Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/problem-solving-narzedzia-innowacji-w-praktyce-organizacyjnej-49858-id1018

Informacje o szkoleniu

 • "Problem Solving - narzędzia innowacji w praktyce organizacyjnej"


  ID szkolenia: 49858
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel HP Park Plaza****
  B. Drobnera 11-13
  50-257 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia będą trwały 2 dni w godzinach od 09:00 do 17:00
 • Organizator szkolenia:

  TAW Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zarządzanie wiedzą, budowanie współpracy, efektywny model organizacji to bieżące kwestie współczesnych organizacji w zakresie zarządzania ludźmi. Jednak globalny rynek stawia także wymagania wobec produktów i wzrostu produktywności firm. Stąd niezbędnym staje się uzupełnianie wiedzy przez pracowników i kadry zarządzającej w dziedzinie ulepszania systemu produkcji.
Pomoc w tym zakresie niosą innowacyjne techniki rozwiązywania problemów - Problem Solving. Są to narzędzia, które odpowiednio stosowane są kluczem do poprawy jakości i wyników pracy systemów i procesów w firmie.
Czym jest Problem Solving w praktyce?
Jak identyfikować problemy?
Jak pobudzić kreatywność w interdyscyplinarnych grupach w poszukiwaniu rozwiązań?
Jak dobierać narzędzia do rozwiązywania problemów?
Co to jest 5W+2H, a co znaczy G8D?
Jak walczyć z postawami typu: ,,tego się nie da zrobić”, ,,to już próbowaliśmy”?

Na te pytania odpowie warsztat szkoleniowy TAW Polska.

Szkolenie skierowane jest do:

kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menadżerów firm, menadżerów produkcji, planistów, pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Program szkolenia:

• Wstęp i wprowadzenie do szkolenia
 Prezentacja programu warsztatu
 Ustalenie celów z uczestnikami
• Budowanie zespołu Problem Solving
 Wartość zespołu interdyscyplinarnego – kiedy powołujemy zespół
 Zasady powoływania zespołu – czym jest Problem Solving
 Zadania stojące przed zespołem Problem Solving
 Zasady moderacji zespołu
 Pułapki moderacji
 Przeszkody stawiane przed rozwiązaniem problemu
 Blokady twórczego myślenia
• Znaczenie problemu w przedsiębiorstwie
 Definiowanie problemu, typy problemów, nadawanie priorytetu
 Koło PDCA
 Zasada SMART przy ustalaniu celów
• Proces rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA
PLAN:
 Stawianie pytań i identyfikacja problemów
 Tworzenie zespołu projektowego
 Analiza obecnej sytuacji (procesu)
 Określenie celu do osiągnięcia
 Identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań
 Wyznaczanie priorytetów i podejmowanie decyzji
DO:
 Wdrażanie i doskonalenie rozwiązań
CHECK:
 Kontrola postępów i poprawa
 Ocena i przedstawienie wyników
ACT:
 Standaryzacja wyników rozwiązania problemu
• Techniki efektywnej komunikacji w zespołach Problem Solving
 Cechy dobrej komunikacji
 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa
 Radzenie sobie z konfliktem podczas sesji Problem Solving
 Konstruktywna krytyka
• Narzędzia rozwiązywania problemów
 5W+2H
 5 x WHY
 Diagram Ishikawy
 Diagram Pareto Lorenza
 Histogram
 Burza Mózgów
 Macierz Eisenhowera
 Metoda G8D
 Metodologia QRQC
 Arkusz A3
• Podsumowanie

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener i konsultant biznesu z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowo-doradczym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100 zł netto od osoby

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, zaświadczenie udziału w szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (071) 346 81 35
lub mailem (skan) na adres: e.chytra@tawpolska.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
3. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, zaświadczenie udziału.
4.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia
w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu do dnia 08.04.2013 jest podstawą do zwrotu całej wpłaty.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 08.04.2013 nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
7.W przypadku odwołania szkolenia z winy TAW Polska Sp. z o.o., wpłata zostaje zwrócona w całości.
8.Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.
10.Przesłanie formularza zgłoszenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez TAW Polska Sp. z o.o., ul. Więzienna 21, 50-118 Wrocław. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Wydarzenie: "Problem Solving - narzędzia innowacji w praktyce organizacyjnej"