Szkolenie: Problemy dotyczące podatku VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2011 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/problemy-dotyczace-podatku-vat-w-jednostkach-budzetowych-i-samorzadowych-z-uwzglednieniem-zmian-wprowadzonych-w-2011-roku-28987-id695

Informacje o szkoleniu

 • Problemy dotyczące podatku VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2011 roku


  ID szkolenia: 28987
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Szczecin
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24.11.2011
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień – 8 godzin szkoleniowych
 • Organizator szkolenia:

  ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1.Zmiany przepisów ustawy o VAT 2011

* zwolnienia z opodatkowania,
* statystyka publiczna a wykonywanie czynności opodatkowanych – wpływ PKWiU
* nowe stawki podatku VAT – zmiany w umowach kwoty wynagrodzenia
* przepisy przejściowe a stawki VAT,
* faktury korygujące a obowiązek ich potwierdzenia,
* nieodpłatne przekazanie towarów w świetle zmian obowiązujących od 04.2011,
* nieodpłatne świadczenie usług w świetle zmian obowiązujących od 04.2011,
* odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej,
* zmiany w stosowaniu przepisów dot. proporcji sprzedaży.

2.Zmiana przepisów aktów wykonawczych:

* nowe rozporządzenie w sprawie wykonywania przepisów ustawy o VAT,
* nowe rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur,
* nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania e-faktur,
* rozporządzenie w sprawie stosowania zwolnień z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących,
* pozostałe zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,

3.Przedmiot opodatkowania oraz wysokość opodatkowania transakcji dokonywanych przez JST,
4.Zwolnienia z opodatkowania w zakresie czynności wykonywanych przez JST,
5.Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie czynności wykonywanych przez JST,
6.Jakie czynności nie podlegają opodatkowaniu w VAT,
7.Darowizny oraz sponsoring a VAT,
8.Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi (dostawa gruntów, budynków, budowli, lokali, świadczenie usług najmu, dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu, wywłaszczenie),
9.Dokumentowanie transakcji wykonywanych przez JST (kiedy jest obowiązek wystawienia faktury VAT, a kiedy JST może udokumentować transakcję innym dowodem księgowym; obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych; sposób wystawiania tzw. refaktur, obowiązek wystawienia faktury korygującej oraz noty korygującej).
10.Odliczenie podatku VAT przez JST (terminy do odliczenia VAT; pełne prawo do odliczenia; stosowanie proporcji sprzedaży; korekta odliczonego podatku; kiedy podatek VAT jest kwalifikowany a kiedy nie w zakresie rozliczenia inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej)
11.Bieżąca problematyka w zakresie rozliczenia VAT w JST.
12.Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Paweł Barnik

Starszy Konsultant Podatkowy ECDDP

Specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej. Związany również z rachunkowością – były pracownik kancelarii podatkowej na stanowisku księgowym. Obecnie odpowiedzialny za sporządzanie opinii podatkowo-prawnych z zakresu tematyki podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej, Dyrektyw Wspólnotowych. Analiza tematyki w oparciu o bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przeprowadzanie audytu podatkowego oraz sporządzanie raportów z przeprowadzonego badania. Optymalizacja podatkowa. Analiza umów handlowych, współtworzenie procedur i regulaminów wewnątrz organizacji, tj. obiegu dokumentacji księgowo-podatkowej. Autor i współautor licznych publikacji w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową (Rzeczpospolita, e-rachunkowość, Gazeta Prawna, interia.pl, wieszjak.pl, etc.).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 - -

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ecddp.pl

Wydarzenie: Problemy dotyczące podatku VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2011 roku