Preventive Maintenance

O szkoleniu

Podczas szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cele:

– stworzenie systemu oceny programu obsługi profilaktycznej,

– przeanalizowanie istniejącego zakresu przeglądów PM,

– przeprowadzenie audytu istniejącej dokumentacji PM; GAP analiza,

– omówienie wymogów prawnych co do dokumentacji przeglądów profilaktycznych,

– opracowanie i przedstawienie systemu tworzenia dokumentacji opartej o metodykę 4WH,

– stworzenie pakietu dokumentacji przeglądu PM dla wybranego obszaru,

– zastosowanie Koła Życia TPM w połączeniu z stosowaną metodą PDCI w obszarze DUR,

– zbudowanie ścieżek diagnostycznych bazujących na diagnostyce subiektywnej jak i obiektywnej,

– przetestowanie narzędzi do diagnostyki technicznej.
Kto powinien wziąć udział?

W szkoleniu powinny uczestniczyć osoby zajmujące się zarządzaniem obsługą techniczną i wdrażaniem obsługi profilaktycznej (Koordynator UR, Inżynier UR/Produkcji, Planista UR, Dyrektor/Kierownik Produkcji, Dyrektor/Kierownik UR, Inżynier Jakości) oraz osoby zainteresowane tematyką ciągłego doskonalenia obsługi technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Jakości.

Uczestnicy powinni być liderami zespołów pracowniczych, które zaangażowane są w bieżące działania mające na celu poprawę produktywności oraz eliminowanie problemów pojawiających się na produkcji jak i w działach utrzymania ruchu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do PM
Definicja PM
Model obsługi PM
Różnica pomiędzy CBM a PdM
Korzyści wynikające z PM

2. Strategia PM

Budowa strategii PM
Określenie misji dla filaru PM
Określenie celów przed wdrożeniem PM
Wybór odpowiednich KPI w filarze PM

3. Pomiar skuteczności programów PM

Wykorzystanie wskaźników niezawodności
Wizualizacja efektywności programu PM
Kontrola skuteczności programu
Fakty i mity na temat PM w systemie TPM

4. Tworzenie standardowego planu PM

Wymogi prawne programów PM
Program PM a dyrektywa maszynowe
Budowa dokumentacji PM zgodnie z metodyką 4WH
Wizualizacja programu PM

5. Dobre praktyki PM i PdM

Techniki PM wybranych zespołów maszyn i urządzeń
Praktyczne rady w tworzeniu programu PdM
Techniki PdM: wibroakustyka/termowizja/ultradźwięki
Korzyści wynikające z stosowanie PM/PdM

6. Budowa systemu kontrolnego PM/PdM

Harmonogramowanie prac PM
Techniki tworzenia list kontrolnych
Tworzenie matrycy kompetencji PM

Warsztat 1: Budowa strategii PM

Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru PM w przedsiębiorstwie
Określenie misji PM
Wyznaczenie celów dla PM
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów PM
Wizualizacja strategii PM

Warsztat 2: Budowa programu obsługi profilaktycznej – kompleksowy pakiet dokumentacji PM/PdM

Budowa Standardowego Planu PM/PdM
Stworzenie pełnej dokumentacji – formularze, listy kontrolne, plany standardowe
Tworzenie narzędzi wizualizacyjnych do wyznaczenia punktów inspekcyjnych
Wykorzystanie metodyki W1H w tworzeniu planu PM
Stworzenie standardów zadań PM dla:
– systemów mechanicznych
– systemów pneumatycznych
– systemów elektrycznych
– systemów hydraulicznych
Opracowanie standardu listy kontrolnej PM
Stworzenie harmonogramu przeglądów PM co do zakresu wykonywanego przeglądu
Opracowanie m-OPL, maintenance – One Point Lesson dla wybranych zadań profilaktycznych

7. Optymalizacja programu obsługi profilaktycznej

Definicja optymalizacji programu PM
Na czym polega optymalizacja?
Korzyści wynikające z optymalizacji programu PM
Wprowadzenie do 5 kroków PMO

