Szkolenie

Problem Solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

O szkoleniu

Szkolenie praktycznie w przykładach i warsztacie umożliwia opanowanie skutecznego użycia narzędzi Problem Solving. W zakresie realizowanego warsztatu główny nacisk został położony na synergię poszczególnych metod. Kształtowane są również proaktywne postawy pracownicze. Szkolenie uświadamia uczestnikom, iż problemy mimo tego, że wyglądają na pierwszy rzut oka jak przyczyny, nimi nie są. Zła diagnoza marnuje czas i zasoby, dlatego ważnym jest, aby zbierać dane i systematycznie je analizować. W trakcie szkolenia występują również odniesienia do zarządzania motywacją – celem uzyskania efektywnej pracy zespołowej.

Szkolenie wpierw „skupia się” na analizie case’ów i następnie na ćwiczeniu metod i narzędzi Problem Solving. Po uzyskaniu wymaganego poziomu wiedzy, drugiego dnia jest realizowany w podgrupach etapowy warsztat. Tematyka traktowana jest wdrożeniowo tzn. spojrzenie na prace ma charakter „paretowski”. Przyjęto założenie, iż metody i techniki mają być wdrażane tam, gdzie przynosi to największe korzyści. Nakład pracy porównywany jest w sposób ciągły do spodziewanych wyników. Całość realizowana jest między innymi z uwzględnieniem technik: 5Why’s, 5W+1H, RCA, diagram Ishikawy, metody heurystyczne, elementy TRIZ, diagram Pareto, diagram Spaghetti, Kaizen i PDCA, formularz A3, metoda Philipsa 623, 8D, elementy focused improvement.

Można powiedzieć, iż celem nadrzędnym szkolenia jest pewien poziom „excellence” w stosowaniu metod i technik Problem Solving – dostrzeżenie uniwersalności i synergii metod.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników:

 • opanowanie praktyki użycia narzędzi Problem Solving w ramach Lean Thinking,
 • warsztatowe przećwiczenie nabytych umiejętności,
 • zrozumienie synergii do innych metod i narzędzi Lean,
 • nabycie umiejętności definiowania podejścia do problemu – rozwiązywania problemu i doskonalenia codziennej pracy,
 • opanowanie procesu postępowania z możliwą eskalacją problemu,
 • podniesie poziomu wiary we własne możliwości, rozwój inicjatywy i kreatywności, a nie czekanie na polecenia przełożonych,
 • poprawienie pracy zespołowej,
 • dostrzeżenie różnych szkół rozwiązywania problemów np. Lean, TRIZ, …
 • nauka konstruktywnego i systematycznego formułowania rozwiązania, skupionego na korekcie procesu, redukcja występowania sytuacji pt. „kto jest winny”.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy działów techniczno-technologicznych,
 • Pracownicy działu przygotowania produkcji,
 • Osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
 • Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

 • podstawy Lean Thinking i miejsce metod Problem Solving,
 • metodycznie: Kaizen, PDCA, A3, 8D, DMAIC, czyli co i kiedy używać,
 • najważniejsze metody Problem Solving – ich synergia i sekwencje wdrożeniowe,
 • ćwiczenie: określanie priorytetów i miejsc wdrażania usprawnień.

Organizacja pracy w zespole – Team Problem Solving:

 • zasady współpracy w zespole,
 • wielkość zespołu, a jakość komunikacji i pracy,
 • budowanie zespołu – trzy „rzeczy” do weryfikacji,
 • rozwijanie motywacji i kreatywności – konkretne przykłady.

Wyodrębnienie i określenie PROBLEMU, charakterystyka prac:

 • poszukiwanie przyczyn,
 • identyfikacja faktycznej sprzeczności (problemu) – lekcje płynące z TRIZ,
 • działania korygujące i standaryzacja,
 • ćwiczenie: bycie SMART w określaniu problemu, potrzeb i wymagań.

Esencja i istotność pracy Kaizen w Problem Solving:

 • schemat rozwiązywania problemów – od drobnych zmian po pełen projektowy charakter,
 • Kaizen i rola Problem Solving w PDCA,
 • podstawowe błędy w użyciu PDCA względem wdrażanych metod i technik – dobre praktyki i błędy w stosowaniu.

8Act: zapewnienia trwałości rozwiązania, od metod technicznych przez szkolenia i audyty po kulturę organizacyjną.

Szczegółowo o synergii: metoda 5Why’s, 5W+1H, metoda RCA i diagram Ishikawy, diagram Pareto

 

Dzień II

Raport/formularz A3:

 • A3, jako metoda komunikacji z zespołem projektowym,
 • dlaczego właśnie powierzchnia A3?
 • layout’y formularzy A3,
 • co jest lepsze – software czy kartka A3?
 • przejrzystość i pozytywna prostota metody,
 • uniwersalność użycia – zarządzanie projektami, delegowanie zadań, rozwiązanie problemów, szkolenia liderów, organizacja pracy zespołowej, raportowanie wyników dla management.

Podział na zespoły i przypisanie tematów warsztatów/projektów – praktyka i symulacja – celem warsztatu jest faktyczne wykazanie i zaprezentowanie skuteczności użycia narzędzi Problem Solving we własnej specyfice pracy. Uzyskane efekty są cyklicznie prezentowane i omawiana na forum szkolonej grupy.

Metodyka rozwiązywania problemów 8D:

 • D0 – przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – powołanie zespołu 8D,
 • D2 – opis problemu,
 • D3 – wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
 • D4 – zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
 • histogram,
 • D5 – wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – PDCA,
 • D7 – wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – podziękowania, celebracja i uznania dla zespołu 8D.

Podsumowanie zajęć, literatura, lessons learned, sesja ocen, follow-up.

Plan: co jest analizowane – produkt fizyczny/usługa? wskaźniki ważne/krytyczne do usprawnienia w tzw. definicji wartości klienta, opis problemu przez 5W+1H i poszukiwanie źródłowej przyczyny 5Why’s, diagram Ishikawy dla „uchwycenia” priorytetów – skupienie na RCA, metody zbierania danych i margines błędu charakterystyczny dla typowo spotykanych źródeł danych.

Do: formułowanie planu działań od Quick Kaizen po rozwinięty harmonogram, celem eliminacji przyczyny/faktycznego problemu.

Check: weryfikacja skuteczności proponowanych rozwiązań, udowodnienie skuteczności zmiany z użyciem wskaźników.

Czas trwania

2 dni, 9:00-15:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 października 2021

Weź udział

Szkolenie online
cena promocyjna dla użytkowników Eventis.pl
1164 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu. Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!