Procedury i standardy obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami – szkolenie dla placówek medycznych

O szkoleniu

Przyjazna obsługa pacjentów – każdej osoby, w tym z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami – to ważne zadanie stojące przed placówkami medycznymi. Z jednej strony wynika z przepisów prawnych, w ramach których podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z drugiej, placówki medyczne widzą coraz więcej korzyści wynikających z podnoszenia jakości obsługi pacjentów - zarówno dla samej placówki, jak i dla personelu kontaktującego się z pacjentami.

Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie dobrze opisanych procedur z doskonaleniem umiejętności obsługi pacjentów. Dzięki takim standardom wszyscy pracownicy w placówce medycznej znają oczekiwania zarządzających, wiedzą jakie zachowania są pożądane, a jakie wręcz przeciwnie. Doskonaląc umiejętności obsługi pacjenta, mają z kolei jasność, jak w codziennej pracy wykorzystywać obowiązujące standardy i procedury oraz jak radzić sobie w konkretnych, często trudnych, sytuacjach w obsłudze pacjentów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • będą potrafili zaplanować proces pracy nad tworzeniem procedur i standardów obsługi pacjentów z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami,
 • będą wiedzieli, jak wspierać proces doskonalenia umiejętności pracowników w zakresie komunikowania się i obsługi pacjentów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami
 • pozyskają wiedzę na temat zasad komunikowania się i obsługi osób z różnymi typami niepełnosprawności i szczególnymi potrzebami,
 • będą świadomi, jakie rozwiązania organizacyjno-komunikacyjne warto wdrożyć, by ułatwić obsługę pacjentów z różnymi typami niepełnosprawności i szczególnymi potrzebami.

Korzyści ze szkolenia:

 • zbudowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej w oczach pacjentów,
 • łatwiejsze zarządzanie pracownikami, np. szybsze i bardziej efektywne wdrażanie nowych osób,
 • większy komfort pracy i wzrost poczucia pewności wszystkich pracowników kontaktujących się z pacjentami, dzięki uzyskaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności obsługi pacjentów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • poprawa komfortu pacjentów, zarówno psychicznego jak i fizycznego, w kontaktach z placówką medyczną.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy i koordynatorzy rejestracji, osoby koordynujące obsługę pacjenta w placówce medycznej,
 • kadra zarządzająca, osoby, które odpowiadają za tworzenie procedur i standardów obsługi.

Program szkolenia

I. Podnoszenie jakości obsługi pacjenta – 3 filary

 1. Tworzenie i wdrażanie procedur i standardów obsługi pacjentów
 2. Cykliczne doskonalenie umiejętności związanych z obsługą pacjentów
 3. Wiedza na temat zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami/z niepełnosprawnościami

II. Procedury i standardy obsługi pacjenta

Tworzenie procedur i standardów: od rejestracji po gabinet lekarski

 • jak zbierać dane, by stworzyć praktyczne i przydatne w codziennej pracy procedury?
 • język pisania procedur wewnętrznych oraz zasady pisania informacji dla pacjentów z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami (kluczowe zasady, ETR - teksty łatwe do czytania i rozumienia)
 • konsultacje rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami – kiedy i kogo poprosić o analizę.

Wdrażanie procedur i standardów

 • jak zapoznawać pracowników z standardami i procedurami?
 • jak połączyć szkolenia dotyczące procedur z doskonaleniem umiejętności obsługi pacjenta?
 • jak zachęcać do stosowania zasad związanych z obsługą pacjentów z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami?

Monitorowanie funkcjonowania standardów i procedur

 • cykliczna analiza pracy w oparciu o procedury
 • zbieranie opinii od pracowników
 • wprowadzanie zmian (w razie potrzeb)

III. Obsługa pacjentów – niezbędne umiejętności

 1. Umiejętności społeczne – rola komunikacji interpersonalnej w kontaktach z pacjentami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami
 2. Klient a pacjent – jaka jest specyfika komunikacji i obsługi w placówkach medycznych?
 3. Pracownik ma umiejętności, ale ich nie stosuje – co zrobić, gdy mamy do czynienia z tego typu problemem?
 4. Jak rozwijać umiejętności pracowników – na podstawie doświadczeń różnych placówek medycznych

IV. Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami/z niepełnosprawnościami

 1. Podstawowe zasady kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami (savoir – vivre)
 2. Zasady kontaktu z osobami z różnymi typami niepełnosprawności/szczególnymi potrzebami – do wykorzystania w tworzeniu procedur z:
 • osobami starszymi, np. jakie formy zwracania są niedopuszczalne, jakie formuły grzecznościowe stosować
 • osobami z niepełnosprawnością wzroku (niewidome i słabowidzące) – np. jak opisać procedury składania podpisu pod dokumentem
 • osobami z niepełnosprawnością słuchu (niesłyszące i niedosłyszące) – np. czy dziecko może być tłumaczem takiej osoby?
 • osobami niemówiącymi lub z problemami z mową – komunikacja alternatywna i wspomagająca, np. jak wykorzystać tabele komunikacyjne PECS w placówce medycznej
 • osobami mającymi trudności w kontakcie społecznym, np. osobami ze spektrum autyzmu
 • osobami o obniżonych zdolnościach poznawczych, np. jak przekazywać informacje, by pacjent je zapamiętał; jak tworzyć informacje pisemne łatwym i zrozumiałym językiem?
 • osobami z niepełnoprawnością ruchową, np. organizacja przestrzeni (stanowisk pracy)

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, doradza firmom i organizacjom z różnych branż w zakresie podnoszenia jakości obsługi klienta/pacjenta i skutecznej komunikacji. Z wykształcenia jest psychologiem, ukończyła studia na Uniwersytecie Jagielońskim.

Dla branży medycznej pracuje od 2015 roku. Realizuje projekty szkoleniowe i doradcze związane z komunikowaniem się z pacjentami – także osobami ze szczególnymi potrzebami, np. starszymi, z problemami psychicznymi, dziećmi, osobami z obniżonymi możliwościami poznawczymi, osobami przewlekle chorymi itd. W ramach działań doradczych pomaga między innymi w tworzeniu standardów i procedur dotyczących obsługi pacjentów i komunikacji wewnątrz placówek medycznych.

W ramach projektu DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA:

 • w oparciu o autorski program prowadziła szkolenia (samodzielnie lub z prawnikiem) z zakresu komunikacji i obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami – zarówno dla szpitali, jak i przychodni POZ.  
 • opracowywała procedury przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Współpracuje z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Jest autorką szkoleń w ramach Akademii Pielęgniarek i Położnych. Prowadziła wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek i położnych w czasie pandemii koronowirusa.

Jest także autorką artykułów w prasie branżowej dla personelu medycznego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!