Szkolenie

Pricing - jak zwiększyć zyski zarządzając cenami?

O szkoleniu

Cele

* Pogłębienie wiedzy w zakresie ustalania strategii cenowych, uwzględniając zmiany w otoczeniu.
* Zrozumienie znaczenia ceny w procesie kształtowania wyników finansowych.
* Zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania cenami w relacjach z różnymi grupami klientów.
* Poznanie metod ustalania cen w różnych sytuacjach decyzyjnych.
* Opanowanie techniki zarządzania percepcją cenową.
Kto powinien wziąć udział?
Członkowie zarządów, dyrektorzy ds. sprzedaży, handlu, marketingu, prezesi zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy strategiczni, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy logistyki, a także kierownicy
i specjaliści działów sprzedaży i marketingu oraz osoby odpowiedzialne za politykę cenową.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00) – Determinanty decyzji cenowych

Wprowadzenie

1. Jak cena wpływa na wyniki finansowe firmy?
Ćwiczenie

Jakie czynniki wpływają na poziom cen?

2. Popyt - jak popyt wpływa na cenę?
1. Jak określić relację między ceną a popytem? Wybrane techniki badań marketingowych?
Ćwiczenie
2. Analiza wskaźników elastyczności cenowej popytu.
Ćwiczenie
3. Jak analizować wrażliwość cenową nabywców?
Przykłady
4. Cena a wartości oferowane.
5. Górna granica cenowa – ekonomiczna wartość produktu a wartość postrzegana produktu.
Ćwiczenie
3. Czynniki wewnętrzne ustalania cen.
1. Wpływ kosztów na ustalanie cen dla produktów i dla poszczególnych grup klientów.
Ćwiczenie
2. Jak nisko możemy „zejść” z ceną? Ustalanie ceny minimalnej.
Ćwiczenie
3. Zasady ustalania cen na rynkach wysokokonkurencyjnych.
4. Analiza progu opłacalności w firmie jednoasortymentowej i wieloasortymentowej.
Ćwiczenie
5. Jak ustalać ceny dla produktów substytucyjnych i komplementarnych?
4. Konkurencja - wpływ konkurentów na ceny firmy.
1. Analiza cen przez pryzmat wartości oferowanych przez konkurentów.
Ćwiczenie
2. Wzorce zachowań cenowych konkurentów.
3. Analiza reakcji konkurentów na decyzje cenowe.
4. Wojna cenowa. Jak jej unikać i jak postępować w czasie wojny?
Przykłady

Drugi dzień (9.00 - 17.00) – Zarządzanie cenami

1. Strategie cenowe.
1. Cena a wartości oferowane.
Ćwiczenia
2. Cena przez pryzmat segmentacji i pozycjonowania oferty na rynku.
3. Rola cen w pozycjonowaniu produktu (jak uniknąć działania „me too”?).
Przykłady
4. Jaką strategię cenową przyjąć w odniesieniu do różnych grup klientów?
Dyskusja
2. Zarządzanie odchyleniami od cen podstawowych.
1. Cele odchyleń od cen podstawowych.
2. Różnicowanie cen ze względu na ilość kupowanych produktów, czas zakupu, typ nabywcy, lokalizację, warunki płatności.
Ćwiczenia
3. Dyskonta handlowo-funkcjonalne.
3. Wybrane narzędzia w zarządzaniu cenami.
1. Kaskada cenowa.
Ćwiczenie
2. Piramida cenowa.
Przykłady
3. Yield management.
Ćwiczenie
4. Widełki cenowe.
Przykłady
4. Jak umiejętnie komunikować ceny?
1. Jak komunikować cenę? Ceny psychologiczne.
Przykłady
2. Psychologiczne aspekty obniżania i podwyższania cen.
3. Negocjacje cen. Jak unikać „sprzedaży cen” i jak bronić wysokiej ceny?
Warsztat
5. Jak mierzyć sukces przyjętej strategii cenowej?
Dyskusja
6. Podsumowanie.

Prelegenci

Cytat
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju, zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, pricingiem oraz analizami finansowymi i oceną projektów inwestycyjnych.

Szef projektów doradczych dla m.in.: FAMAG S.A., Drukarni Narodowej S.A., Final S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Przemysłowego Centrum Optyki, PP Portów Lotniczych, Zakładów Mięsnych Dębica i wielu innych. Członek zespołów doradczych w projektach dla m.in. Ambra S.A., Polskiego Centrum Marketingowego, Zakładów Graficznych “Tamka” S.A. Realizator projektów prywatyzacji, m.in. Prasowych Zakładów Graficznych i restrukturyzacji finansowej spółki International Syrena (właściciel hotelu “Jan III Sobieski” w Warszawie). Prowadził nadzór nad pracami zespołu przygotowującego "Studium Prywatyzacyjne Fabryki Maszyn Górniczych – FAMAG S.A.”.

Ma bogate doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym w obszarach budowy planów strategicznych i operacyjnych, zarządzania finansami, prowadzenia analiz marketingowych i finansowych, zarządzania zespołami, w tym ekipą handlową. Posiada kilkuletnie doświadczenia w prowadzeniu seminariów otwartych i zamkniętych we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Z jego doświadczeń korzystały zarządy i menedżerowie m.in. spółek: ABB, Apator, Carlsberg, Bank DNB Nord, Bank ING, Energa, KGHM, Kolporter Holding, Kruk, Lesaffre, Leroy Merlin, Lot Catering, Neuca, NKT Cables, Pilkington, Philips Lighting, Polkomtel, Pollena, Polska Grupa Energetyczna (PGE), Rywal, Qumak-Secom, Selena FM, Sodexo, Saint Gobin, SGS, Stalprodukt, Stalprofil, PP Porty Lotnicze, Vatenffall, Wincanton i wielu innych.

Były prezes zarządu grupy Grafikus Systemy Graficzne. W 2002 roku, oddelegowany przez radę nadzorczą do jednoosobowego kierowania przedsiębiorstwem Opolgraf S.A; w okresie kilku miesięcy przeprowadził restrukturyzację przedsiębiorstwa znajdującego się w głębokim kryzysie, ratując je przed bankructwem, były doradca prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego, naczelnik wydziału kredytów w banku BPH S.A. Były wykładowca Podyplomowych Studiów Menedżerskich MBA (Uniwersytet Warszawski / University of Illinois), Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pn.: „Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne”, „Jak zarządzać firmą w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe”, „Pricing - jak zwiększyć zyski zarządzając cenami?”, „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?” oraz „Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Metody i wdrożenie”.

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 marca 2013
Hotel Golden Tulip

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 - 31 marca 2011
Hotel Kyriad Prestige

00-811 Warszawa

Ul. Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 czerwca 2010
Hotel Kyriad Prestige

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 kwietnia 2010
Hotel Kyriad Prestige

00-811 Warszawa

Ul. Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 grudnia 2009
hotel Kyriad Prestige

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 września 2008
Hotel Kyriad Prestige

00-811 Warszawa

ul. Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 grudnia 2007
Hotel Kyriad Prestige

00-811 Warszawa

ul. Towarowa 2

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
przy zgłoszeniu jednej osoby
3 PLN
Cena zawiera:
  • Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.
Weź udział
Cena 2
przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy
2 PLN
Cena zawiera:
  • Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!