Profesjonalne spotkania handlowe

O szkoleniu

Procesy sprzedażowe zostały w znacznej mierze przesunięte do szeroko pojętej sfery online: sklepy internetowe, kampanie marketingowe, sprzedaż przez telefon. Tymczasem coraz częściej da się zauważyć „tęsknotę” klientów za żywym człowiekiem, z którym można się spotkać, porozmawiać, a sam produkt dotknąć, obejrzeć i zaobserwować w działaniu. Dlatego też warto wyposażyć handlowców w umiejętności skutecznej sprzedaży w formule bezpośredniej, która wcale nie odeszła do lamusa.

Proces sprzedaży – wielu sprzedawców (jeśli nie wszyscy) słyszeli o nim nie raz, poznawali na różnych szkoleniach, ćwiczyli, wprowadzali w życie i… właśnie, nadal nie osiągają wymarzonych celów sprzedażowych. W czym tkwi problem? Problemem jest to, że każdy z nas jest inny i dlatego nauka i wdrażanie procesu sprzedażowego muszą być oparte o typologię osobowości. Chodzi o to, z jakim klientem masz do czynienia i jak do niego dopasować komunikację na każdym etapie. W tym module przerobimy kolejne etapy procesu sprzedaży.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Nauczysz się  w krótkim czasie dobrze przygotować się do spotkania
 • Poznasz narzędzia pozyskiwania cennych informacji od klienta
 • Nabędziesz umiejętności pracy z pytaniami w procesie diagnozowania potrzeb
 • Poznasz sposoby rozpoznawania realnych potrzeb klienta
 • Zdobędziesz umiejętności skutecznego storytellingu
 • Nabędziesz umiejętności wywoływania pozytywnych emocji u klientów
 • Nauczysz się mówić o swoim produkcie w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób
 • Nabędziesz umiejętność zamykania sprzedaży w odpowiedzi na werbalne i niewerbalne sygnały kupna
 • Poznasz modele diagnozy potrzeb
 • Przećwiczysz umiejętność aktywnego słuchania

Korzyści dla organizacji

 • Twoi handlowcy zdobędą konkretne miękkie narzędzia pracy
 • Twoi handlowcy zwiększą swoją pewność siebie
 • Zauważysz wzrost wyników sprzedażowych wśród tych handlowców, którzy chcą czerpać z przekazanych treści
 • Zauważysz poprawę relacji z klientami
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla handlowców prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Dla handlowców, którzy chcą poczuć się pewniej na spotkaniach z klientami
 • Dla handlowców, którzy chcą lepiej przygotowywać się do spotkań z klientami
 • Dla wszystkich, którzy chcą dobrze poznać proces sprzedaży

Program szkolenia

Jak się przygotować nie marnując czasu?

 • Ustalenie celów
 • Skuteczny research – jaka wiedza o kliencie i jego otoczeniu jest dla mnie kluczowa
 • Świadome kreowanie własnego wizerunku
 • Model przygotowania opcji negocjacyjnych

Przywitanie z klientem

 • Jak zbudować poczucie bezpieczeństwa klienta za pomocą empatii?
 • Jak zbudować relację z klientem?
 • Jak wywołać zainteresowanie i pozytywne emocje u klienta?
 • Komplementowanie klienta
 • Aspekty niewerbalne w sprzedaży
 • Mocne wejście czy ostrożna „eksploracja terenu”
 • Small talk i elementy savoir vivre podczas spotkania handlowego
 • Sztuka namierzania celu – jak skutecznie pozyskiwać cenne informacje od klienta
 • Co łączy Sherlocka Holmesa z najskuteczniejszymi handlowcami?

Storytelling

 • Storytelling w sprzedaży
 • Omówienie definicji produktu, produktów konsumpcyjnych, produktów homogenicznych i luksusowych
 • Storytelling a konkurencyjność produktów
 • Storytelling a proces sprzedaży
 • Reguły budowania skutecznej narracji
 • ELEVATOR PITCH w storytellingu
 • Personal brand a storytelling

Badanie potrzeb klienta

 • Modele diagnozy potrzeb
 • Rozpoznawania realnych potrzeb klienta a stanowisko klienta lub opis sytuacji
 • Zadawanie pytań w procesie diagnozowania potrzeb klienta
 • Pytania otwarte
 • Pytania zamknięte
 • Pozostałe rodzaje pytań
 • Pytania, które szkodzą
 • Pytania negatywne
 • Ćwiczenie – test umiejętnego zadawania pytań

Umiejętne słuchanie w sprzedaży

 • Adekwatne zachowania sprzedawcy w umiejętnym słuchaniu
 • Elementy aktywnego słuchania
 • Zachowania niepożądane/przeszkadzające w umiejętnym słuchaniu
 • Ćwiczenie – test umiejętności słuchania

Prezentacja produktu lub usługi

 • Omówienie sposobów prezentowania
 • Kluczowe pojęcia w odniesieniu do korzyści
 • Modele prezentacji
 • Efektywny sposób podwyższania wartości sprzedaży
 • Siła uzasadnień – jak i po co wykorzystywać pozyskane informacje
 • 2 proste sposoby zaimplementowania potężnej reguły zaangażowania i konsekwencji w sprzedaży face to face
 • Wykorzystanie produktu lub folderów informacyjnych
 • Jak dotrzeć do „wnętrza” klienta przez różne kanały: wizja, fonia, kinestetyka
 • Budowanie atrakcyjnej i skutecznej narracji
 • Ćwiczenia przed kamerą

Rozwiazywanie obiekcji klienta

 • Kategorie obiekcji
 • Powody obiekcji
 • Wywoływanie obiekcji u klienta
 • Niepożądane reakcje sprzedawcy na obiekcje klienta
 • Metody diagnozowania powodów obiekcji klienta
 • Jak odróżnić wymówki od realnych obiekcji
 • Najskuteczniejsze techniki i granice pracy z obiekcjami
 • Dlaczego klient nie rzuca się łapczywie na nasz produkt
 • Co zrobić z pierwszą odmową
 • Podstawy negocjacji
 • Przegląd suwaków negocjacyjnych
 • Ćwiczenia przed kamerą

Zamykanie sprzedaży

 • Czym jest zamykanie sprzedaży
 • Kiedy rozpocząć zamykanie sprzedaży
 • Błędy sprzedawców podczas zamykania sprzedaży
 • Techniki zamykania sprzedaży
 • „Zrobię wszystko, abyś kupił” vs. „Nie zależy mi” – co działa?
 • Sygnały kupna i podbijanie stawki – cross-sell w sprzedaży bezpośredniej
 • Przełam blokadę: zamykanie sprzedaży i praca z dokumentami
 • Ćwiczenia przed kamerą całego procesu sprzedaży

W przypadku prowadzenia szkolenia, jako części szkolenia np. z typologii klientów całość może być oparta na tym kontekście i budowaniu opowieści pod konkretny typy klientów. Warunkiem jest znajomość typologii klientów przez uczestników i sprawne posługiwanie się nią.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!