Szkolenie: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalna-asystentkasekretarka-zarzadzanie-sekretariatem-62585-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych i interpersonalnych niezbędnych w pracy na stanowisku sekretarki i asystenta, a więc min:
• Doskonalenie umiejętności komunikowania się z szefem oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi podczas kontaktów osobistych i przez telefon
• Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zasad kreowania profesjonalnego wyglądu w miejscu pracy oraz wykonania profesjonalnego makijażu;
• Doskonalenie umiejętności psychospołecznych podnoszących, jakość pracy.
• Zapoznanie z systemami kancelaryjnymi, sposobami rejestracji, klasyfikacji pism i informacji oraz pełnym trybem postępowania z informacją, jej zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem i archiwizowaniem.
• Poznanie/usprawnieni zasad prowadzenia korespondencji - sporządzania dokumentów na komputerze i redagowania pism służbowych, wykorzystania środków technicznych do zwiększenia efektywności pracy
• Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania podróży służbowych szefa i postępowania podczas jego nieobecności

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników sekretariatów, asystentów dyrektorów zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.

Program szkolenia:

1. Wpływ kultury osobistej asystentki / asystenta dyrektora na tworzenie wizerunku firmy
• Sposoby podniesienia skuteczności w budowaniu wizerunku organizacji i jego wpływ na budowanie relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa,
• Sekretariat, jako część biura, sprawność działania sekretariatu,
• Obowiązki asystentki-sekretarki,
• Funkcje sekretariatu
2. Sprawna komunikacja z klientem, współpracownikami i szefem
• Rozwijanie precyzji w komunikacji
• Techniki poprawiające porozumiewanie się
• Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania
• Kontrola emocji
• Zjawisko „przeniesienia" i „indukowania agresji"
• Sztuka wywierania wpływu na klienta wewnętrznego i zewnętrznego poprzez perswazję," podążanie za", paradoks i inne techniki
• Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
• Usuwanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
• Standardowe i niestandardowe techniki rozwiązywania konfliktów
• Mowa ciała i jej wpływ na budowanie prawidłowych relacji
3. Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
• Przyjmowanie gości i interesantów w sekretariacie i gabinecie szefa
• Obsługa klienta przez telefon
• Trudne procedury w obsłudze interesantów przez telefon
• Emocje okazywane podczas rozmów przychodzących oraz ich wpływ na decyzję klienta
• Szybkie metody przynoszące relaks w miejscu pracy
4. Autoprezentacja
• Rola stroju w życiu zawodowym
• Sekrety profesjonalnej prezentacji
• Wizerunek w biznesie
• Pozytywne oddziaływanie na otoczenie
5. Stylizacja
• Dobór fryzury, ubioru do typu urody, sylwetki
• Kolorystyka ubioru i jej wpływ na otoczenie
6. Profesjonalny makijaż
• Pokaz makijażu - techniki wykonywania makijażu, korekcja twarzy
• Konsultacje indywidualne - wizaż, wykonanie makijażu
7. Organizacja pracy w kancelarii i sekretariacie
• Znaczenie i zasady pracy biurowej, specyfika pracy
• Obieg dokumentacji w firmie
• Instrukcja kancelaryjna, systemy kancelaryjne
• Rodzaje współczesnej dokumentacji biurowej
• Przyjmowanie dokumentów wpływających do firmy
• Nadawanie dokumentów wychodzących z firmy
• Sposób prowadzenia dziennika korespondencji
• Segregowanie dokumentacji firmy i jej rozdzielanie wg przeznaczenia
• Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji
• Terminarz- plan pracy szefa, współpraca z szefem
• Organizowanie czasu pracy
8. Zasady komunikacji pisemnej
• Pisma zewnętrzne i wewnętrzne
• Elementy składowe treści pisma (wprowadzenie, przedstawienie problemu, uzasadnienie, wnioski) w zależności od rodzaju korespondencji,
• Budowa tekstu reklamowego
• Metody redagowania pism (indukcyjna i dedukcyjna),
• Wymogi stylu pism
• Skróty w korespondencji
• Zasady dzielenia wyrazów w korespondencji, znaki interpunkcyjne i symbole
• Sposoby wyróżniania elementów pisma, numeracja wielostopniowa i dziesiętna
• Kształtowanie public relations w korespondencji, zasady edycji tekstu,
• Układy graficzne pism (blokowy i a linea); zasady ich sporządzania na komputerze
• Sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych, papierze bez nadruku, pisma z tytułem, formularze (rejestry telefonów)- rozmieszczenie elementów pisma w edytorze Word
• Wykorzystanie edytora do sporządzenia korespondencji (szablony i wzorce, własne szablony, marginesy, układ strony, nagłówek i stopka, wcięcia i odstępy, podziały wierszy, operacje na czcionkach)
• Użycie tabulatora, tabeli i wcięcia w zależności od rodzaju pisma
• Korespondencja seryjna w adresowaniu kopert, etykiet i nagłówków pism, tworzenie i korzystanie z adresowych baz danych odbiorców,
• Paginacja stron
9. Przygotowanie podróży służbowej szefa
• Uzgodnienie programu i umówienie rozmówców na określony termin w określonym miejscu
• Przygotowanie odpowiednich dokumentów, materiałów, informacji
• Ustalenie sposobu kontaktowania się z szefem
• Przygotowanie informacji lub relacji z ważniejszych wydarzeń podczas jego nieobecności
• Wypełnienie druku i rozliczanie delegacji służbowej, jeśli firma jest mała
10. Archiwizacja dokumentów
• Podział na grupy dokumentów archiwalnych:
- podstawowe oznaczenia dokumentów archiwalnych,
- przekazanie akt do archiwum,
- spis zdawczo - odbiorczy,
- spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę,
- sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji,
- zasady archiwizowania dokumentów,
- ustawowe okresy przechowywania danych.
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

CZĘŚĆ I - Psycholog, doświadczony trener umiejętności psychospołecznych z certyfikatem NLP, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej, stały współpracownik CSB, wysoko ceniony przez uczestników szkoleń.
CZĘŚĆ II - Praktyk, profesjonalna wizażystka z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca stylizacji i wizażu, koordynator i trener wizażystek w MAX FACTOR.
CZĘŚĆ III - Doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z zakresu korespondencji biurowej i dokumentacji kancelaryjnej, organizacji pracy biura i sekretariatu.
Na życzenie udzielamy szczegółowych informacji o trenerze prowadzącym szkolenie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1770.00 zł netto - (2177.10 zł brutto)

Cena zawiera:

Pobyt: od 21.10.2015 r. (kolacja) do 24.10.2015 r. (obiad) • Zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie • Do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM