Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/preventive-maintenance-56262-id20104

Informacje o szkoleniu

 • Preventive Maintenance


  ID szkolenia: 56262
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa Europrofes
  ul. Ofiar Oświęcimskich 17
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  WoMa Solution
  Arkadia8
  67-100 Nowa Sól
  woj. lubuskie
  O firmie Inne oferty firmy
WoMa Solution
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cele:

– stworzenie systemu oceny programu obsługi profilaktycznej,

– przeanalizowanie istniejącego zakresu przeglądów PM,

– przeprowadzenie audytu istniejącej dokumentacji PM; GAP analiza,

– omówienie wymogów prawnych co do dokumentacji przeglądów profilaktycznych,

– opracowanie i przedstawienie systemu tworzenia dokumentacji opartej o metodykę 4WH,

– stworzenie pakietu dokumentacji przeglądu PM dla wybranego obszaru,

– zastosowanie Koła Życia TPM w połączeniu z stosowaną metodą PDCI w obszarze DUR,

– zbudowanie ścieżek diagnostycznych bazujących na diagnostyce subiektywnej jak i obiektywnej,

– przetestowanie narzędzi do diagnostyki technicznej.

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu powinny uczestniczyć osoby zajmujące się zarządzaniem obsługą techniczną i wdrażaniem obsługi profilaktycznej (Koordynator UR, Inżynier UR/Produkcji, Planista UR, Dyrektor/Kierownik Produkcji, Dyrektor/Kierownik UR, Inżynier Jakości) oraz osoby zainteresowane tematyką ciągłego doskonalenia obsługi technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Jakości.

Uczestnicy powinni być liderami zespołów pracowniczych, które zaangażowane są w bieżące działania mające na celu poprawę produktywności oraz eliminowanie problemów pojawiających się na produkcji jak i w działach utrzymania ruchu.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do PM
Definicja PM
Model obsługi PM
Różnica pomiędzy CBM a PdM
Korzyści wynikające z PM

2. Strategia PM

Budowa strategii PM
Określenie misji dla filaru PM
Określenie celów przed wdrożeniem PM
Wybór odpowiednich KPI w filarze PM

3. Pomiar skuteczności programów PM

Wykorzystanie wskaźników niezawodności
Wizualizacja efektywności programu PM
Kontrola skuteczności programu
Fakty i mity na temat PM w systemie TPM

4. Tworzenie standardowego planu PM

Wymogi prawne programów PM
Program PM a dyrektywa maszynowe
Budowa dokumentacji PM zgodnie z metodyką 4WH
Wizualizacja programu PM

5. Dobre praktyki PM i PdM

Techniki PM wybranych zespołów maszyn i urządzeń
Praktyczne rady w tworzeniu programu PdM
Techniki PdM: wibroakustyka/termowizja/ultradźwięki
Korzyści wynikające z stosowanie PM/PdM

6. Budowa systemu kontrolnego PM/PdM

Harmonogramowanie prac PM
Techniki tworzenia list kontrolnych
Tworzenie matrycy kompetencji PM

Warsztat 1: Budowa strategii PM

Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru PM w przedsiębiorstwie
Określenie misji PM
Wyznaczenie celów dla PM
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów PM
Wizualizacja strategii PM

Warsztat 2: Budowa programu obsługi profilaktycznej – kompleksowy pakiet dokumentacji PM/PdM

Budowa Standardowego Planu PM/PdM
Stworzenie pełnej dokumentacji – formularze, listy kontrolne, plany standardowe
Tworzenie narzędzi wizualizacyjnych do wyznaczenia punktów inspekcyjnych
Wykorzystanie metodyki W1H w tworzeniu planu PM
Stworzenie standardów zadań PM dla:
– systemów mechanicznych
– systemów pneumatycznych
– systemów elektrycznych
– systemów hydraulicznych
Opracowanie standardu listy kontrolnej PM
Stworzenie harmonogramu przeglądów PM co do zakresu wykonywanego przeglądu
Opracowanie m-OPL, maintenance – One Point Lesson dla wybranych zadań profilaktycznych

