Szkolenie

PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM (SZKOLENIE 4-DNIOWE)

O szkoleniu

Pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych i interpersonalnych niezbędnych w pracy na stanowisku sekretarki i asystenta, a więc min:
-doskonalenie umiejętności komunikowania się z szefem oraz klientami
wewnętrznymi i zewnętrznymi podczas kontaktów osobistych i przez telefon;
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zasad kreowania profesjonalnego wyglądu w miejscu pracy oraz wykonania profesjonalnego makijażu;
- doskonalenie umiejętności psychospołecznych podnoszących jakość pracy .
- zapoznanie z systemami kancelaryjnymi, sposobami rejestracji, klasyfikacji pism i informacji oraz pełnym trybem postępowania z informacją, jej zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem i archiwizowaniem.
- poznanie/usprawnieni zasad prowadzenia korespondencji - sporządzania dokumentów na komputerze i redagowania pism służbowych, wykorzystania środków technicznych do zwiększenia efektywności pracy
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania
podróży służbowych szefa i postępowania podczas jego nieobecności.
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników sekretariatów, asystentów dyrektorów zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I - WARSZTATY Z UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH
1. Wpływ kultury osobistej asystentki / asystenta dyrektora na tworzenie wizerunku firmy
• sposoby podniesienia skuteczności w budowaniu wizerunku organizacji i jego wpływ na budowanie relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa,
• sekretariat jako część biura, sprawność działania sekretariatu,
• obowiązki asystentki- sekretarki,
• funkcje sekretariatu.
2. Sprawna komunikacja z klientem, współpracownikami i szefem
• rozwijanie precyzji w komunikacji
• techniki poprawiające porozumiewanie się
• bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania
• kontrola emocji
• zjawisko „przeniesienia" i „indukowania agresji",
• sztuka wywierania wpływu na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
poprzez perswazję," podążanie za", paradoks i inne techniki,
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
• usuwanie obiekcji i zastrzeżeń klienta,
• standardowe i niestandardowe techniki rozwiązywania konfliktów,
• mowa ciała i jej wpływ na budowanie prawidłowych relacji.
3. Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
• przyjmowanie gości i interesantów w sekretariacie i gabinecie szefa,
• obsługa klienta przez telefon,
• trudne procedury w obsłudze interesantów przez telefon,
• emocje okazywane podczas rozmów przychodzących oraz ich wpływ na decyzję klienta,
• szybkie metody przynoszące relaks w miejscu pracy.
CZĘŚĆ II - WARSZTATY Z WIZAŻYSTKĄ
1. Autoprezentacja
• rola stroju w życiu zawodowym
• sekrety profesjonalnej prezentacji,
• wizerunek w biznesie
• pozytywne oddziaływanie na otoczenie
2. Stylizacja
• dobór fryzury, ubioru do typu urody, sylwetki
• kolorystyka ubioru i jej wpływ na otoczenie
3. Profesjonalny makijaż
• pokaz makijażu - techniki wykonywania makijażu, korekcja twarzy
• konsultacje indywidualne - wizaż, wykonanie makijażu
CZĘŚĆ III - WARSZTATY ZE SPECJALISTĄ PRACY BIUROWEJ I ORGANIZACJI
SEKRETARIATU

1. Organizacja pracy w kancelarii i sekretariacie
• znaczenie i zasady pracy biurowej, specyfika pracy
• obieg dokumentacji w firmie
• instrukcja kancelaryjna , systemy kancelaryjne
• rodzaje współczesnej dokumentacji biurowej
• przyjmowanie dokumentów wpływających do firmy
• nadawanie dokumentów wychodzących z firmy
• sposób prowadzenia dziennika korespondencji
• segregowanie dokumentacji firmy i jej rozdzielanie wg przeznaczenia
• sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji
• terminarz- plan pracy szefa, współpraca z szefem
• organizowanie czasu pracy
2. Zasady komunikacji pisemnej
• pisma zewnętrzne i wewnętrzne,
• elementy składowe treści pisma (wprowadzenie, przedstawienie problemu, uzasadnienie, wnioski) w zależności od rodzaju korespondencji,
• budowa tekstu reklamowego,
• metody redagowania pism (indukcyjna i dedukcyjna),
• wymogi stylu pism,
• skróty w korespondencji,
• zasady dzielenia wyrazów w korespondencji, znaki interpunkcyjne i symbole,
• sposoby wyróżniania elementów pisma, numeracja wielostopniowa i dziesiętna,
• kształtowanie public relations w korespondencji, zasady edycji tekstu,
• układy graficzne pism (blokowy i a linea); zasady ich sporządzania na komputerze,
• sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych, papierze bez nadruku, pisma z tytułem, formularze (rejestry telefonów)- rozmieszczenie elementów pisma w edytorze Word,
• wykorzystanie edytora do sporządzenia korespondencji (szablony i wzorce, własne szablony, marginesy, układ strony, nagłówek i stopka, wcięcia i odstępy, podziały wierszy, operacje na czcionkach),
• użycie tabulatora, tabeli i wcięcia w zależności od rodzaju pisma,
• korespondencja seryjna w adresowaniu kopert, etykiet i nagłówków pism, tworzenie i korzystanie z adresowych baz danych odbiorców,
• paginacja stron.
3. Przygotowanie podróży służbowej szefa
• uzgodnienie programu i umówienie rozmówców na określony termin w określonym miejscu,
• przygotowanie odpowiednich dokumentów, materiałów, informacji,
• ustalenie sposobu kontaktowania się z szefem,
• przygotowanie informacji lub relacji z ważniejszych wydarzeń podczas jego nieobecności,
• wypełnienie druku i rozliczanie delegacji służbowej, jeśli firma jest mała.
4.Archiwizacja dokumentów
Podział na grupy dokumentów archiwalnych:
• podstawowe oznaczenia dokumentów archiwalnych,
• przekazanie akt do archiwum,
• spis zdawczo - odbiorczy,
• spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę,
• sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacj,
• zasady archiwizowania dokumentów,
• ustawowe okresy przechowywania danych.
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Liczba godzin szkolenia - 21 godz. lekcyjnych.

Prelegenci

Cytat
Część I
Dr Ewa Kosak - psycholog, doświadczony trener umiejętności psychospołecznych z certyfikatem NLP, wykładowca wyższej szkoły bankowości finansów i zarządzania, stały współpracownik CSB, wysoko ceniony przez uczestników szkoleń.
Część II
Danuta Wiśniewska - praktyk, profesjonalna wizażystka z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca stylizacji i wizażu, koordynator i trener wizażystek w MAX FACTOR.
Część III
Iwona Mazowiecka - doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z zakresu
korespondencji biurowej i dokumentacji kancelaryjnej, organizacji pracy biura i sekretariatu.

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 28 maja 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14A

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
netto
1990 PLN
Cena zawiera:
  • • zakwaterowanie w pokojach 2-os. (do pok. 1-os. dopłata 400,00 zł + VAT) • pełne wyżywienie • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • przerwy kawowe • imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Dodatkowe informacje:
Masters CSB, ul. Strażacka 8/90, 20-012 Lublin,
tel. 81 533 31 39, 81 534 13 01.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!