Szkolenie

Procedury administrowania nieruchomościami - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

O szkoleniu

Czy wiesz:

-Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
-Czy wiesz, że konserwacja niektórych urządzeń jest obowiązkowa?
-Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?
-Czy wiesz, że właściciel lub zarządca i administrator może być skazany na karę więzienia za niedopełnienie ustawowych obowiązków?
-Jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność na wypadek nieprzewidzianych katastrof i awarii?
-Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego?
-Jak planować konserwację i remonty?
-Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:
-podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowlane podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji, omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli, omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasady im przeciwdziałania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:

 • pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,
 • planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,
 • dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).

Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Program szkolenia

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

 • bowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,
 • odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.

Moduł II - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

 • rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów: elementów budowlanych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i kominowych, kotłów i instalacji z kotłami, klimatyzacji, wyposażenia p.poż., innego wyposażenia nieruchomości,
 • rola służb obsługujących nieruchomość,
 • dokumentacja.

Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

 • panowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,
 • planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.

Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

 • zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,
 • grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,
 • dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.

Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

 • zagrożenia w okresie zimowym,
 • powodzie,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Online 16 marca 2022

Gdzie i kiedy

Lublin 26 października 2021
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Zapisz się

400
Lublin
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
350
on-line
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!