Profesjonalna obsługa klienta (szkolenie zamknięte dla firm)

O szkoleniu

Jednym z motywatorów jakimi kierują się klienci przy wyborze danego produktu, usługi czy firmy jest jakość obsługi klienta. Co zrobić, żeby klient do nas wrócił, żeby czuł się zaopiekowany i polecał naszą firmę innym? Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę co jest ważne w tym procesie, ale też przetrenują kluczowe umiejętności związane z profesjonalnym podejściem do klienta. Warsztat dedykowany jest handlowcom, pracownikom BOK, call center oraz wszystkim , którzy obsługują klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie zasad skutecznej komunikacji
 • Doskonalenie umiejętności w budowaniu trwałych relacji z klientami
 • Nabycie pewności siebie w rozmowach z klientami poprzez poznanie sprawdzonych metod i technik
 • Poznanie i przećwiczenie zasad asertywnej komunikacji

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie zaangażowania i zadowolenia pracowników w działach obsługi klienta
 • Wzmocnienie wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę klienta
 • Podniesienie efektywności pracy pracowników
 • Zwiększenie ilości zadowolonych klientów
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla pracowników działów obsługi klienta
 • Dla handlowców prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Dla wszystkich pracujących z klientami

Program szkolenia

Zacznij od siebie! Jak budować profesjonalizm w obsłudze klienta?
Klienci bywają różni i często obwiniamy ich za rozmaite niedoskonałości w przebiegu procesu obsługowego. „Jeśli chcesz zmienić świat – głosi stare porzekadło – zacznij od siebie”. Właśnie w tym duchu przebiegał będzie ten moduł, w którym przyjrzymy się postawie własnej pracownika i zestawimy ją z pryncypiami profesjonalizmu.

 • Jakość obsługi klienta i jej wpływ na wizerunek i postrzeganie firmy
 • Przegląd modeli relacji obsługowych – jak wywołać efekt WOW?
 • Największe błędy i żelazne zasady obsługi klienta – metoda „SUPER”
 • Efektywna komunikacja jako fundament profesjonalizmu
 • Istota efektywnej komunikacji

Zrozumieć klienta – psychospołeczne mechanizmy budowania relacji obsługowej
Jeżeli chcesz dotrzeć do dziecka i wpłynąć na nie, musisz zrozumieć jego perspektywę; postrzeganie rzeczywistości. Nie inaczej jest w relacjach obsługowych. Jeżeli Twoim celem jest dostarczenie klientowi najlepszego obsługowego doświadczenia, zyskanie jego lojalności, a być może dodatkowe uproduktowienie – zacznij od wejścia w jego „buty”. Moduł ten pomaga skupić się na kliencie i poznać jego kąt patrzenia na relacje obsługowe. Uczestnicy rozprawią się z mitami dotyczącymi tego typu relacji oraz poznają niezwykle przydatny model typologii stylów zachowań zwany modelem Kolorów Junga. Nie uciekniemy także od tematów emocji i potężnych mechanizmów psychologicznych rządzących naszymi działaniami.

 • „Klient nasz pan”? Fakty i mity dotyczące relacji obsługowych
 • Myślę. Czuję. Chcę. Co tkwi w głowie mojego klienta?
 • Struktura potrzeb
 • Frustracja – mechanizm powstawania i wpływ na przebieg procesu obsługowego
 • Klient w relacji obsługowej. Typologia stylów zachowań
 • Przegląd strategii obsługowych dopasowanych do stylów zachowań
 • Strefy wpływu psychospołecznego pracownika obsługi klienta

Asertywność w kontakcie z klientem
Celem modułu jest wypracowanie wzorców zachowań asertywnych, niezbędnych w kontaktach z klientem, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Asertywność to nie tylko sztuka mówienia „nie”, to świadomość własnych emocji, potrzeb i umiejętność ich komunikowania. Taki model komunikacji działa jak kojący balsam na obie strony relacji obsługowej, które nieraz znajdują się w dużym napięciu.

 • Między agresją a uległością – czym jest postawa asertywna
 • Jak mówić „NIE” i bronić własnych „granic”
 • Asertywna reakcja na krytykę
 • Szacunek kluczem do sukcesu
 • Techniki asertywne w komunikacji z klientem

Kim jest dla mnie „trudny klient” – praca z przekonaniami na podstawie RTZ
Niejednokrotnie nasze zachowania wynikają z głęboko zakorzenionych przekonań, których często nawet sobie nie uświadamiamy. Jeśli owe przekonania są szkodliwe czy wręcz destrukcyjne będą negatywnie rzutować także na naszą pracę. Czy da się takie przekonania zdiagnozować, a pozbyć się ich? Oczywiście! Pomoże w tym ten moduł szkolenia.

 • Moc przekonań, czyli jak „oczyścić” głowę zanim przystąpię do pracy?
 • Psychologiczne podstawy „nastawienia do pracy”
 • Rola przekonań w podejściu do klienta i jakości obsługi klienta
 • Czym jest dla mnie praca? Kim jest dla mnie klient? Wzmacniające i ograniczające przekonania tkwiące w każdym z nas
 • Jak pracować z przekonaniami – elementy Racjonalnej Terapii Zachowań w służbie obsługi klienta

Kreatywnie – Empatycznie – Asertywnie. Jak rozwiązywać trudne sytuacje obsługowe
Gdyby większość trudnych sytuacji generowali tzw. trudni klienci, różne branże z pewnością powszechnie stosowałyby „czarne listy”. Jak się jednak zdaje zdecydowana większość klientów, w kontakcie z którymi czujemy pewną trudność, wcale nie ma złej woli. Trudność wynika zazwyczaj ze splotu różnych okoliczności. Zrozumieć, skomunikować się i znaleźć rozwiązanie. Oto klucz do sukcesu, a znajomość skutecznych narzędzi sprawi, że będzie on w zasięgu ręki.

 • Trudny klient czy trudna sytuacja?
 • Jak rodzi się „problem” – najczęstsze genezy trudnych sytuacji
 • Raz jeszcze o frustracji
 • Oczekiwania obu stron procesu obsługowego
 • Od klienta zdenerwowanego do tego, który wie lepiej – przegląd trudnych klienckich postaw
 • Kwadrat von Thuna jako bazowe narzędzie asertywnego komunikowania się
 • Model pięciu kroków wychodzenia z trudnej sytuacji

Intensywny trening
To najbardziej praktyczna część szkolenia. Sprowadza się do przełożenia omówionych i przećwiczonych fragmentarycznie metod pracy obsługowej na cały proces pracy z klientem. Uczestnicy prowadzą rozmowy symulowane, podczas których w klienta wciela się trener lub inny Uczestnik. Po każdej symulacji następuje krótka sesja informacji zwrotnych, dzięki których Uczestnicy poznają swoje mocne strony i obszary do zmiany.

 • Symulowane rozmowy
 • Sesja informacji zwrotnych

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!