Szkolenie

Prawo upadłościowe – aspekty prawne i praktyka postępowania.

O szkoleniu

Cel szkolenia
- przybliżenie instytucji prawa upadłościowego – kto zyskuje, a kto traci na upadłości?

- określenie skutków upadłości - co z majątkiem, wierzytelnościami i umowami upadłego,

- omówienie sposobu dochodzenia wierzytelności od upadłego, pierwszeństwo dochodzenia roszczeń, podział masy upadłości,

- analiza etapów postępowania upadłościowego ”krok po kroku”,

- uczulenie na możliwe błędy prawne,

- rozróżnienie likwidacji od układu,

- charakterystyka podmiotów prawa upadłościowego (m.in. syndyk, nadzorca sądowy, zarządca),

- przedstawienie materiału na podstawie licznych przykładów,

- prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby odpowiedzialne za postępowania upadłościowe.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.
2. Przedmiot regulacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
3. Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe?
4. Zdolność upadłościowa.
5. Przesłanki ogłoszenia upadłości.
6. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
7. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
8. Etapy postępowania upadłościowego.
9. Uczestnicy postępowania upadłościowego.
10. Postępowanie zabezpieczające.
11. Wstępne zgromadzenie wierzycieli.
12. Data upadłości.
13. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego.
14. Masa upadłości.
15. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości.
16. Zakaz obciążania składników masy upadłości.
17. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego.
18. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego.
19. Bezskuteczność i zaskarżenie czynności upadłego.
20. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe i administracyjne.
21. Sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sadowy, zarządca.
22. Postępowanie układowe.
- Propozycje układowe.
- Wierzytelności.
- Skutki układu.
- Zmiana układu.
- Uchylenie układu.
23. Proces likwidacji masy upadłości.
24. Kolejność zaspokajania wierzycieli.
25. Plan podziału masy upadłości.
26. Skutki zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego.
27. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
28. Sankcje publicznoprawne niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika.

Czas trwania

10.00-17.00

Prelegenci

Cytat
Adwokat Łukasz Świderek
Prawnik; przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca na uczelniach wyższych; akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa); od wielu lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe (zrealizowanych ponad 1500 godzin dydaktycznych, przeszkolonych kilka tysięcy uczestników); ponad 10-letnia praktyka w obsłudze prawnej przedsiębiorstw – specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego; ekspert kilku renomowanych kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich); prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych;

Autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki) m.in. :

Książki: „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I i II, "Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I, "Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego" - "Prokura", Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV

Artykuły: „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje” „Czy faktura VAT jest wystarczająca, by udokumentować wniesienie wkładu do spółki cywilnej lub handlowej”, "Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego", "Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej - nowe możliwości"

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych: „Dokument elektroniczny” , „Ochrona konsumenta w prawie wspólnotowym”
„Prawa i obowiązki stron umowy gospodarczej”, „Projektowane zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym”, „Kandydat na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa”, „Ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach w przypadku łączenia się spółek kapitałowych”, „Arbitraż – alternatywne metody rozstrzygania sporów”, „Etyka w życiu gospodarczym”, „Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy - tryby i formy zawierania umów handlowych”

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 październik 2015
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Cena promocyjna do dnia 12.10.2015
770 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
Cena po okresie promocji.
870 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
Przedsiębiorstwo do 50 osób zatrudnionych.
590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
Przedsiębiorstwo do 10 osób zatrudnionych. Nie łaczy się z innymi rabatami.
490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 770 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 870 zł. + 23% VAT.

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Oferta dla Mikro i Małych Firm (SPECJALNA CENA):
- 590 zł. netto - DLA MAŁYCH FIRM (zatrudnienie poniżej 50 osób, łączy się z rabatami)
- 490 zł. netto - DLA MIKRO FIRM (zatrudnienie poniżej 10 osób, (nie łączy się z rabatami)

Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!