Szkolenie

Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających - SZKOLENIE

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przybliżyć praktyczne działanie procedur przetargowych zarówno w sferze dostaw, usług jak i robót budowlanych - w sektorze rządowym jak i samorządowym. Szkolenie w trakcie będzie profilowane pod uczestników w taki sposób, aby mogli wiedzę spożytkować w swojej praktyce. Głównym celem jest przekazanie wiedzy w jaki sposób stosować wszystkie ważne instytucje przetargowe - wadium, uzupełnianie dokumentów, poprawę oferty, odrzucenie ofert, wykluczanie wykonawców. Istotne jest przekazanie wiedzy dotyczącej unikania pułapek wynikających z ciągłych zmian przepisów.
Kto powinien wziąć udział?
Instytucji składających zamówienie w ramach zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Przygotowanie i rozpoczęcie postępowania przetargowego.

a. Zaplanowanie i oszacowanie postępowania.

b. Przygotowanie ogłoszenia i SIWZ (zajęcia warsztatowe lub prezentacja z dyskusją - w zależności od wielkości i preferencji grupy):

- nowe zasady opisywania warunków podmiotowych,
- nowe przesłanki wykluczenia wykonawców,
- nowa konstrukcja załącznika do SIWZ - wzoru oświadczenia wykonawcy,
- nowe terminy składania ofert.

c. Nowe zasady wyjaśnień treści SIWZ - zmiany terminów i obowiązków.

d. ZAOSTRZONE WYMOGI POSTĘPOWANIA Z WOLNEJ RĘKI NA USŁUGI NIEPRIORYTETOWE.

e. Prawidłowa modyfikacja SIWZ po nowelizacji.


2. Prawidłowe badanie i ocena ofert - po nowelizacji.

a. Wstęp - ZASADNICZA ZMIANA PODEJŚCIA DOWODOWEGO WYKLUCZANIA WYKONAWCÓW - nowy art. 24 ust. 2 pkt 4.

b. Badanie podmiotowe po nowelizacji Z UWZGLĘDNIENIEM POLEGANIA NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW - (zajęcia warsztatowe lub prezentacja - w zależności od wielkości i preferencji grupy):

- zdolność prawna - KRS, EDG, zaświadczenie z ZUS, US, KRK, koncesje, zezwolenia,
- zdolność techniczna - referencje, wykaz robót, dostaw, usług, dysponowanie odpowiednią kadrą, potencjał narzędziowy,
- zdolność finansowa - informacja z banku, sprawozdanie finansowe, polisa OC, "inne sposoby udowodnienia zdolności finansowej",

c. Zmiany w zakresie badania oferty.

d. Prawidłowy wybór oferty i informacja o wyniku postępowania.

e. Nowe zasady zwrotu i zatrzymania wadium.

f. Prawidłowe unieważnienie postępowania po nowelizacji.

g. Nowe zasady dotyczące umów w zamówieniach publicznych.


3. Nowelizacja środków ochrony prawnej i kontroli postępowań.

a. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA UMOWY.

b. Po informacji o wyborze oferty - okres typu "STANDSTILL" oznaczający niemożność zawarcia umowy - w ustawie Prawo zamówień publicznych.

c. Likwidacja protestu - INFORMACJA O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI CZYNNOŚCI LUB ZANIECHANIU - substytutem protestu? - prawidłowa ocena.

d. Odwołanie podstawowym środkiem ochrony prawnej.

e. Terminy wnoszenia odwołania, wpis, interes prawny.

f. Prawidłowe postępowanie po wniesieniu odwołania.

g. Uwzględnienie odwołania - bez przekazywania do Krajowej Izby Odwoławczej.

h. Częściowe uwzględnienie - konsekwencje.

i. Badanie TREŚCI ODWOŁANIA - ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA WZORZE ODWOŁANIA.

j. Odpowiedź na odwołanie - wnoszona przez Zamawiającego do KIO.

k. Postępowanie w Krajowej Izbie Odwoławczej po nowelizacji :

- posiedzenie niejawne a dopuszczanie stron - przebieg,
- jawna rozprawa - przebieg.
- orzeczenia KIO - wyroki i postanowienia,
- zakończenie sprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej a możliwość zawarcia umowy.

l. 11. Skarga do Sądu Okręgowego na orzeczenie KIO.


4. Powtórzenie uzyskanych wiadomości.

a. Definicje, wyłączenia, zwolnienia, ogłoszenia

b. Zdolność wykonawcy, wykluczenie wykonawcy, SIWZ

c. Zmiany w poszczególnych trybach udzielania zamówień publicznych,

d. Wybór oferty i dokumentowanie postępowań

e. Umowy w zamówieniach publicznych, zamówienia sektorowe, zaliczki,

f. Kontrola, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

g. Zmiany w przepisach obowiązujących

Czas trwania

Szkolenie dwudniowe: I dzień: 10.00-16.00, II dzień: 9.00-15.00

Prelegenci

Cytat
mec. Grzegorz Mazurek - Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009, adwokat - praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach, od grudnia 2009 ekspert ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w SGH, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Obecnie adwokat zajmujący się m.in. zamówieniami, prawem karnym, partnerstwem publiczno prywatnym. Współpracuje z kancelarią J.T. Pieróg - pełni funkcję of counsel, w ramach współpracy of counsel oraz samodzielnie prowadził i prowadzi sprawy wielu zamawiających - m.in. GDDKiA, Poczty Polskiej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. dla SGH, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 czerwca 2011
Siedziba Wolters Kluwer Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
cena netto (+23% VAT)
894 PLN
Cena zawiera:
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch
Weź udział

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!