Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-zamowien-publicznych-w-swietle-nowelizacji-2012-45843-id512

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI 2012


  ID szkolenia: 45843
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  hotel Prezydent****
  centrum
  33-380 Krynica-Zdrój
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni; około 20 godz.dyd.
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

PLANOWANE ZMIANY W PZP W 2012 R. WYNIKAJĄCE Z NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI ORAZ DYREKTYW UE
1. stan prawny na dzień szkolenia – jak nie zgubić się w nowelizacjach
2. nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy – rozwiązanie umowy przyczyna wykluczenia
3. sprawozdanie z udzielonych zamówień – nowe obowiązki dla wszystkich zamawiających
4. czarna lista wykonawców – rozwiązana umowa eliminuje z zamówień publicznych u wszystkich zamawiających
5. dialog techniczny – rozmowa z wykonawcami przed wszczęciem postępowania
6. kwalifikowanie wykonawców w zamówieniach sektorowych
7. nowe przesłanki obliczania rażąco niskiej ceny – dyrektywa
8. nowe zasady oceny dokumentów – dyrektywa
9. nowe zasady aneksowania umów – dyrektywa

PODWYKONAWCY I PODMIOTY TRZECIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – OBECNIE I PO NOWELIZACJI
1. kto jest podwykonawcą a kto podmiotem trzecim
2. podwykonawstwo w usługach i dostawach
3. jak oceniać podwykonawców w postępowaniu
4. roszczenia podwykonawców i podmiotów trzecich do zamawiającego – czego można się domagać
5. co podmiot trzeci zrobić powinien aby stać się podwykonawcą i otrzymać wynagrodzenie
6. kiedy zamawiający może uznać roszczenia podwykonawców
7. wynagrodzenie podwykonawcy a zabezpieczenie
8. gwarancje bankowe jako zabezpieczenie i ich zgodność z pzp
9. gwarancje zapłaty
10. terminy zapłaty

KOMISJA PRZETARGOWA
1. zadania członków komisji,
2. zadania kierownika zamawiającego,
3. zadania sekretarza komisji
4. udostępnianie dokumentów

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
1. obliczanie wartości zamówienia – co należy brać pod uwagę,
2. rodzaje zamówień – jak interpretować przepisy.

DZIELENIE ZAMÓWIEŃ
1. dopuszczalny zakres dzielenia zamówienia,
2. dzielenie zamówienia w robotach budowlanych, dostawach i usługach,
3. dzielenie zamówień a późne przyznanie środków.
Orzecznictwo KIO i GKO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. dopuszczalność stosowania znaków towarowych i marek,
2. oferty częściowe – obowiązek czy możliwość.
Orzecznictwo SO i KIO

TRYBY PRZETARGOWE
1. przetarg ograniczony,
2. przetarg nieograniczony

WOLNA RĘKA
1. zamówienie dodatkowe a roboty dodatkowe
2. zamówienie uzupełniające
3. zamówienia niepriorytetowe
Orzecznictwo SO i KIO

BADANIE I OCENA OFERT
1. podpisy, pieczątki, parafy, kopie i oryginały dokumentów, datowanie dokumentów - częsta podstawa odrzucenia i wykluczenia
2. warunki udziału w postępowaniu
3. kryteria oceny ofert (w tym kryteria pozacenowe) – jak docenić jakość produktu
4. omyłki w ofertach – co można poprawiać a kiedy jest to naruszeniem prawa
5. rażąco niska cena – kiedy cena razi
6. próbki – jak je oceniać
Orzecznictwo SO i KIO

REFERENCJE
1. kto może wystawić
2. treść referencji
3. co może być referencją
4. czy wykonawca może żądać referencji po zrealizowaniu umowy
Orzecznictwo SO i KIO

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
1. kiedy można wykluczyć wykonawcę
2. kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę a nie powinien
3. nowa przesłanka wykluczenia – własne negatywne doświadczenia zamawiającego
Orzecznictwo SO i KIO

WADIUM
1. jak wnosić wadium zgodnie z pzp,
2. zwrot wadium
3. zatrzymanie wadium – kiedy zamawiający może zatrzymać wadium
Orzecznictwo SO i KIO

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
1. zawarcie umowy – w terminie związania ofertą i poza terminem,
2. treść umowy
3. ryczałt czy kosztorys – kiedy można żądać podwyższenia ceny ryczałtowej
4. zmiana umowy – przesłanki dopuszczalności – zmiany dopuszczalne i nieistotne
5. klauzule waloryzacyjne
Orzecznictwo SO i KIO

KARY UMOWNE/ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. przepisy obowiązujące – pzp, kc, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fp,
2. kiedy obowiązkowe a kiedy wskazane,
3. co powinno być objęte karą/zabezpieczeniem,
4. czy można nie dochodzić kary umownej,
5. czy można zmniejszyć wysokość kary umownej.
Orzecznictwo SO i KIO

Informacje o prelegentach:

prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA oraz Urzędu Zamówien Publicznych na stanowisku naczelnika Wydziału Legislacyjno - Prawnego w Departamencie Prawnym, autor licznych publikacji dotyczących zamówien publicznych w "Rzeczypospolitej", "Monitorze Zamówien Publicznych", "Prawie Przedsiębiorcy" i "Monitorze Prawniczym". Współautor i redaktor merytoryczny publikacji "Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta"

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1900 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie,pełne wyzywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

 • 5 % przy zgłoszeniu 2 osób
 • 7 % przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI 2012