PROCES INWESTYCYJNY I PRAWO BUDOWLANE Z UWZGLĘDNIENIEM BUDOWNICTWA DROGOWO- MOSTOWEGO/ RABAT -10% przy zgłoszeniu do 6 maja!

O szkoleniu

aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów,dotyczących prawa budowlanego
- przedstawienie najnowszych zmian legislacyjnych w zakresie prawa budowlanego
- przedstawienie i omówienie aktualnego orzecznictwa
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do: inwestorów (indywidualnych, zarządców, właścicieli nieruchomości, deweloperów), pracowników organów administracji (starostw, urzędów wojewódzkich) oraz wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej muszą stosować się do przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Program szkolenia

WPROWADZENIE /normy prawne dotyczące procesu inwestycyjnego/

OPRACOWANIE ALTERNATYWNYCH KONCEPCJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, ŚRODOWISKOWE I INNE DOTYCZĄCE DZIAŁKI/TERENU PRZEZNACZONEGO POD ZAMIERZONĄ INWESTYCJĘ:
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki-teren
- decyzje lokalizacyjne
- decyzje środowiskowe
- inne decyzje, warunki i zgody

ZASADY OPRACOWANIA I OBOWIĄZKOWYCH UZGODNIEŃ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO w tym dla obiektów liniowych ( dróg, sieci)

OSZACOWANIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO – kosztorys inwestorski

WARUNKI ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU np. budynku, drogi, mostu, sieci itd. – (czy na roboty budowlano - montażowe)

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ w tym drogowo – mostowe – stosowne procedury administracyjne w takich przypadkach
WARUNKI I CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE BUDOWY – robót budowlanych:
- umowa o roboty budowlane (wzór odpowiedniego wykonawcy-przetargi)
- dziennik budowy
- ustanowienie kierownika budowy-robót
- reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego
- prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy

REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO – ZASADY WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
- wytyczne geodezyjne obiektu w terenie z opracowaniem stosownej dokumentacji
- prowadzenie dziennika budowy ( dziennika montażu)
- harmonogram budowy i koordynacja realizacji robót
- odbiory robót zanikających (zakrytych), częściowe, branżowe, próby, sprawdzenia, badania laboratoryjne i inne
- obowiązkowa i wymagana dokumentacja powykonawcza budowy
- inwestorski (komisyjny) odbiór końcowy budowy (zadania inwestycyjnego)
- protokół odbioru końcowego

WARUNKI PRZEKAZANIA W UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (PSP, SANEPID – nadzór budowlany)
- obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego (jej zakres i przebieg)
- istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (zasady postępowania w takich przypadkach)
- warunki uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie
DECYZJA ADMINISTRACYJNA O ZEZWOLENIU NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
- warunki zajęcia pasa drogowego i jego przywrócenia do stanu poprzedniego
- obowiązki podmiotu dokonującego zajęcia pasa drogowego

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - W ZALEŻNOŚCI OD CELU ZAJĘCIA

ROZLICZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO /BUDOWY

PANEL DYSKUSYJNY I WARSZTATY PRAKTYCZNE

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Członek Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB , pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wykładowca Politechniki i doświadczony prelegent z zakresu przepisów techniczno-budowlanych oraz utrzymania bezpieczeństwa budynków. Rzeczoznawca branżowy i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Redaktor i autor publikacji z zakresu przepisów w budownictwie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 890
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!