Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalna-obsluga-sekretariatu-warsztat-dla-sekretarek-i-asystentow-74042-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Asystent/ka / sekreatrka to prawa ręka swojego przełożonego, bez której dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej instytucji. Idealn/y/a asystent/ka to osoba, która realizując wszystkie niezbędne działania, nie tylko reaguje na rzeczywistość, ale sama ją kreuje. Jej postawa, samoświadomość i efektywność buduje wizerunek zarówno własny jak i przełożonego oraz instytucji. Celem szkolenia jest utrwalenie oraz pogłębienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które uczynią pracę uczestników szkolenia efektywniejszą, łatwiejszą i sprawiającą im satysfakcję zawodową. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Kreowanie prawidłowego wizerunku zawodowego Budowanie właściwych relacji z pracownikami, klientami i przełożonymi Umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz firmy Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sekretariacie Poprawa skuteczności radzenia sobie z ze stresem w pracy Poznanie praktycznych zasad savoir - vivre w relacjach biznesowych Poznanie najsilniejszych cech swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań

Szkolenie skierowane jest do:

Osób pracujących w sekretariatach bądź na stanowiskach asystenta lub planujących podjąć taką prace i chcących doskonalić swoje kompetencje.

Program szkolenia:

WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE

 • Utrzymanie prawidłowych relacji z przełożonymi
 • Pożądane cechy asystentki - typ osobowości, charakter, umiejętności...
 • Lista podstawowych oczekiwań szefa
 • Efektywność w pracy asystentki
 • Komplementarność funkcjonowania zawodowego
 • Nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny


ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY

 • Planowania pracy własnej
 • Prowadzenie terminarza spotkań i czynności szefa
 • Optymalne wykorzystanie czasu pracy
 • Planowanie własnych zadań w tle planu szefa


ANALIZA WŁASNEJ EFEKTYWNOŚCI PRACY W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA CZASEM

 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • Przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchnika – dlaczego przejawiam opór?
 • Jak polaryzacja i motywacja negatywna wpływają na planowanie i realizację zadań
 • Dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samo utrudniania
 • Określenie indywidualnych „złodziei” czasu, sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu


ZASADY PLANOWANIA

 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
 • Korzyści wynikające z planowania
 • Kontrola realizacji planu
 • Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania
 • Planowanie rezerwy czasowej
 • Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów


ZASADY USTALANIA PRIORYTETÓW

 • Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów
 • Analiza wartości nakładu czasu ABC
 • Ustalanie własnych priorytetów
 • Czas czerwony i czas zielony
 • Czas zarezerwowany i czas dostępny
 • Konsekwencja w realizacji priorytetów
 • Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować


ETYKIETA BIZNESOWA I SAVOIR VIVRE

 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach
 • Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie
 • Zasady jazdy samochodem i transportu
 • Ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości
 • Organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt
 • Procedencja – zasady ustalania pierwszeństwa
 • Spotkania towarzysko – służbowe
 • Delegacje - dobór uczestników delegacji


SPOTKANIA I PRZYJĘCIA - ORGANIZACJA I UCZESTNICZENIE

 • Formy przyjęć i ich miejsca
 • Zaproszenia
 • Dobór gości
 • Stół i nakrycia - instrukcja obsługi
 • Menu oraz dobór alkoholi i napoi
 • Oprawa i obsługa
 • Rola i obowiązki gospodarza i gościa
 • Aperitif / posiłek / digestif - zachowanie
 • Błędy w etykiecie i języku stołu


CODZIENNY SAVOIR VIVRE

 • Telefon
 • E-mail
 • Telefoniczny savoir vivre
 • Etykieta
 • Jak reagować na gafy


POWITANIA, POŻEGNANIA, PREZENTACJE – KULTURA DNIA CODZIENNEGO

 • Znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi
 • Wizyty oficjalne i nieoficjalne w instytucji
 • Zasady właściwego powitania i pożegnania gościa
 • Sposoby witania, podanie ręki – zasady pierwszeństwa
 • Jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa honorowego?
 • Kłopotliwy „gość” w instytucie
 • Sposoby prezentacji
 • Zasady i wyjątki
 • Przechodzenie na „Ty”
 • Zasady używania biletów wizytowych
 • Tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe


BUDOWA WIZERUNKU

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Jak uniknąć gafy
 • Cmok nonsens i gesty kulturowe


TRENING ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJA W PRACY

 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy


OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU?

 • Reakcje fizyczne
 • Reakcje psychologiczne
 • Zmiany w zachowaniu


TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH?

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi


SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM

 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie)
 • Tłumienie a transformowanie emocji
 • Identyfikowanie własnego wzorca
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi emocjami
 • Rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
 • Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
 • Wyrażanie emocji pozytywnych
 • Psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
 • Autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń
 • Rodzaje oddechu
 • Praktyka świadomego oddechu
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
 • Techniki relaksacyjne - „Relaksacja przez oddychanie”/„Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna/„Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu

SEKRETARIAT JAKO CENTRUM KOMUNIKACYJNE

 • Efektywna komunikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem
 • Rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura
 • Organizowanie pracy sekretariatu, zebrań, spotkań i konferencji

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Profesjonalna obsługa sekretariatu - warsztat dla sekretarek i asystentów