Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/proces-odchodzenia-pracownikow-czyli-przygotowanie-rozmowy-zwalniajacej-oraz-informacji-dla-pracownikow-43615-id453

Informacje o szkoleniu

 • Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników


  ID szkolenia: 43615
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 8 osób.

  Godziny zajęć (czas trwania):
  DZIEŃ PIERWSZY

  Czas trwania 3 x 60 minut:

  08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
  09:00 – 10:00 Zajęcia
  10:00 – 10:20 przerwa
  10:20 – 11:20 Zajęcia
  11:20 – 11:40 przerwa
  11:40 – 12:40 Zajęcia
  12:40 – 13:10 Sesja pytań i odpowiedzi


  DZIEŃ DRUGI

  Czas trwania 3 x 60 minut:

  08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
  09:00 – 10:00 Zajęcia
  10:00 – 10:20 przerwa
  10:20 – 11:20 Zajęcia
  11:20 – 11:40 przerwa
  11:40 – 12:40 Zajęcia
  12:40 – 13:10 Sesja pytań i odpowiedzi
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zwalnianie pracowników z zakładu pracy – czy to na skutek likwidacji zakładu, jego restrukturyzacji, czy chwilowego załamania rynku – coraz częściej znajduje się w zakresie obowiązków każdego menedżera. Pomimo, że jest to jedno z najtrudniejszych i najbardziej nielubianych zadań, a jego wykonaniu towarzyszy ogromny stres, menedżerowie często zdani są w tych działaniach na własną intuicję i własne – nie zawsze pozytywne – doświadczenia. Prawdziwe trudności pojawiają się wówczas, gdy musimy wreszcie poinformować pracownika o zwolnieniu. Nawet wtedy, gdy był on złym pracownikiem, wahamy się z przekazaniem tej informacji. A jak powiedzieć to pracownikowi, którego znamy od lat i nie mieliśmy zastrzeżeń do jego pracy? Jak zakomunikować tę decyzję pracownicy, która sama utrzymuje dzieci, a w okolicy nie ma innego zakładu pracy? Jak żyć potem wśród tych ludzi i w otoczeniu ich rodzin? Jeśli rozwiązanie umowy o pracę stanowi źródło konfliktów, zaczyna działać czynnik emocjonalny – silny stres dla każdej ze stron. Czynność zwalniania staje się zabiegiem nieprzyjemnym. Zaniedbania w procedurze zwalniania grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi kosztami. Dlatego też należy zwalniać w uzasadnionych przypadkach i we właściwy sposób. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik sam odchodzi z firmy.

Gdy odchodzi dobry pracownik – każdy pracodawca jest zmartwiony. Jednak opuszczenie firmy (oczywiście z zachowaniem okresu wypowiedzenia) jest zjawiskiem naturalnym, a nie, jak bywa to odbierane, dowodem nielojalności. Warto więc, by każda firma miała przygotowane odpowiednie procedury rozstawania się z pracownikami, tak aby obie strony zachowały w pamięci lata dobrej, twórczej i satysfakcjonującej współpracy.

Nie ma „bezbolesnych” sposobów rozstawania się z pracownikami.

Istnieją jednak środki łagodzące ten proces. Taktowne udzielanie informacji w tej sytuacji może zmienić negatywne doświadczenie w pozytywną lekcję, która znacząco wpłynie na rozwój jednostki. Informacje zwrotne mogą wskazywać obszary, w których wsparcie byłoby korzystne dla obu stron, a także zachęcić osobę do dokonania analizy wizji swej kariery. Sposób w jaki rozstajemy się z naszymi pracownikami, w dużej mierze świadczy o kulturze organizacyjnej Firmy.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami procedury rozstawania się z pracownikami oraz procedury outplacementu, z najczęściej występującymi problemami, począwszy od przygotowania informacji dla załogi o zwolnieniu, bądź odejściu pracownika, po prowadzenie rozmowy ostrzegawczej i zwalniającej. Przedstawienie zasad utrzymywania prawidłowych relacji między uczestnikami procesu oraz form odpowiedzialności kadry kierowniczej za zwolnienia pracowników

Uczestnicy: będą mieć możliwość skonstruowania informacji pisemnych /wzory/ oraz przećwiczenia min. prowadzenia rozmowy zwalniającej.

Cele szczegółowe:

-dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania procedury rozstawania się z pracownikami;
-wzmocnienie kompetencji w zakresie prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami;
przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu outplacementu.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla osób, które podejmują decyzje i uczestniczą w procesie zwalniania, potrzebują wsparcia merytorycznego, aby jak najefektywniej przejść przez te trudne dla siebie i dla pracownika sytuacje.

W warsztacie również mogą uczestniczyć osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżera, i chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką oraz przećwiczyć trudne sytuacje w warunkach szkoleniowych.

Program szkolenia:

Moduł 1.

Powody rozstawania się z pracownikami

Moduł 2.

Zwalnianie pracowników jako sytuacja trudna – kształtowanie postaw w procesie redukcji

 • emocje i reakcje osób zwalnianych
 • rola kierownika w rozmowie końcowej
 • reakcje innych pracowników na zmiany w zespole / w firmie.

Moduł 3.

Jak zwalniać ? – umiejętność przeprowadzania rozmów ze zwalnianym pracownikiem

 • Zasady prowadzenia rozmów zwalniających:
  • rozmowa z pracownikiem, który sam odchodzi – symulacje rozmów.
  • rozmowa z pracownikiem zwalnianym przez firmę – symulacje rozmów.
 • Exit interview – przygotowanie narzędzia.

Moduł 4.

Od programu łagodnych zwolnień po projekt outplacement – alternatywne formy redukcji zatrudnienia z obopólną korzyścią

 • rodzaje outplacementu – czy i jaki program wybrać ?
 • pracownik zwalniany a pracodawca w procesie outplacementu – plusy i minusy sytuacji /case study/.

Moduł 5.

Informacja dla załogi

 • znaczenie komunikacji w procesie zwolnień
 • przygotowanie informacji o zwolnieniach indywidualnych
 • przygotowanie informacji o zwolnieniach grupowych.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników