Szkolenie

Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Program szkolenia obejmuje pełen zakres zagadnień dotyczących zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Blok 1 - Podstawy prawa zamówień publicznych

1. ABC systemu zamówień publiczny
2. Zakres podmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych.

* Kto i kiedy ma obowiązek stosować prawo zamówień publicznych?
* Podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych: jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty prawa publicznego, zamawiający sektorowi, podmioty prywatne dysponujące środkami publicznymi, koncesjonariusze
* Wyłączenia podmiotowe ze stosowania prawa zamówień publicznych

3. Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych

* Dostawy, usługi, roboty budowlane
* Wyłączenia przedmiotowe
* Usługi „priorytetowe”


4. Zasady prawa zamówień publicznych

* Przedstawienie i omówienie zasad obowiązujących w stosowaniu prawa zamówień publicznych


5. Przygotowanie postępowania.

* Opis przedmiotu zamówienia
* Szacowanie wartości zamówienia
* Ogłoszenia w postępowaniu o zamówieniu
* Wstępne ogłoszenie informacyjne
* Zasady zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ich przekazywania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
* Formularze ogłoszeń


6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

* Tworzenie SIWZ
* Wyjaśnianie treści SIWZ
* Zmiany w treści SIWZ – kiedy są możliwe?
* Obowiązki zamawiającego związane ze zmianą SIWZ
* Określenie zasad i formy porozumiewania się z wykonawcami.


7. Podmioty biorące udział w procedurze zamówień publicznych

* Zamawiający i Wykonawca
* Kierownik zamawiającego.
* Komisja przetargowa
* Sąd konkursowy


Blok 2 – Charakterystyka trybów prawa zamówień publicznych

1. Omówienie i charakterystyka trybów podstawowych zawierania zamówień publicznych

* Przetarg nieograniczony
* Przetarg ograniczony


2. Omówienie i charakterystyka trybów specjalnych zawierania zamówień publicznych

* Negocjacji z ogłoszeniem
* Negocjacji bez ogłoszenia
* Zamówienia z wolnej ręki
* Zapytania o cenę, licytacje elektroniczne
* Dialog konkurencyjny
* Dynamiczny system zakupów
* Konkurs


3. Umowy w sprawach zamówień publicznych

* Umowa jako źródło zobowiązań
* Okres na jaki może zawarta być umowa
* Zmiany umowy w sprawach zamówień
* Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
* Nieważność umowy


5. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych

* Podmioty kontrolujące udzielanie zamówień
* Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
* Kary nakładane przez Prezesa UZP
* Odpowiedzialność karna


6. Kontrola zamówień publicznych

* kontrola doraźna
* kontrola uprzednia


2. Środki odwoławcze.

* Protest
* Odwołanie
* Skarga


Blok 3 – Ćwiczenia praktyczne

* Szkolenie gwarantuje zdobycie gruntownej wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat sposobów i metod prowadzenia procedur w zamówieniach publicznych.

Czas trwania

1 dzień - 8 godzin szkoleniowych

Prelegenci

Cytat
Marta Wysocka-Fronczek

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie im. Ryszarda Łazarskiego na Wydziale Prawa. Ukończone studia doktoranckie na Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Finalistka konkursu „Law Games” organizowanego przez ELSA oraz laureatka IV edycji konkursu Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowanego przez Business Center Club.

Zawodowo wieloletni Specjalista ds. prawnych i finansowych; specjalizuje się m.in. w weryfikacji kredytowej i leasingowej, zawieraniu umów leasingu, factoringu, rozwiązywaniu problemów natury prawnej i podatkowej związanej z źródłem finansowania, analizie zabezpieczeń prawnych i ich stosowaniu.

Autorka wielu prac i artykułów m.in. dla wydawnictwa Legalis. Wieloletni wykładowca i znakomity trener z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa cywilnego.

Gdzie i kiedy

Poznań 24 stycznia 2012
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 17 stycznia 2012
-

Katowice

-

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 grudnia 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
-
450 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Weź udział

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W celu zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić formularz uczestnika zamieszczony na stronie www.ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!