PRINCE2 ® POZIOM PRACTITIONER + EGZAMIN - SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

O szkoleniu

Cel szkolenia
Powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy o metodyce PRINCE2 poprzez rozwiązywanie przykładowych pytań testowych z poziomu Practitioner.

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład, prezentacja
• dyskusja
• praca zespołowa

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy o metodyce PRINCE2
• nabycie umiejętności oceny i rozpoznawania zagadnień metodycznych w scenariuszach
• lepsze zrozumienie zasad skalowania metodyki PRINCE2
• zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym zdawanie egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2® Practitioner

Szkolenia PRINCE2® akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cabinet Office
Swirl logo™ jest znakiem handlowym Cabinet Office.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Kto powinien wziąć udział?
• osób czynnie zaangażowanych w zarządzanie projektami, znających metodykę PRINCE2 i chcących potwierdzić jej opanowanie na wyższym poziomie certyfikacji
• osób, które zapoznały się z podręcznikiem PRINCE2 - Skuteczne Zarzadzanie Projektami edycja-2009

Od uczestników wymagane jest posiadanie certyfikatu PRINCE2 Foundation.

Program szkolenia

Dzień I
Wprowadzenie do szkolenia; struktura i cele szkolenia
• Scenariusz nr 1 – omówienie pytań i prawidłowych odpowiedzi (do 9 obszarów Syllabusa)
• Omówienie zasad zdawania egzaminu Practitioner
• Temat Uzasadnienie Biznesowe
• Temat Organizacja
• Procesy: PP i IP
• Temat Ryzyko
• Temat Plany
• Temat Postępy; Temat Zmiana
• Scenariusz nr 2 – Wieczorna praca indywidualna

Dzień II
• Dokończenie omawiania pytań i odpowiedzi dotyczących Scenariusza nr 1 i wyjaśnienia dotyczące pracy domowej nad Scenariuszem nr 2
• Procesy: ZS+ KE+ZP
• Wyjaśnienia dotyczące pracy w domu nad scenariuszem nr 2
• Cd. Wyjaśnień dotyczących Scenariusza nr 2
• Egzamin PRINCE2 ® Practitioner

EGZAMIN / CERTYFIKAT PRINCE2® PRACTITIONER

Warunek przystąpienia:
Uzyskanie certyfikatu PRINCE2 ® Foundation

Koszt egzaminu:
W cenie szkolenia (egzamin przeprowadzony ostatniego dnia szkolenia)

Certyfikat:
Oficjalny certyfikat PRINCE2 ® Practitioner w języku angielskim wydawany jest przez CRM S.A. i dostarczany przez Association of Project Management Group (APMG) w ciągu 8 tygodni od dnia egzaminu.

Czas trwania

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia + egzamin od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zw z VAT
3 500
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe i materiały egzaminacyjne; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin z metodyki PRINCE2® na poziomie Practitioner organizowany przez ATO CRM S.A.; międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Practitioner wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu); lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!