Szkolenie

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia przedstawiane są praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy. Przedstawione są sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw, a także sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Wskazana jest rola różnych podmiotów w zwalczaniu mobbingu, molestowania i dyskryminacji, a także możliwości pomocy pracodawcy i pracownikom oraz zarówno ofiarom jak i sprawcom. Przedstawiona jest również praktyka przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania. Zajęcia mają również na celu wspólne wypracowanie i przekazanie gotowego schematu procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii. Uczestnicy poznają również przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Dla menedżerów działów kadr i dyrektorów komórek personalnych, dla wszystkich osób zajmujących się problematyką porządku procesu pracy, przygotowujących procedury antymobbingowe, członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami, pracowników działów organizacji i zarządzania, prawników pracujących na rzecz zakładów pracy (tworzących dokumenty wewnętrzne w organizacjach).

Program szkolenia

MOBBING, DYSKRYMINACJA – WPROWADZENIE
Definicje mobbingu a praktyka
Zjawisko mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów
Tendencje w prawie pracy – w stronę procedur
Charakterystyka pojęcia dyskryminacji
Zmiany przepisów – konkretyzacja i uszczegółowienie
Definicja molestowania
Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne?
Dynamika i formy molestowania
Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy
Jakie powinno być podejście pracodawców

KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI, MOLESTOWANIA DLA ZAKŁADU PRACY
Konsekwencje prawne
Praktyka sądowa
Konsekwencje zarządcze
Konsekwencje społeczne
Konsekwencje indywidualne

FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW
Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych
Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy
Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy
Działania diagnostyczne
Przykład ankiety antymobbingowej
Działania informacyjne oraz uświadamiające
Przykład zawartości biuletynu dotyczącego zjawiska mobbingu przeznaczonego dla pracowników
Inne rozwiązania systemowe
Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji

TWORZENIE PROCEDURY
Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania
Zakres procedury i jej szczegółowość
Powołanie zespołu
Podział zadań
Niezbędne uzgodnienia
Redakcja tekstu
Jak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną)
Przestrzeganie zapisów – wytyczne dla działu personalnego i menedżerów w zakładzie pracy
Stosowanie sankcji wobec sprawców – w jakim zakresie

PRZYKŁADY PROCEDUR I ICH OMÓWIENIE
Przykład 1 procedury antymobbingowej (wersja uproszczona)
Przykład 2 procedury antymobbingowej (wersja rozbudowania)
Przykład 3 kompleksowej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi (formularze, zgłoszenia, protokoły)

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Katowice 3 grudnia 2012
hotel

Katowice

do ustalenia

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 października 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
790 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz szkolenia,
płatność po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!