Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/procedury-administrowania-nieruchomosciami-praktyczny-przewodnik-po-podstawowych-obowiazkach-wlasciciela-lub-zarzadcyadministratora-obiektu-budowlanego-71879-id8

Informacje o szkoleniu

 • Procedury administrowania nieruchomościami - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego


  ID szkolenia: 71879
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale Omega
  Dąbrowskiego 79 A/11
  60-529 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:

pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,
planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,
dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).
Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,
odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.
Moduł II - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów: elementów budowlanych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i kominowych, kotłów i instalacji z kotłami, klimatyzacji, wyposażenia p.poż., innego wyposażenia nieruchomości,
rola służb obsługujących nieruchomość,
dokumentacja.
Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,
planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.
Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,
grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,
dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.
Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

zagrożenia w okresie zimowym,
powodzie,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Procedury administrowania nieruchomościami - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego