Prawo zamówień publicznych (dla Zamawiającego) - Nowa ustawa

O szkoleniu

Cel i zapowiedź szkolenia:

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - ma wejść w życie w styczniu 2021 roku. 
Zatem jej użytkownicy będą musieli przygotować się odpowiednio wcześniej do jej stosowania.
Zakres zmian przewidzianych w projekcie ustawy jest bardzo rozległy.
Zmieniła się zupełnie konstrukcja ustawy, znacząco rozszerzył się jej zakres.

Proponujemy Państwu w oparciu o wiedzę wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa UZP, audytora - zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Pzp. - z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom - zapoznać się z  nowym  prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie – nowość, zmiana, konsekwencje, rekomendacja audytora - czyli jak Zamawiający ma się przygotować ?

To będzie analiza ustawy z uwzględnieniem strony Zamawiającego w celu optymalnego przygotowania do użytkowania nowej ustawy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy dla Zamawiających - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: osób zarządzających JSFP oraz pracowników komórek/ działów ds.  zamówień publicznych w jednostkach samorządowych, rządowych i innych zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. 

Program szkolenia

MODUŁ I. WPROWADZENIE NOWEJ USTAWY

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp. - krótko 
 2. Nowa systematyka projektu ustawy- jak z niej korzystać - 623 artykuły…
 3. Nowe definicje - zmiany określeń podstawowych pojęć, doprecyzowania - konieczne dla właściwej interpretacji przepisów przez Zamawiających
 4. Wyłączenia z reżimu Pzp.

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA 

 1. Wstępne konsultacje rynkowe
 2. Czynności poprzedzająca postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań 

MODUŁ III. ZAMÓWIENIA BAGATELNE

 1. Progi, realizacja, rekomendacja 
 2. Przykłady, znaczenie i skutki zmian

MODUŁ IV. ZAMÓWIENIA TZW. KRAJOWE - TRZY WARIANTY

 1. Schemat czynności w trzech wersjach 
 2. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów 
 3. Przykłady - analiza korzyści w trzech wersjach
 4. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej. 

MODUŁ V. ZAMÓWIENIA OBJĘTE DYREKTYWĄ - TZW. UNIJNE 
Analiza zmian, nowości, znaczenie, skutki

Zmiany  przepisów dotyczących poszczególnych trybów 

 1. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych
 2. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. 

MODUŁ VI. REALIZACJA POSTĘPOWANIA - CZYNNOŚCI 

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia
 2. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 3. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 4. Reguły  w zakresie składania  podmiotowych środków dowodowych. 
 5. Zamiany w procedurze odwróconej 
 6. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert 
 7. Terminy związania ofertą - zmiany i doprecyzowanie przepisów
 8. Nowe zasady wnoszenia wadium
 9. Unieważnienie postępowania -zmiany 
 10. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, orzecznictwo 

MODUŁ VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ MONITOROWANIE

 1. Zmiany w przepisach dotyczących umowy:
  • Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie 
  • Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  • Określenie  klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 
  • Ugoda i pozostałe  zmiany w zakresie umów
 2. Raport z realizacji zamówienia

MODUŁ VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO  
 2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
 3. Skarga na orzeczenie KIO - zmiany 
 4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych 
 5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

MODUŁ IX. PODSUMOWANIE - OCENA ZMIAN 

 1. Dyskusja na podsumowanie szkolenia. 
 2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów. 

Czas trwania

I dzień: 10:00 - 18:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)
II dzień: 09:00 - 17:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Prelegenci

Małgorzata Niemiec

Trener, doradca, audytor, były arbiter z listy Prezesa UZP, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doświadczenie trenerskie od 2003 roku,  tylko w ostatnich latach przeprowadziła kilka tys. godzin szkoleniowych. Arbiter z listy Prezesa UZP w latach 2004 - 2007, audytor  z zaświadczeniem Ministra Finansów, wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych od strony Zamawiającego, Wykonawcy, a także audytora. 

Organizuje przetargi publiczne, kieruje studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Wykłada głównie w zakresie audytu i zamówień publicznych.

Jest konsultantem do spraw zamówień publicznych i audytorem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel***** Radisson Blu

31-101 Kraków

Straszewskiego 17

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1 380
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!