Prawo zamówień publicznych bez kontrowersji i wątpliwości

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... w przetargach na roboty budowlane należy obowiązkowo stosować pozacenowe kryteria oceny ofert, jeżeli wymagana jest decyzja pozwolenia na budowę.

Cel szkolenia
Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Pracownicy komórek zamówień publicznych
Osoby pracujące w komisjach przetargowych
Pracownicy merytoryczni
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
Pracownicy firm ubiegających się o zamówienie publiczne

Program szkolenia

Program
Zamówienie powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych

Dostawa lub usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych w orzecznictwie Głównych Komisji Orzekających, sądów administracyjnych oraz uchwał Krajowej Izby Odwoławczej
Które roboty budowlane mogą być kwalifikowane do zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych


Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (w ramach tzw. konsorcjum)

Warunki wykazywane osobno przez każdego z wykonawców
Warunki wykazywane wspólnie
Zasady wykazywania spełniania warunku w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia
Składanie zaświadczeń o niezaleganiu w uiszczaniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez wspólników spółki cywilnej


Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Wymagana zawartość pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich w orzecznictwie
Zmiana podmiotu trzeciego po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów
Poleganie za zasobach ekonomicznych podmiotu trzeciego
Poleganie na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego

Zamówienie dodatkowe a roboty dodatkowe w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Interpretacja przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia dodatkowego
zamówienie dodatkowe w sytuacji umówienia się o wynagrodzenie ryczałtowe


Rażąco niska cena w orzecznictwie

Sytuacje, w których konieczne jest wyjaśnienie ceny oferty
Wezwanie do wyjaśnień
Sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
Kiedy odrzucić ofertę, jako zawierającą niską cenę?

Wadium w orzecznictwie

Kiedy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest bezwarunkowa?
Zatrzymanie wadium w sytuacji nieuzupełnienia oświadczeń lub dokumentów

Błąd w obliczeniu ceny

Przypadki, w których błędna stawka podatku VAT uwzględniona w cenie oferty nie skutkuje odrzuceniem oferty
różnica pomiędzy oczywistą omyłką rachunkową, a błędem w obliczeniu ceny

Wybór oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą

Co się dzieje z ofertą po upływie terminu związania ofertą?
Przedłużenie terminu związania ofertą
Przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleń APEXnet

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
990
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!