Profesjonalizacja wykonywania czynności oraz zasada rozliczalności w wykonywaniu czynności inspektora ochrony danych

O szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień związanych z planowaniem pracy IOD oraz sporządzeniem i wykonywaniem regulaminu pracy IOD. Szkolenie jest niezbędnym elementem podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące czynności Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.
• Przypomnimy przepisy i zaprezentujemy dobre praktyki stosowania: art.37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wskazówki Grupy art. 29 określone w Wytycznych dotyczące inspektorów ochrony danych.
• Przedstawimy wzorce postępowania oraz omówimy szczegółowe aspekty praktyczne realizacji ochrony danych osobowych w jednostce.
• Wskażemy zasady prowadzenia procedur audytowania, w tym audytowania podmiotów przetwarzających oraz sposoby dokumentowania swojej działalności.
Omawiane zagadnienia prawne i proceduralne będą obrazowane licznymi przykładami z praktyki.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy oraz umiejętność zaplanowania pracy IOD oraz stworzenia regulaminu pracy niezbędnego do właściwego wykonywania czynności w świetle art. 37-39 RODO.
• Nabycie umiejętności wykonywania czynności IOD w podmiocie zobowiązanym do jego wyznaczenia poprzez zapoznanie z dokumentami niezbędnymi do wykazywania się stosowaniem przepisów RODO w tym wypełnianiem przez Inspektora Ochrony Danych i jego zastępców.
• Zdobycie wiedzy, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, jak tworzyć dokumentację zarówno działalności IOD jak i wykazywania się zasadą rozliczalności.
• Zdobycie umiejętności opracowania i wdrożenia wewnętrznych dokumentów dotyczących działalności IOD.
• Zdobycie wiedzy jak w sposób rzetelny i obiektywny przeprowadzać czynności IOD oraz je dokumentować oraz współdziałać zarówno z najwyższym kierownictwem jak właścicielami aktywów. Poznanie zasad zawiadamiania organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych w jednostce.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym prezentacji oraz wzorów dokumentów związanych z przedmiotem zajęć.

Kto powinien wziąć udział?

Osoby reprezentujące Administratora oraz Inspektorzy Ochrony Danych ( Zastępcy IOD), specjaliści ds. ochrony danych.

Program szkolenia

1. Obowiązki IOD wynikające z art. 39 rozporządzenia ogólnego w świetle zasady rozliczalności:
• Zadania IOD w świetle przepisów art. 39.
• Stanowisko NCIL w zakresie kompetencji IOD.
2. Analiza środowiska działania inspektora ochrony danych.
3. Zasada rozliczalności.
4. Dokumenty administratora pozwalające na wykazywanie się zasada rozliczalności:
• Badanie kompetencji IOD przed wyznaczeniem.
• Badanie konfliktu interesów wobec wyznaczanie IOD do innych czynności.
5. Wykazywanie się wiedzą i doświadczeniem przez IOD.
6. Zespół IOD jako gwarant skutecznej ochrony danych.
7. Analiza procesów przetwarzania danych – bieżąca wymiana informacji.
8. Rejestr czynności przetwarzania, jego aktualizacja oraz bieżąca aktualizacja.
9. Rejestr kategorii przetwarzania danych oraz bieżąca aktualizacja
10. Udział IOD w tworzeniu umowy powierzenia przetwarzania danych. Audyt wstępny.
11. Planowanie audytów i ich dokumentowanie. Audytowanie podmiotów przetwarzających.
12. Sprawdzenia wykonywane przez IOD i ich dokumentowanie jako element rozliczalności:
• Współpraca z komórkami IT.
• Regulamin pracy IOD.
• Planowanie pracy IOD.
• Plan audytów.
• Plan szkoleń.
13. Dokumentowanie czynności IOD:
• Sprawdzenia.
• Audyty.
• Stanowiska.
14. Obsługa incydentu. Dokumentowanie incydentu. Szacowanie naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w oparciu o metodę ENISA.
15. Zawiadomienie organu o naruszeniu. Zauważone błędy oraz zaniedbania.

Czas trwania

10:00 - 14:30

Prelegenci

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych. Aktywny członek Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Współpracownik Fundacji Rozwoju Samorządu Lokalnego. Animator Forum Inspektorów Ochrony danych. Trener i wykładowca. Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych (ok. 3200 godzin szkoleniowych), mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w gminach, miastach i powiatach. Pracownik samorządowy szczebla powiatowego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena promocyjna/ Cena standard
Do 01.08.2024 r. cena 409 PLN netto/os. Po tym terminie 449 PLN netto/os.
449
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska Jelinka 6

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!