7. Optymalizacja programu obsługi profilaktycznej

Definicja optymalizacji programu PM
Na czym polega optymalizacja?
Korzyści wynikające z optymalizacji programu PM
Wprowadzenie do 5 kroków PMO

8. Proces Optymalizacji – Krok 1

Wypisanie istniejących zadań PM
Określanie rodzaju zadania PM
Określenie odpowiedzialności za wykonywanie poszczególnych zadań PM – podejście kompetencyjne
Przegląd zadań pod względem częstotliwości
Status urządzenia podczas przeglądu

9. Proces Optymalizacji – Krok 2

Definicja awarii, uszkodzenia, uszkodzenia funkcjonalnego, uszkodzenia fizycznego
Kodyfikacja zdarzeń awaryjnych
Metodyka określania przyczyn uszkodzeń
Narzędzia określania przyczyn źródłowych uszkodzeń

10. Proces Optymalizacji – Krok 3

Wprowadzenie do krytyczności powstałych uszkodzeń
Wskaźnik krytyczności
Metody określania wskaźnika krytyczności
Macierz krytyczności
Selekcja zadań pod względem wskaźnika krytyczności

11. Proces Optymalizacji – Krok 4

Definicja kosztów awarii
Metody określania kosztów awarii
Analiza kosztów uszkodzeń wraz z ich przyczynami zastosowanie metodologi DAFT
Zmodyfikowana macierz krytyczności oraz koszty

12. Proces Optymalizacji – Krok 5

Ocena istniejących zadań PM
Wybór odpowiednich zadań PM na podstawie matrycy wyboru zadań
Porównanie zadań PM pod względem konsekwencji jak i kosztów
Wybór zadań PM
Przypisanie odpowiedzialności

Warsztat 3: Optymalizacja programu PM

Przeprowadzenie poszczególnych kroków optymalizacyjnych
Ocena programu przed optymalizacją i po optymalizacji
Metody szacowania korzyści przy zastosowaniu procesu optymalizacji
Opracowanie procedury przeprowadzania Procesu Optymalizacji Programu PM

Informacje o prelegentach:

Wojciech Mączyński – jeden z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności oraz logistyki UR. Pasja z jaką prowadzi szkolenia sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy oraz zawsze odnosi się pewien niedosyt.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie zajmując stanowiska managerskie testował i wdrażał innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Nieustająca chęć poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu doprowadziła do osiągania spektakularnych wyników, zarówno operacyjnych, jak i zarządzania kompetencjami pracowniczymi.

Obecnie jako trener i konsultant w dalszym ciągu realizuje swoją misję zarażając klientów pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzymania ruchu i produkcją. W codziennej pracy w sposób nieszablonowy, pełen dynamizmu, pragmatyki oraz niezliczonej ilości przykładów uczy i przedstawia narzędzia wchodzące w skład systemu zarządzania utrzymaniem ruchu.

Jego wieloletnia praktyka, zarówno jako etatowego pracownika na stanowiskach managerskich, jak również trenera/konsultanta, pomogła w stworzeniu autorskiego programu zarządzania obsługą techniczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Program ten nosi nazwę Total Professional Maintenance Management System – jest to połączenie klasycznego TPM w pewnej modyfikacji oraz inżynierii niezawodnościowej. W systemie znajdują się autorskie rozwiązania poszczególnych narzędzi takich jak: RCMLight®, Quick Planing and Scheduling, Technical Statisical Proces of Spare Parts.

Jest autorem nowoczesnych form szkoleniowych, które z powodzeniem łączą teorię z praktyką:
- Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing,
- Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz,
- Logistyka UR Try and Choose

Wydarzenia towarzyszące:

Autonomous Maintenance

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2100 netto

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunche, materiały, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność po zakończonym szkoleniu.

Wydarzenie: Preventive Maintenance