PRINCE2 ® POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN - SZKOLENIE AKREDYTOWANE - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przekazanie podstawowej wiedzy metodycznej i mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2®.

Cele szczegółowe:
• poznanie i zrozumienie podstawowych definicji i terminów stosowanych w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®
• poznanie i zrozumienie pryncypiów, do których odwołuje się metodyka
• poznanie i zrozumienie tematów przewodnich PRINCE2®
• poznanie i zrozumienie procesów zarządczych, kroków i działań w zarządzaniu projektem
• poznanie i zrozumienie kontekstu stosowania PRINCE2® w zarządzaniu projektami – skalowania metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład, prezentacja
• dyskusja
• praca zespołowa

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zapoznanie się z międzynarodowym standardem zarządzania projektami
• zrozumienie mechanizmów podejścia strukturalnego, procesowego i zarządczego stosowanego w projektach
• wspólny i spójny aparat pojęciowy związany z zarządzaniem projektami
• zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym zdawanie egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2® Foundation

Szkolenia PRINCE2® akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cabinet Office
Swirl logo™ jest znakiem handlowym Cabinet Office.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Kto powinien wziąć udział?
• osób zaangażowanych w realizację projektów – zarówno kadra zarządzająca, jak również specjaliści dziedzinowi
• osób o różnym doświadczeniu projektowym
• osób, wypełniające różne role w strukturach projektu
• osób, które będą w przyszłości działały w projektach

Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania przedsięwzięciami.

Program szkolenia

Program szkolenia w całości realizuje zakres zagadnień metodycznych PRINCE2, zgodny z sylabusem przyjętym przez APMG. Program może być modyfikowany w celu dostosowania do specyficznych uwarunkowań i oczekiwań uczestników szkolenia, wyłącznie na zasadach określonych akredytacją AMPG. Poszczególne podane niżej tematy uzupełniane są ćwiczeniami, pytaniami testowymi oraz zadaniami umożliwiającymi uczestnikom samoocenę wiedzy i powtórzenie materiału.

Dzień I
• Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia
• Pryncypia
• Proces Przygotowanie Projektu (PP)
• Temat Organizacja, struktura organizacyjna i role PRINCE2
• Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)

Dzień II
• Proces Inicjowanie Projektu (IP)
• Uzasadnienie Biznesowe
• Jakość
• Plany
• Ryzyko

Dzień III
• Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
• Postępy
• Proces Sterowanie Etapem (SE)
• Zmiana

Dzień IV
• Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)
• Proces Zamykanie Projektu
• Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2
• Adaptacja PRINCE2, Projekt a Program
• Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Foundation

EGZAMIN / CERTYFIKAT PRINCE2® FOUNDATION

Warunek przystąpienia:
Uzyskanie świadectwa o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu PRINCE2®

Koszt egzaminu:
W cenie szkolenia (egzamin przeprowadzony ostatniego dnia szkolenia)

Czas trwania egzaminu:
60 minut

Przygotowanie do egzaminu:
Przed przystąpieniem do egzaminu każdy z uczestników będzie miał umożliwiony dostęp do Wirtualnego Egzaminatora, zawierającego zestaw pytań i odpowiedzi przygotowujących do egzaminu.

Test:
Egzamin obejmuje test jednokrotnego wyboru (75 pytań, z których 5 stanowią pytania próbne i nie są punktowane, natomiast uczestnicy egzaminu nie wiedzą, które pytania są punktowane, dlatego powinni udzielić odpowiedzi na wszystkie 75 pytań).

Zaliczenie egzaminu:
Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 35 z 70 punktowanych pytań, poprzez wybór jednej z czterech podanych propozycji odpowiedzi. Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu.

Język egzaminu:
Egzamin może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim.

Certyfikat:
Oficjalny certyfikat w języku angielskim wydawany jest przez CRM S.A. i dostarczany przez Association of Project Management Group (APMG) w ciągu 8 tygodni od dnia egzaminu. Otrzymanie certyfikatu PRINCE2® Foundation daje możliwość przygotowania, a następnie przystąpienia do egzaminu PRINCE2® Practitioner

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 32 godziny dydaktyczne - 4 dni
Maksymalna liczba uczestników w grupie - 15 osób
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• III DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• IV DZIEŃ - zajęcia + egzamin od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zw z VAT
3 800
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe i materiały egzaminacyjne; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation organizowany przez ATO CRM S.A.; międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu);lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; możliwość zakupu podręcznika „Metodyka zarządzania projektami PRINCE2” za dodatkową opłatą 300 zł + 5% VAT/szt. (Koszt przesyłki pobraniowej: ekonomicznej - 14,20 zł, priorytetowej - 17,20 zł paczki pocztowej: ekonomicznej - 11,00 zł, priorytetowej - 13,20 zł);
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!