Szkolenie

Procedury administrowania nieruchomościami - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

O szkoleniu

Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:

pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,
planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,
dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).
Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Program szkolenia

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,
odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.
Moduł II - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów: elementów budowlanych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i kominowych, kotłów i instalacji z kotłami, klimatyzacji, wyposażenia p.poż., innego wyposażenia nieruchomości,
rola służb obsługujących nieruchomość,
dokumentacja.
Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,
planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.
Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,
grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,
dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.
Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

zagrożenia w okresie zimowym,
powodzie,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Prelegenci

Cytat

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Poznań 27 października 2020
Sale Omega

60-529 Poznań

Dąbrowskiego 79 A/11

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Lublin 16 marca 2020
IP ALTER

20-824 Lublin

Al.Warszawska 102

woj. lubelskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za 1 os.
550 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!