (produkcja i logistyka kontraktowa) a następnie projektami eksportowymi Litwa, Czechy, Słowacja Węgry. Obecnie zarządzając spółkami zależnymi Laboratoria Natury na terenie Czech, Słowacji i Węgier odpowiada za kompleksowe zarządzeniami tymi spółkami w zakresie rozwoju sprzedaży i dystrybucji, logistyki, optymalizacji kosztów.

Projekty realizowane przez niego przynosiły i przynoszą znaczące efekty w pozyskaniu nowych klientów i oszczędnościach związanych z optymalizacją procesu obsługi klienta i supply chain.

Absolwent Akademii Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Logistyczne" w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Marketing Żywności" wAkademii Ekonomicznej w Poznaniu. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.

Gdzie i kiedy

Online 18 październik 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
960 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za osobę w ramach projektu "Profesjonalny Indywidualista".
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
03-257 Warszawa
Echa Leśne 27C
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
03-257 Warszawa Echa Leśne 27C
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!