Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalna-obsluga-klienta-telefoniczny-kontakt-z-klientem-47568-id995

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
- Zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami obsługi wymagających klientów
- Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
- Nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
- Wykształcenie umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach z poszanowaniem godności klienta

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się obsługą klienta i chcą poprawić swoją efektywność w kontakcie z trudnym klientem. Szkolenie polecamy szczególnie tym osobom, które bardzo emocjonalnie podchodzą do sytuacji konfliktowych, tracą przy tym pewność siebie lub reagują emocjonalnie na atak ze strony klienta.

Program szkolenia:

1. Jak nas oceniają klienci, na co zwracają uwagę - oczami klienta naszej firmy.

2. Co decyduje o jakości obsługi telefonicznej klienta.

3. Potrzeby klientów w zakresie jakości obsługi.

4. Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji z „trudnym klientem".

5. Jak sobie „zrobić trudnego” Klienta podczas rozmowy telefonicznej.

6. Rodzaje postaw osoby obsługującej klienta:
- postawa uległa, agresywna i asertywna
- skutki stosowania poszczególnych postaw.

7. Jak być asertywnym w trudnych sytuacjach:
- umiejętna obrona swoich praw
- pewność siebie
- proaktywność.

8. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach emocjonalnych.

9. Rola afirmacji i pozytywnego nastawienia - jak „zarażać” klienta pozytywną energią.

10. Jak „wyciszyć” klienta - zasady postępowania na etapie rozpoczęcia obsługi klienta.

11. Najważniejsze elementy prowadzenia rozmowy telefonicznej z klientem:
- jak zadawać pytania
- jakie są oznaki aktywnego-empatycznego słuchania
- sztuka zwrócenia uwagi klientowi - jak to robić aby nie prowokować
- kiedy i jak używać parafrazy.

12. Radzenie sobie z manipulacją i krytyką klienta.


Zajęcia mają charakter interaktywny, prowadzone są metodą warsztatową.
Szczególny nacisk nakładany jest na rozwój posiadanych umiejętności poprzez aktywny współudział uczestników, co pozwala na zwiększenie efektywności szkolenia i skupienie się na praktycznym zastosowaniu teorii w oparciu o konkretne przykłady. Słuchaczom proponujemy między innymi: „burze mózgów”, analizy przypadków, ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusje kierowane, mini wykłady.

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener. Specjalizuje się w prowadzeniu rozwojowych cykli szkoleniowych z zakresu obsługi klienta, technik sprzedaży, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz negocjacji. Prowadzi szkolenia dla biznesu w sposób szczególny, uwzględniając specyfikę skutecznego uczenia się stosując metody i zasady andragogiki. Wykorzystuje nowoczesne techniki (NLP) tak, aby uczestnikom poprzez stosowanie metod „zakotwiczyły się” nowe, pozytywne nawyki. Podczas zajęć odwołuje się także do metody ABL (Activity Based Learning – uczenie w oparciu o aktywność) metody powszechnie uznawanej za najbardziej odpowiedniej dla szkoleń aktywnych i zdobywania umiejętności praktycznych. Bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 380,00 koszt za osobę

Cena zawiera:

dydaktykę, materiały szkoleniowe, idywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowych informacji udziela Zygmunt Surówka

Wydarzenie: Profesjonalna obsługa klienta - telefoniczny kontakt z klientem