PROCEDURY PRAWNE I ORGANIZACYJNE PRZED I NA WALNYM ZGROMADZENIU / ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)


• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (2090,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (2046,00 zł netto + VAT)

* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.04.2013 r.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawno - organizacyjnych związanych z procedurami przygotowania i przebiegiem walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, osób odpowiedzialnych za obsługę organizacyjną organów spółek oraz zainteresowanych.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Program szkolenia

1. Kompetencje władz spółki związane z wz/zw.

Kompetencje zarządu
Kompetencje rady nadzorczej
Kompetencje wz/zw

2. Przygotowanie WZ/ZW

Dokumenty na wz/zw
Sprawozdanie zarządu.
Sprawozdanie rady nadzorczej
Dokumenty finansowe
Projekty uchwał - tryb przygotowania
Tryb przyjęcia dokumentów: procedura podejmowania decyzji (umowa, statut, regulaminy, uchwały) , głosowania.
Odpowiedzialność za sporządzenie dokumentów: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków rady nadzorczej , odpowiedzialność sporządzających dokumenty finansowe.
Przygotowania organizacyjne : przygotowanie do głosowań. lista uczestników.

3. Zwołanie wz/zw.

Tryb zwołania.
Zawiadomienia :treść zawiadomienia: porządek obrad, projekty uchwał * Doręczanie wiadomień * Ogłoszenia.
Miejsce odbycia zgromadzenia.
Zgromadzenie bez zwoływania, odwołanie WZ/ZW

4. Przebieg Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników

Rejestracja uczestników
Pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu
Rozpoczęcie zgromadzenia
Wybór komisji skrutacyjnej
Wybór przewodniczącego obrad. Znaczenie przewodniczącego obrad
Zatwierdzenie porządku obrad
Głosowania.
Treść uchwał i ich zmiana podczas obrad
Tryb podejmowania uchwał
Protokoły
Udzielanie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej
Zaskarżanie uchwał
Przerwy w obradach
Zakończenie zgromadzenia
Przechowywanie dokumentów.

5. Zagadnienia prawno - finansowe i podejmowanie istotnych decyzji nie związanych ze zwyczajnym wz/zw.

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.
Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.
Podwyższenie ze środków własnych spółki .
Podwyższenie zwykłe :tryby podwyższenia zwykłego , prawo poboru , podwyższenie w oparciu o kapitał autoryzowany (docelowy), przyczyny, postępowanie, walory .
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego: przyczyny, postępowanie, skutki, walory postępowania
Umorzenie udziałów / akcji: Cel umorzenia.
Umorzenie umowne i przymusowe
Umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego
Umorzenie z czystego zysku.

6. Zasady nadzoru właścicielskiego

Dobre praktyki dotyczące wz/zw.
Dokumenty dotyczące nadzoru właścicielskiego.
Udział pracowników w zarządzaniu: udział pracowników w zarządach, udział pracowników w radach nadzorczych
Rady pracowników.

7. Ochrona interesów wspólników /akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, obsługującej spółki prawa handlowego, doradca Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14A

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
2 200
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 22.05.2013 r. (kolacja) do 25.05.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, saun i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!