Szkolenie: PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalne-negocjacje-handlowe-47658-id71

Informacje o szkoleniu

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zwiększenie opłacalności zawieranych transakcji przez m.in:
ukształtowanie odpowiedniej, pożądanej osobowości negocjatora
osiągnięcie sprawności w przygotowaniu do negocjacji
doskonalenie umiejętności prawidłowego rozpoznawania struktur organizacyjnych potencjalnych partnerów negocjacyjnych, określenia ośrodków decyzyjnych, czynników wpływających na proces podejmowania decyzji i zastosowanie odpowiednich strategii działania
poznanie procesów negocjacji grupowych cechujących klientów korporacyjnych, budowy zespołów negocjacyjnych oraz podziału ról taktycznych i merytorycznych
zwiększenie skuteczności przewidywania i zarządzania wynikiem negocjacji
doskonalenie umiejętności budowania trwałych porozumień

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dedykowane jest dla:
osób zawodowo zajmujących się negocjacjami - pracowników działu sprzedaży,
key account managerów,
product managerów,
kadry zarządzającej,
osób odpowiedzialnych za porozumienia handlowe na wysokim szczeblu.
Program ten uczy skuteczności negocjowania i renegocjowania. Szkolenie realizowane jest w dużej części w oparciu o symulacje sytuacji negocjacyjnych.

Program szkolenia:

1. Negocjacje – istota problemu
definicje i pojęcia podstawowe
różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad (korzyści i straty)

2. Specyfika negocjacji handlowych
formułowanie oferty
strefa porozumienia w negocjacjach cenowych
ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa
warunki płatności i dostawy
kontrakt zasady formułowania
schematy w negocjacjach cenowych
ustępstwa dostawcy i nabywcy
negocjacje cenowe z punktu widzenia nabywcy i odbiorcy (umiejętność analizy i oceny oferty)

3. Przygotowanie do negocjacji handlowych
opracowanie i analiza scenariuszy rozmów
rozpoznanie rynku i klienta
opracowanie argumentów
przygotowanie oferty cenowej

4. Przebieg negocjacji handlowych
rozpoczęcie negocjacji
prezentacja ofert
negocjacje właściwe
zakończenie i podpisanie umowy

5. Style prowadzenia negocjacji
twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty)
styl efektywny
strategie negocjacyjne
style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych

6. Ocena partnera negocjacyjnego
wybrane elementy osobowości negocjatora
źródła wiedzy o partnerze
przewidywanie motywów zachowań i celów negocjacyjnych partnera
odkrywanie słabych stron partnera negocjacyjnego – określenie płaszczyzn wywierania wpływu i przekonywania do swoich racji
ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania
zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony
podłoże zachowań ryzykownych partnera
ryzyko a osobowość

7. Wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego
zasady budowy perswazyjnej wypowiedzi – sztuka argumentowania
techniki i strategie wywierania wpływu
obustronne korzyści jako podstawowa strategia wywierania wpływu
style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych – działania integracyjne
rola osobowości w podatności na wpływy drugiej strony

8. Zespół negocjacyjny
zalety i wady negocjowania zespołowego
dobór zespołu i podział ról

9. Uwarunkowania w negocjacjach
miejsce
czas
informacje
uwarunkowania międzykulturowe

10. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom w negocjacjach
manipulacje samooceną i emocjami
manipulacje miejscem, czasem, informacją
taktyki i chwyty manipulacyjne
metody rozpoznawania
przeciwstawianie się manipulacjom

11. Zakończenie negocjacji
kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek

Informacje o prelegentach:

Ceniony specjalista w zakresie negocjacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji. Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko - Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk - przez kilka lat pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach rożnej wielkości. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych koncernów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1850 - z

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Szkolenie, kurs: PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE