Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ KONTROWERSJI I WĄTPLIWOŚCI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA PO OSTATNICH NOWELIZACJACH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-zamowien-publicznych-bez-kontrowersji-i-watpliwosci-zamowienia-publiczne-w-swietle-orzecznictwa-po-ostatnich-nowelizacjach-35190-id8286

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ KONTROWERSJI I WĄTPLIWOŚCI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA PO OSTATNICH NOWELIZACJACH


  ID szkolenia: 35190
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.12.2011
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie ze znanej i lubianej edycji „Prawo zamówień publicznych bez kontrowersji i wątpliwości”. Podczas kursu omówione zostanie najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności te odnoszące się do przepisów wprowadzonych w wyniku ostatnich nowelizacji. Dodatkowo przedstawione zostaną aktualne przypadki zarzutów pokontrolnych, przede wszystkim stawiane przez jednostki kontrolujące prawidłowość przebiegu postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ KONTROWERSJI I WĄTPLIWOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA PO OSTATNICH NOWELIZACJACH

Warszawa, 15-16 grudnia 2011 r.

Szkolenie skierowane jest do:

Oferta dla osób pracujących przy zamówieniach publicznych.

Program szkolenia:

I. Poleganie na zasobach innych podmiotów po nowelizacji:

a) jaki dowód winien przedstawić wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania zasobami innych podmiotów – zawartość pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w świetle orzecznictwa,
b) czy poleganie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów musi być równoważne z podwykonawstwem innego podmiotu?
c) różnica pomiędzy „sytuacją ekonomiczna i finansową”, a „zdolnością finansową”.
d) kto poświadcza kopie dokumentów w przypadku konsorcjów oraz w sytuacji przedstawiania dokumentów innych podmiotów?

II. Co oznacza pojęcie „wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu” - różnica pomiędzy nie złożeniem oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a nie wykazaniem spełniania takich warunków.

III. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp:

a) nieuzupełnienie dokumentów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) czy można uzupełniać oświadczenia i dokumenty faksem?
c) jak postępować w przypadku uzupełniania zaświadczeń z ZUS, KRUS, naczelnika urzędu skarbowego lub informacji z KRK wystawionych po terminie składania ofert?

IV. Czy można zawrzeć ważną umowę w sprawie zamówienia publicznego po terminie związania ofertą?

V. Unieważnienie postępowania w sytuacji braku środków na sfinansowanie zamówienia po nowelizacji.

VI. Zasady obliczania terminów w postępowaniu odwoławczym.

Ponadto w programie:

Zamówienia dodatkowe oraz aneksowanie umów w sprawach zamówień publicznych przy wynagrodzeniu ryczałtowym:
a) różnica pomiędzy robotami dodatkowymi, a zamówieniem dodatkowym,
b) przesłanka udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
c) kiedy zamówienie nie jest objęte zamówieniem podstawowym – jakie roboty można rozliczyć poza wynagrodzeniem ryczałtowym?
d) zasady postępowania przy udzielaniu zamówień dodatkowych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 €

Informacje o prelegentach:

mgr Grzegorz Czaban – Atestator z listy Prezesa UZP. Do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (uprawnienia do prowadzenia szkoleń I-go i II-go stopnia), praktyk, absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych na University of Wisconsin Milwaukee.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 996.30 - zw. z VAT

Cena zawiera:

Dwudniowy wykład w APEXnet Centrum Szkoleń w Warszawie, najnowszą książkę APEXnet CWAP „Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 5 listopada i 2 grudnia 2009 r.”, ćwiczenia, a także poczęstunki w przerwach i lunch. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UCZESTNICTWO W TYM SZKOLENIU DODAJE 240 PUNKTÓW W PROGRAMIE PREMIOWYM APEXNET

Zamawiając przez stronę www.apexnet.pl na 3 tygodnie przed datą szkolenia oraz subskrybując nasz newsletter – korzystasz ze zniżek.

Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz parkingu.

Wydarzenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ KONTROWERSJI I WĄTPLIWOŚCI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA PO OSTATNICH NOWELIZACJACH