Szkolenie: PRINCE2® Practitioner - szkolenie akredytowane

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prince2reg-practitioner-szkolenie-akredytowane-71295

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia
17-18 października 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project


Opis i cele szkolenia
Szkolenie PRINCE2® Practitioner wydaje się być naturalnym krokiem następczym po szkoleniu Foundation, dla tych którzy:
• Zafascynowało piękno i elastyczność królewskiej metodyki zarządzania projektami,
• Chcą przećwiczyć praktyczne zastosowanie metodyki w scenariuszach projektowych,
• Potrzebują formalnego, mocnego certyfikatu potwierdzającego wysokie umiejętności zarządzania projektami.
Szkolenie odbywa się w formie warsztatu, gdzie grupa rozwiązuje ćwiczenia w stylu egzaminacyjnym. Są to ćwiczenia bazujące na taksonomii Blooma a więc sprawdzające nie tylko wiedzę ale także: rozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę. Wszystkie ćwiczenia są nie tylko interesujące dla uczestników, wywołujące dużo dyskusji, umożliwiające powtórzenie wiedzy podstawowej ale przede wszystkim niezwykle skutecznie przygotowują do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® to bardzo elastyczna metodyka zarządzania wszystkimi rodzajami projektów. Opracowana z potrzeby poprawienia skuteczności projektów państwowych, pojawiła się w pierwotnej wersji pod nazwą PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Techniques), następnie usprawniona jako PRINCE® i wreszcie stała się PRINCE2®. Od tej pory systematycznie aktualizowana, pozostała jako PRINCE2® jednak ze wskazaniem roku wydania (2002, 2005, 2009, 2017). PRINCE2® w rozwinięciu oznacza PRojects IN Controlled Enviroments. Jest to międzynarodowy bestseller ponieważ wprowadza wspólny język, którym uczestniczący w projekcie posługują się i w taki sam sposób rozumieją pojęcia specjalistyczne. Sama metodyka jest bardzo elastyczna i skalowalna oraz czytelnie definiuje cykl życia projektu, jeszcze od fazy jego przygotowywania poprzez kolejne etapy zarządcze aż do momentu zamknięcia projektu. W środowisku PRINCE2® wszyscy uczestniczący w projekcie mają konkretnie przypisane role i obowiązki – wiadomo kto podejmuje decyzje a kto ma delegowaną pracę do wykonania. Jest także przepisem na sukces przedsięwzięcia, gdzie sukces rozumiany jest jako osiągnięcie założonych korzyści biznesowych. Elastyczność pozwala na zastosowanie jej w bardzo biurokratycznym, stylu kaskadowym (Waterfall) jak i bardzo zwinnym podejściu (Agile). Ten wspomniany przepis na sukces składa się z 21 ogólnych elementów. Są to:
• 7 pryncypiów (nakazów), które muszą być bezwzględnie zastosowane i przestrzegane w całym projekcie,
• 7 procesów tworzących cykl życia projektu,
• 7 tematów – obszarów zarządzania, które musza być właściwie zastosowane w każdym procesie projektowym.

Z procesami i tematami powiązane są ściśle 26 produkty zarządcze oraz konieczne dostosowanie metodyki do kontekstu projektu. Wspomniane produkty mogą przyjąć formę obszernych dokumentów, notatek lub nawet krótkich ustaleń projektowych. PRINCE2® wcale nie jest taki trudny, a na pewno rozwija sztukę analitycznego, eksperckiego analizowania każdego projektu.

Korzyści dla uczestników
• Możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Practitioner,
• Wszystkie ćwiczenia wykonywane w dniach szkoleniowych są autorskim opracowaniem Progress Project – tzw. Oficjalne przykładowe („sample”) egzaminacyjne udostępniamy uczestnikom jako praca domowa,
• Ciekawe i pasjonujące zajęcia,
• Praktyczne wskazówki zastosowania w sytuacjach projektowych.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I
1. Wprowadzenie.

2. Przegląd reguł egzaminu PRINCE2® Practitioner.

3. Ćwiczenie D1:
• pryncypia,
• uzasadnienie biznesowe,
• organizacja,
• jakość,
• plany,
• ryzyko,
• zmiana,
• postępy,
• przygotowanie projektu,
• zarządzanie strategiczne projektem,
• inicjowanie projektu,
• sterowanie etapem,
• zarządzanie dostarczaniem produktów,
• zarządzanie końcem etapu,
• zamykanie projektu.
Praca domowa:
Przykładowy egzamin PRINCE2® Practitioner.

Dzień II
1. Wprowadzenie.

2. Ćwiczenie D2:
• pryncypia,
• uzasadnienie biznesowe,
• organizacja,
• jakość,
• plany,
• ryzyko,
• zmiana,
• postępy,
• przygotowanie projektu,
• zarządzanie strategiczne projektem,
• inicjowanie projektu,
• sterowanie etapem,
• zarządzanie dostarczaniem produktów,
• zarządzanie końcem etapu,
• zamykanie projektu.

3. Zakończenie.

Dzień egzaminu
Egzamin PRINCE2® Practitioner
Wstępne działania administracyjne - 25 minut
Egzamin - 150 minut (+ ew. dodatkowe 30 minut dla osób uprawnionych)
Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Egzamin
• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyki - AXELOS). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 1100 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1090 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Tytuł wydarzenia: PRINCE2® Practitioner - szkolenie akredytowane