Szkolenie

Prawo wodne - realizacja i eksploatacja urządzeń wodnych w świetle aktualnych przepisów.

O szkoleniu

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne oraz w oparciu o ustawę Prawo budowlane.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy:
• pracownikom organów administracji publicznej, w tym przedstawicielom starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin, innych,
• pracownikom przedsiębiorstw, których dotyczą omawiane regulacje.

Wykładowca omówi m.in.:
o przepisy związane z oceną ryzyka przeciwpowodziowego,
o wdrażanie celów środowiskowych,
o zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
o zasady rozpatrywania wniosków o odszkodowania,
o zasady wyznaczania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
o przepisy określające kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
o obowiązki zakładów użytkujących urządzenia wodne wynikające z Prawa budowlanego,
o przepisy dotyczące rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych,
o warunki legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego,
o możliwości przywrócenia stanu pierwotnego w przypadku zmiany stosunków wodnych na gruncie,
o możliwości przywrócenia funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracji wodnych,
o inne regulacje wynikające z Prawa wodnego oraz rozporządzeń (w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą, w sprawie prowadzenia dziennika gospodarowania wodą, w sprawie ewidencji urządzeń melioracyjnych).

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady ustawy:
o podział i własność wód,
o gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną,
o zasady ustalani linii brzegu,
o utrzymanie wód i zasady partycypacji w kosztach ich utrzymania,
o zmiany stanu wody na gruncie.

2. Budownictwo wodne w świetle przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego:
o urządzenia wodne jako obiekty budowlane, obowiązek ich utrzymywania,
o partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń wodnych,
o zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych,
o rozbiórka lub legalizacja urządzeń wodnych,
o regulacja rzek,
o melioracje wodne, na kim spoczywają obowiązki utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
o funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych na terenach zurbanizowanych.

3. Ochrona przed powodzią:
o wyznaczanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
o zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
o decyzje zwalniające z zakazów, przepisy przejściowe.

4. Pozwolenia wodnoprawne w zakresie korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych:
o zakres i warunki wykonywania pozwolenia wodnoprawnego,
o wymagania związane z zawartością operatu wodnoprawnego,
o przepisy określające kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
o przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
o warunki, w których można na zakład nałożyć obowiązki wynikające z zakończenia korzystania z wód,
o instrukcja gospodarowania wodą, ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego,
o organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami.

5. Zasady prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania.

6. Dyskusja, przykłady, pytania.

Czas trwania

22.09.2015, wtorek, godz. 10.00-17.00

Prelegenci

Cytat
Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Współautorka Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również interpretacji tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego, prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz na szkoleniach dla pracowników administracji z zakresu Prawa wodnego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 września 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
590 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się
Cena 2
pln brutto
725 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_wodne_1503wps

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!