8. Proces Optymalizacji – Krok 1

Wypisanie istniejących zadań PM
Określanie rodzaju zadania PM
Określenie odpowiedzialności za wykonywanie poszczególnych zadań PM – podejście kompetencyjne
Przegląd zadań pod względem częstotliwości
Status urządzenia podczas przeglądu

9. Proces Optymalizacji – Krok 2

Definicja awarii, uszkodzenia, uszkodzenia funkcjonalnego, uszkodzenia fizycznego
Kodyfikacja zdarzeń awaryjnych
Metodyka określania przyczyn uszkodzeń
Narzędzia określania przyczyn źródłowych uszkodzeń

10. Proces Optymalizacji – Krok 3

Wprowadzenie do krytyczności powstałych uszkodzeń
Wskaźnik krytyczności
Metody określania wskaźnika krytyczności
Macierz krytyczności
Selekcja zadań pod względem wskaźnika krytyczności

11. Proces Optymalizacji – Krok 4

Definicja kosztów awarii
Metody określania kosztów awarii
Analiza kosztów uszkodzeń wraz z ich przyczynami zastosowanie metodologi DAFT
Zmodyfikowana macierz krytyczności oraz koszty

12. Proces Optymalizacji – Krok 5

Ocena istniejących zadań PM
Wybór odpowiednich zadań PM na podstawie matrycy wyboru zadań
Porównanie zadań PM pod względem konsekwencji jak i kosztów
Wybór zadań PM
Przypisanie odpowiedzialności

Warsztat 3: Optymalizacja programu PM

Przeprowadzenie poszczególnych kroków optymalizacyjnych
Ocena programu przed optymalizacją i po optymalizacji
Metody szacowania korzyści przy zastosowaniu procesu optymalizacji
Opracowanie procedury przeprowadzania Procesu Optymalizacji Programu PM

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Wojciech Mączyński – jeden z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności oraz logistyki UR. Pasja z jaką prowadzi szkolenia sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy oraz zawsze odnosi się pewien niedosyt.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie zajmując stanowiska managerskie testował i wdrażał innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Nieustająca chęć poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu doprowadziła do osiągania spektakularnych wyników, zarówno operacyjnych, jak i zarządzania kompetencjami pracowniczymi.

Obecnie jako trener i konsultant w dalszym ciągu realizuje swoją misję zarażając klientów pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzymania ruchu i produkcją. W codziennej pracy w sposób nieszablonowy, pełen dynamizmu, pragmatyki oraz niezliczonej ilości przykładów uczy i przedstawia narzędzia wchodzące w skład systemu zarządzania utrzymaniem ruchu.

Jego wieloletnia praktyka, zarówno jako etatowego pracownika na stanowiskach managerskich, jak również trenera/konsultanta, pomogła w stworzeniu autorskiego programu zarządzania obsługą techniczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Program ten nosi nazwę Total Professional Maintenance Management System – jest to połączenie klasycznego TPM w pewnej modyfikacji oraz inżynierii niezawodnościowej. W systemie znajdują się autorskie rozwiązania poszczególnych narzędzi takich jak: RCMLight®, Quick Planing and Scheduling, Technical Statisical Proces of Spare Parts.

Jest autorem nowoczesnych form szkoleniowych, które z powodzeniem łączą teorię z praktyką:
- Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing,
- Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz,
- Logistyka UR Try and Choose

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala szkoleniowa Europrofes

Wrocław

ul. Ofiar Oświęcimskich 17

woj. dolnośląskie

Firma Akzo Nobel, Pilawa

08-440 Pilawa

Przemysłowa 3

woj. mazowieckie

Firma Ronal

55-221 Jelcz-Laskowice

Inżynierska 3

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
netto
2 100
Cena zawiera:
  • Udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunche, materiały, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

WoMa Solution
67-100 Nowa Sól
Arkadia 8
woj. lubuskie
Jesteśmy specjalistami z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Wierzymy, że zarządzanie inżynierią utrzymania ruchu i niezawodnością środków trwałych jest podstawą do osiągnięcia celów każdej organizacji, dlatego od 2005 ro...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność po zakończonym szkoleniu.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WoMa Solution
67-100 Nowa Sól Arkadia 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!