Szkolenie

Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: środki ochrony prawnej - definicje, pojęcia, zakres uregulowania w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych, postępowanie odwoławcze - formalnoprawne aspekty, odwołanie, przystąpienie, opozycja, odpowiedź na odwołanie i inne czynności procesowe stron oraz uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania.

Cele szkolenia:
Wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzą dotyczącą środków ochrony prawnej, zasad i sposobu ich wnoszenia,
Szczegółowe i kompleksowe omówienie postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania, z uwzględnieniem udziału wszystkich jego stron i uczestników
Zapoznanie Uczestników z zasadami przygotowania najważniejszych pism procesowych, w tym w szczególności odwołania, przystąpienia i odpowiedzi na odwołanie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zdobycie cennych i praktycznych umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom polegającym na rozwiązywaniu praktycznych problemów w grupach,
 • Zdobycie gruntownej wiedzy na temat środków ochrony prawnej, przekazanej przez orzekającego arbitra z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007,
 • Nabycie lub udoskonalenie umiejętności potrzebnej do prawidłowego przygotowania odwołania, przystąpienia lub odpowiedzi na odwołanie,
 • Wyposażenie w praktyczne wskazówki jak uczestniczyć w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania po stronie Odwołującego lub Zamawiającego,
 • Udział w praktycznych warsztatach polegających na rozwiązywaniu konkretnych problemów - aranżowanie sytuacji jak na prawdziwej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą - pod kierunkiem byłego arbitra orzekającego w sprawach odwołań z dużym doświadczeniem w reprezentowaniu stron przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne i przydatne materiały szkoleniowe, które ułatwią im samodzielne sprawne opracowanie odwołania, odpowiedzi na odwołanie, przystąpienia i zgłaszania sprzeciwu oraz weryfikację błędów w tym zakresie.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • Zamawiający: kierownictwo i pracownicy wydziałów lub sekcji ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Wykonawcy w myśl przepisów Prawo zamówień publicznych tj. przedsiębiorcy zainteresowani skutecznym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ochroną swoich interesów w tym procesie,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć praktyczną wiedzę na temat środków ochrony prawnej.

Program szkolenia

 1. Środki ochrony prawnej - definicje, pojęcia, zakres uregulowania w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych.
 2. Formalno-prawne aspekty postępowania odwoławczego.
 3. Krajowa Izba Odwoławcza - status i kompetencje.
 4. Odwołanie:
  • Konstrukcja odwołania,
  • Braki formalne odwołania,
  • Czynności formalno - prawne i sprawdzające.
    
 5. Powiadomienie Zamawiającego.
 6. Przystąpienie:
  • Warunki formalne przystąpienia,
  • Opozycja.
    
 7. Strony postępowania odwoławczego.
 8. Uczestnicy postępowania odwoławczego:
  • Przystępujący po stronie Zamawiającego,
  • Przystępujący po stronie Odwołującego.
    
 9. Czynności procesowe stron oraz uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania.
 10. Rozpoznanie odwołania.
 11. Rodzaje rozstrzygnięć KIO:
  • Postanowienie,
  • Postanowienia kończące postępowanie,
  • Pozostałe postanowienia,
  • Odrzucenie odwołania,
  • Posiedzenie i rozprawa przed KIO – aspekty formalne i organizacyjne,
  • Postępowanie dowodowe,
  • Ocena dowodów,
  • Zamknięcie rozprawy,
  • Wyrok,
  • Uwzględnienie odwołania,
  • Oddalenie odwołania.
    
 12. Ogłoszenie orzeczenia.
 13. Koszty postępowania odwoławczego.
 14. Skarga Sądu.
 15. Opracowanie projektu odwołania - zajęcia warsztatowe.
 16. Symulacja rozprawy - praktyczne i bardzo przydatne ćwiczenie realizowane przy udziale wszystkich uczestników szkolenia.
 17. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 stycznia 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 10 - 11 stycznia 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 marca 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 3 - 4 marca 2022

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!