Procedury formalne wydawania decyzji administracyjnej - KPA w praktyce

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej.
Kto powinien wziąć udział?
Do osób chcących zdobyć wiedzę ekspercką z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie tematyki dotyczącej wydawania decyzji administracyjnej.
Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy powiatów, pracownicy gmin wydający decyzje administracyjne.

Program szkolenia

1. Omówienie kwestii wstępnych, przesądzających o prawidłowości postępowania administracyjnego

- zasady ogólne KPA: zasada praworządności, zasada prawdy obiektywnej, zasada pogłębiania zaufania, zasada udzielania informacji, zasada wysłuchania stron, zasada szybkości i prostoty postępowania, zasada ugodowego załatwiania spraw, zasada pisemności, zasada dwuinstancyjności, zasada trwałości decyzji – praktyczne ujęcie niestosowania ww. zasad w postępowaniu administracyjnych;
- organy i ich właściwość: rzeczowa i miejscowa; konsekwencje braku przestrzegania właściwości; wyjątki (w tym wyłączenie pracownika oraz organu).
- strona postępowania (prawo administracyjne, a prawo materialne); pełnomocnik; studium przypadku:
- terminy: załatwiania spraw, obliczanie terminów – ćwiczenia praktyczne;
- doręczenia; (z uwzględnieniem zmian nowelizacyjnych kpa).

2. Proces administracyjny

- wszczęcie postępowania (specyfika wszczęcia postępowania z urzędu i na wniosek);
- udostępnianie akt;
- dowody – problemy praktyczne z ich oceną;
- rozprawa administracyjna – ćwiczenie praktyczne.

3. Przeszkody procesowe w rozstrzygnięciu sprawy co do istoty

- zawieszenie postępowania (fakultatywne, obligatoryjne) – z omówieniem istoty zmian po nowelizacji kpa;
- umorzenie postępowania.

4. Decyzja administracyjna

- elementy obligatoryjne, konsekwencje ich braku;
- doręczenie;
- uzupełnienie decyzji;
- ugoda administracyjna;
- postanowienia.

5. Środki odwoławcze

- odwołanie;
- zażalenie;
- tryb samokontroli;
- omówienie konsekwencji zmian nowelizacyjnych art. 138 § 2 kpa.

6. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej

- zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa;
- wznowienie postępowania (z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w tym zakresie);
- stwierdzenie nieważności decyzji;
- wygaśnięcie decyzji.

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik organu wyższego stopnia administracji rządowej, pracownik organu wyższego stopnia administracji samorządowej, praktyk z zakresu procedury administracyjnej oraz prawa materialnego w zakresie specustawy drogowej (odszkodowania), prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, od 2009 trener z zakresu z prawa administracyjnego, prawa budowlanego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne we Wrocłąwiu

Wrocław

do wiadomości zainteresowanych

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT
380
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!