Szkolenie

Prawo zamówień publicznych - praktyczne ujęcie z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy na temat ostatnich nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
* pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
* podmioty sektora publicznego
* członkowie komisji przetargowych
* osoby przygotowujące przetargi publiczne i odpowiedzialne za ich realizację
* audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni
* podmioty wykorzystujących fundusze Unii Europejskiej
* wykonawcy w postępowaniach o zamówienia publiczne
* pozostałe osoby zainteresowane problematyką zamówień publicznych

Program szkolenia

1. Przypomnienie zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia jako jeden z podstawowych elementów poprawnie przygotowanego postępowania z uwzględnieniem opinii i rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Tryby prowadzenia postępowania i ich stosowanie z uwzględnieniem wytycznych Prezesa Urzędu Zamówień publicznych

4. Warunki udziału w postępowaniu:

- praktyczne podejście do ich ustalania w kontekście zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania,

- nowe przepisy w zakresie wykluczenia Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.1 pkt.1a Prawa zamówień publicznych),

- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kiedy i jakich należy żądać, ograniczenia, dokumenty podmiotów trzecich.

5. Kryteria oceny ofert:

- wybór kryteriów – czy zawsze tylko cena?

- delegacja wynikająca z art.91 ust.8 Prawa zamówień publicznych

- projekt Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

6. Umowy w zamówieniach publicznych – praktyczne uwagi do niektórych zapisów:

- podwykonawstwo

- możliwość zmiany umowy

- termin realizacji

- warunki płatności

- kary umowne
7. Wolne wnioski i dyskusja.

Czas trwania

8 h

Prelegenci

Cytat
Mgr Oskar Cierpiszewski - Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Chemii, Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Współautor pierwszej edycji poradnika "Zamówienia Publiczne - praktyczny przewodnik dla zamawiających i oferentów" wydanego w 2000 r. przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. w Poznaniu. Specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 r. W latach 2001-2002 Wiceprezes Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych. Praktyk prowadzący zamówienia publiczne po stronie Zamawiającego, obecnie pełniący funkcję Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych
w prężnie rozwijającej się jednostce samorządu terytorialnego.

Jednocześnie od 2000 roku zaangażowany w działalność szkoleniową i doradczą zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców. Prowadzone przez niego szkolenia charakteryzują się wykorzystaniem szerokiej wiedzy praktycznej, prowadzone są dynamicznie z wykorzystaniem technik warsztatowych, aktywizujących uczestników, z nastawieniem na rozwiązywanie ich problemów.

Gdzie i kiedy

Poznań 8 czerwca 2011
CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych

Poznań

ul. Gen. T. Kutrzeby

woj. wielkopolskie

Weź udział

Cena 1
369 brutto
300 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, możliwość bezpłatnego parkowania, materiały szkoleniowe, całodzienny catering, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań
ul. Bociania 34
woj. wielkopolskie
CADiTI - Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych - jest nowoczesną firmą szkoleniową dla wymagających. Wartość firmy tworzona jest przez aktywnych ludzi, ich wysokie kompetencje, pasje oraz potencjał. Zmotywowani, doskonale przyg...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenia oraz bliższe informacje: www.caditi.pl
adres e-mail: biuro@caditi.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań ul. Bociania 34
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!