PROCES INWESTYCYJNY W BUDOWNICTWIE

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 28.10.2013 r.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie a także nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.
Korzyści dla uczestników:

Według praktyków, którzy zrealizowali już kilka dużych inwestycji budowlanych, uporządkowanie wiedzy teoretycznej oraz informacji składających się na szczególne wymagania przy danym projekcie pozwolić może na uniknięcie wielu błędów i oszczędność czasu. Dzięki szkoleniu zrozumiesz istotę planowania czynności będących kolejnymi, istotnymi etapami składającymi się na uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedstawione informacje i wykonywane ćwiczenia ułatwią Ci również przygotowanie się do kontaktu z przedstawicielami administracji różnych szczebli, z którymi współpraca zaowocować ma podpisanymi pozwoleniami i decyzjami. Z praktyki wiadomo, że przygotowanie inwestycji jest często dłuższe i bardziej wymagające niż sama budowa. Ponadto nauczysz się, jak poprzez odpowiednie zarządzanie swoim czasem i zasobami zrealizować bez większych potknięć daną inwestycję i uniknąć problemów z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.

Dodatkowym celem jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiadomości z zakresu ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzeń do tej ustawy, dotyczących prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, poczynając od dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez poprawne i bezkolizyjne prowadzenie budowy, aż do faktycznego jej zakończenia.

Podczas szkolenia zostanie położony nacisk na omówienie systematyki praktycznego postępowania w danym przedsięwzięciu na podstawie już zrealizowanych inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:
inwestorów prywatnych i instytucjonalnych realizujących inwestycje budowlane,
uczestników procesu budowlanego - architektów i urbanistów, projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
pracowników działów inwestycyjnych przedsiębiorstw, organów administracji publicznej zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, a także kontrolujących realizację takich inwestycji

Program szkolenia

I. Wstęp
II. Planowanie przestrzenne.
1. Podstawowe definicje, cele i akty prawne
2. Instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego - realizacja idei planistycznych i skonkretyzowanych zamierzeń inwestycyjnych
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
4. Inwestycje celu publicznego
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
* a. władztwo planistyczne gminy
* b. prawa właściciela nieruchomości
III Proces inwestycyjny
1. Konkretyzacja zamierzeń inwestycyjnych
2. Lokalizacja inwestycji
* a. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* b. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
3. Organy właściwe w sprawach lokalizacji inwestycji
4. Zasady postępowania administracyjnego
IV. Proces budowlany
1. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę
2. Samodzielne funkcje w budownictwie. Obowiązki i odpowiedzialność osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie
3. Rozpoczęcie budowy - uwarunkowania
4. Oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego
5. Samowola budowlana, istotne odstępstwa od projektu i warunków pozwolenia na budowę
V. Powiązania planowania przestrzennego z prawem budowlanym
1. Wykonywanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w procesie budowlanym
2. Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy w planowaniu przestrzennym
VI. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym i w procesie inwestycyjnym
VII. Wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Trener, praktyk, ekspert w dziedzinie budownictwa i szeroko pojętego zarządzania. Współpracował z wieloma dużymi i średnimi firmami jako menedżer, koordynator i realizator kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych. Koordynował działania firm budowlanych i deweloperskich we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Uczestniczył w projektach szkoleniowych i doradczych między innymi dla firm: MOSTOSTAL, SKANSKA, MOTA, Polska Telefonia Cyfrowa, PGE Górnictwo i Energetyka, EUROVIA, POLAQUA i szeregu innych. Odpowiadał za tworzenie i prowadzenie informacyjnych systemów zarządzania i strategicznych systemów symulacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant i trener, jest również nauczycielem akademickim oraz pełni funkcję Prezesa w jednej z firm.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 890
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 27.11.2013 r. (kolacja) do 30.11.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!